دوپینگ ادبیات کنکور

دوپینگ ادبیات کنکور

دوپینگ ادبیات کنکور

ادبیات فارسی مهم ترین درس عمومی در کنکور است و در کل یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین درس ها در کنکور است با ضریب ۴ که با مطالعه کامل این مجموعه حتی توانایی ۱۰۰% زدن ادبیات در کنکور را نیز دارید . با مطالعه کامل این مجموعه نیاز به هیچ گونه کلاس دیگر در زمینه ادبیات برای کنکور …