راهکارهای مدیریت زمان

عبارات مرتبط به مطلب راهکارهای مدیریت زمان
مدیریتزمانä ü ⌘ راهكار اصلي در مديريت زمان مقاله در راهكار مديريت همه مقالاتانتشار مقاله مقاله « راهكار اصلي در مديريت زمان» نوع مطلب مقالهشماره سريال تعداد بازديد امتياز تاريخ به‌روزرساني تاريخ انتشار تاريخ ايجاد امتياز از امتيازدهنده راهكار اصلي در مديريت زماننويسنده ارجمند، وحيدسال انتشار چكيدهشما به طور قطع مقالات و كتب فراواني را در رابطه با مديريت زمان مطالعه كرده ايد اما ما در اينجا با عنوان كردن ۱۱ كليد اصلي در مديريت زمان سعي داريم كه شما را بلافاصله به هدف نهايي خود كه همان از دست ندادن زمان و مديريت صحيح وقت است هدايت كنيممنبع روزنامه ايران،‌ دوشنبه مرداد ، سال سيزدهم، شماره ، صفحه كليدواژه راهكارهاي مديريت زمان مقدمه بحث مديريت زمان سال هاست كه ذهن افراد و صاحب نظران گرايش هاى مختلف خصوصاً علماى مديريت را به خود مشغول كرده است و تاكنون دوره هاى آموزشى و سمينارهاى تخصصى فراوانى در رابطه با مديريت زمان برپا شده است اما سؤالى كه مطرح است اين است كه آيا واقعاً ما توانسته ايم بر زمان احاطه پيدا كرده و آن را تحت كنترل خود درآوريم؟ مفهومى كه در مديريت زمان همگان از آن غافل مانده اند اين است كه ما بايد خود را اداره كنيم نه زمان را زيرا در حقيقت زمان اداره ناشدنى است و در حال گذر است و اين ما هستيم كه بايد از زمان به درستى استفاده كرده و از آن بهره ببريم بنابر نظر برخى از علماى مديريت، مديريت زمان در واقع همان مديريت بر خويشتن است و جالب است بدانيد كه مهارت هايى كه ما براى اداره كردن ديگران نياز داريم همان مهارت هايى است كه براى اداره كردن خود به آن نيازمنديم و از آنها بهره مى بريم مانند توانايى هاى مديريت و برنامه ريزى، رهبرى كنترل، مديريت منابع و غيره شناخت درست و به موقع عواملى كه وقت ما را هدر مى دهند بسيار مهم است چون بدين ترتيب راه درمان بيمارى اتلاف وقت را كوتاه خواهيم كرد بد نيست اندكى با خود تأمل كرده و از خود بپرسيم كه وقت روزانه ما صرف چه امورى مى شود؟ راهکارهای اصلی مدیریت زمان شما به طور قطع مقالات و كتب فراوانى را در رابطه با مديريت زمان مطالعه كرده ايد اما ما در اينجا با عنوان كردن ۱۱ كليد اصلى در مديريت زمان سعى داريم كه شما را بلافاصله به هدف نهايى خود كه همان از دست ندادن زمان و مديريت صحيح وقت است هدايت كنيم پس با ما همراه شويد مديريت زمان دانش شخصى است همان گونه كه شبانه روز مقدار مشخص و ثابتى از زمان را به خود اختصاص مى دهد و هيچ گاه كمتر و يا بيشتر از ۲۴ ساعت نخواهد شد و اين اصل را ما در زندگى خود پذيرفته ايم بايد اين نكته را نيز بپذيريم كه اين ما هستيم كه بايد زمان خود را تنظيم كنيم ما هرگز نمى توانيم اين ۲۴ ساعت را افزايش و يا كاهش دهيم اما با برنامه ريزى صحيح مى توانيم بهره خود از اين زمان معين را بيشتر كنيم ۲ نشتى هاى زمان را بيابيد همواره به دنبال نشتى هاى زمان باشيد و ببينيد كه زمان شما در كجاها بيشتر هدر مى رود و پس از يافتن اين زمان ها سعى در كنترل آن داشته باشيد و سعى در اختصاص آن براى كارهاى گوناگون داشته باشيد ۳ به دنبال اهدافى از مديريت زمان باشيد اولين گام در مديريت زمان حذف كردن اوقاتى است كه به صورت بى رويه هدر مى رود اگر شما موفق به حذف اين زمان ها شديد بدانيد كه اولين گام را در اين راه برداشته ايد ۴ الگوبردارى از طرح مديريت زمان همواره سعى در الگوبردارى از يك برنامه مديريت زمان داشته باشيد و در طرح الگوبردارى شده اهداف و اولويت هاى خود را بنويسيد و آنها را مرتب كنيد و سپس اولويت هاى غيرضرورى را حذف كنيد و سپس اهداف بلندمدت و ميان مدت خود را نيز شناسايى كرده و سعى در به انجام رساندن آن داشته باشيد اين اهداف تعيين شده بايد دست يافتنى و در عين حال آرمانى باشد تا سبب تحريك شما براى تلاش و كوشش شود و اين نكته را فراموش نكنيد كه هيچ گاه سعى در كپى بردارى از ساير طرح ها نداشته باشيد ۵ استفاده از ابزارهاى كمكى در مديريت زمان همواره سعى در استفاده از تكنولوژى هاى روز در زمينه برنامه ريزى براى مديريت زمان خود داشته باشيد استفاده از نرم افزارهاى رايانه اى و نيز امكانات گوشى هاى همراه از اين نكات است به عنوان نمونه آيا شما تا به حال از تلفن همراه خود استفاده كرده ايد؟ ۶ اولويت بندى به صورت روزانه و هفتگى كارهاى خود را اولويت بندى كنيد تا در زمان شما صرفه جويى شود ۷ استفاده از تفويض اختيار از اصل تفويض اختيار در كارهاى غيرضرورى همواره استفاده كنيد و هيچ گاه سعى در تك روى در انجام امور نداشته باشيد و بدانيد همواره كسانى هستند كه توانايى انجام صحيح كارهاى مورد نظر شما را دارا مى باشند پس بعضى از كارها را بر عهده آنها گذاشته و خودتان را مشغول امور كم اهميت نكرده و صرفاً به امور كليدى بپردازيد ۸ از انجام كارهاى تكرارى بپرهيزيد سعى در انجام امور تكرارى نداشته باشيد و سعى كنيد كارهاى تكرارى را مانند كارهاى كم اهميت به ديگران واگذار كنيد ۹ تعيين محدوده زمانى براى كارهاى زمان بر يك حداكثر زمان را در نظر گرفته و پس از پايان زمان تعيين شده كار مورد نظر را تعطيل كرده و به هيچ وجه ديگر به آن نپردازيد و ادامه كار را به روز آينده و زمان تعيين شده بعدى موكول كنيد ۱۰ سازماندهى سيستم ها در انجام امور روزانه از سيستم هاى موجود و كارا استفاده كنيد و سعى در تغيير سيستم ها از سيستم هاى سنتى به سيستم هاى جديد داشته باشيد، هرگز از يك سيستم قديمى به دليل عادت كردن به آن حمايت نكرده و همواره به دنبال سيستم هاى جديد و بهره ور باشيد و براى انجام كارهاى خود حتماً از يك الگوريتم استفاده كنيد يعنى مراحل انجام كار را در لحظات بيكارى پيش خود مرور كرده و سعى كنيد حالات نفى سيستم را نيز پيش بينى كرده و از قبل براى آن راه حلى بينديشيد و نه در موقع بروز اين گونه از عوامل ۱۱ از انتظار بيهوده بپرهيزيد همواره در جلسات و قرار ملاقات ها به موقع حاضر شويد و از ديگران نيز چنين انتظارى داشته باشيد و مطمئن باشيد كه وقت اضافى براى هدر دادن نداريد و در صورت هدر رفتن اين گونه از وقت ها ديگر قابل جايگزينى نيستند و در انتها هيچ گاه فراموش نكنيد كه زمان ارزشمندترين سرمايه براى هر فرد، گروه و سازمان است كه با ديگر سرمايه ها به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست، اين سرمايه غيرقابل خريدارى و نيز غيرقابل توليد است پس بايد به خوبى از آن مراقبت و محافظت به عمل آورد درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري مطالب مرتبط آيا شما كارهايتان را به تعويق مي اندازيد؟آيا شما هم اهل به تعويق انداختن كارها هستيد؟ اين تست شامل عادات اصلي است كه اين گونه افراد دارند با انتخاب گزينه هاي «بله» يا «خير» تعيين كنيد كه آيا هر يك از وضعيت هاي مطرح شده در مورد شما صادق است يا خير غلبه بر عادت به تعويق انداختن كارهادكتر رجالي، حسين مديريت زمان تعريف فعاليت‌ها و فرايندهاي برنامه‌ريزي براي اينكه بتوان از زمان به مؤثرترين روش ممكن استفاده كرد جلوتر از زمان حركت كنيد تمام متنچكيده اين مقاله فنون مديريت زمان را مورد بررسي قرار مي‌دهد تعيين اهداف كاري و شخصي، تحليل عوامل اتلاف وقت، كاهش وقفه‌ها و ايجاد تمركز، كار با برگه‌ها و اسناد، بايگاني مدارك، محيط كار مناسب، كنترل زمان تلفن و واگذاري يا تفويض بخشي از مسئوليت‌ها و اختيارات رئوس مطالب اين مقاله را تشكيل مي‌دهندكليدواژه مديريت زمانمديريت زمان اميدوار، مجيد تمام متنچكيده استفاده مؤثر و اثربخش از زمان ضرورتي اجتناب ناپذير براي موفقيت در عرصه كار و زندگي است مديريت زمان شامل مجموعه‌اي از مهارتها براي كنترل كردن و استفاده بهتر از زمان است اين مقاله به تشريح مفاهيم و اصول مديريت زمان پرداخته و فنون و ابزاري را براي مديريت زمان در محيط زندگي و كار ارائه مي‌كندكليدواژه مديريت زمانمديريت زمان در مديريت بازار شفقي زاده، اميرحسين تمام متنچكيده در اين مقاله مديريت زمان را از ابعاد مختلف شامل نسل هاي مديريت زمان، ابعاد مديريت زمان در بازار، انجام كارهاي فوري، غير فوري، ضروري و غير ضروري، زمان و وظايف مديريت بازار مورد بررسي قرار مي دهدكليدواژه مديريت زمان ؛ مديريت بر خود فن مهار كردن زمان در يك هفتهتريسي، دكلان ، مديريت زمانسروش، عبدالحميد ، مديريت زمانخاكي، غلامرضا ، مديريت زمانهيندل، تيم ، سايت ماجد فارسي سيستم بدون كاغذ فراگير تصميم گيري با لوبياحساسيت خودرو به بستني وانيليسنگ هاي بزرگ شما كدامند؟ ارزش وقتسقراطامروز و فردارسول اكرم صزمان مي گذردمديريت زمانامام علي عليه‌السلامهنر تعويق انداختن كارهاماركويس، دونوقت كافيگوته كارگاه آموزشي مديريت زمانجمعه آبان ، از تا تاريخ هاي قبلي برگزار شده پنجشنبه دي ، از تا نكاتي در مورد مديريت زمان تصوير نمايشي تصوير نمايشي عالي خلاصه ي مديريت زمان كافي و مفيد مي باشدسلام مطلبتون عالي بودخيلي عالي بود و من با اين مغاله توانستم انشايم را كامل كنم ممنون تشكر خيلي خوب بودباسلام بسيار عالي بودسلام ممنون خيلي عالي بودممنون عالي بود ابتداي صفحه انتشار مقالهشما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد دوره‌های آموزشیراهکار مدیریت آبان آشنایی با قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت‌های آن آبان آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های آن آبان مدیریت زمان آذر اصول تنظیم و انعقاد قراردادها آذر آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف آذر مدیریت تحول سازمانی استراتژیک آذر آشنایی با قانون تأمین اجتماعی دی كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد دی آشنایی با قانون کار دیو بهمن آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری کاریکاتورهای مدیریتی مقالات مديريتي مطلب منتشر كنيد عضو سایت شوید حكايت های مدیریتی همه مطالب خدمات سايت فروشگاه راهكار مديريت جملات كوتاه مدیریتی پوسترهاي مديريتي با ما تماس بگيريد دريافت خبرنامه راهكار مديريت لطيفه های مدیریتی پرسش هاي متداول انتقاد، پیشنهاد، پیام مسابقه های مدیریتی نظرات كاربران درباره سايت درج آگهي در سايت پيامك هاي مديريتي دريافت كنيد مدیریتزمانä ü ⌘ مديريت زمان مقاله در راهكار مديريت همه مقالاتانتشار مقاله مقاله «مديريت زمان» نوع مطلب مقالهشماره سريال تعداد بازديد امتياز تاريخ به‌روزرساني تاريخ انتشار تاريخ ايجاد امتياز از امتيازدهنده مديريت زماننويسنده اميدوار، مجيدچكيدهاستفاده مؤثر و اثربخش از زمان ضرورتي اجتناب ناپذير براي موفقيت در عرصه كار و زندگي است مديريت زمان شامل مجموعه‌اي از مهارتها براي كنترل كردن و استفاده بهتر از زمان است اين مقاله به تشريح مفاهيم و اصول مديريت زمان پرداخته و فنون و ابزاري را براي مديريت زمان در محيط زندگي و كار ارائه مي‌كندكليدواژه مديريت زمان مقدمه راههاي مختلفي براي بيان درك ما از زمان وجود دارد براي قرنها مردم از حركت ماه، ساعت آفتابي، اذان، زنگ كليسا براي تنظيم برنامه زماني روزانه خود استفاده كردند تا اينكه در قرن دوازدهم راهبان كاتوليك ساعتهايي را براي تنظيم فعاليتهاي خود ساختند در طول تاريخ تمدنها به زمان و ابعاد آن توجه داشتهاند و اين توجه در اين دوران نيز وجود دارد و عباراتي مانند وقت طلاست گوياي اين توجه است جوامع امروزي جوامعي هستند كه در آنها تعداد ساعات كافي در طول روز وجود ندارد فناوريهاي نو محيطي فراهم آوردهاند كه تقريباً در مدت زمان كم ميتوان به خيلي از اطلاعات دسترسي پيدا كرد و خيلي كارها را سريعتر و آسانتر انجام داد اما تمايل به سريعتر انجام دادن كارها و بيشتر كار انجام دادن روز به روز بيشتر ميشود اين رويكرد كه همواره با بشر همراه بوده است اين احساس را براي او به وجود آورده است كه از زمان عقب ميماند و نميتواند از آن به صورت مؤثر بهره گيرد تاريخ به ما ميگويد كه مديريت ضعيف زمان يك مسئله قديمي است، مسئلهاي است كه فناوري آن را به وجود نياورده است و آن را نميتواند حل كند در شرايطي كه ابزار بيشتري براي مديريت زمان در اختيار داريم و فرايندهاي اداري، كمتر درپيچ و تاب تشريفات اداري و كاغذ بازي گم ميشوند، مديريت ضعيف زمان را كمتر ميتوان مخفي كرد مديريت زمان موضوعي است كه همه ما، چه در زندگي شخصي و چه در زندگي حرفهاي، نياز داريم با آن روبرو شويم تا در زندگي موفق شويم در ادامه در مورد وجوه مختلف مديريت زمان صحبت ميكنيم ابتدا نگاهي به اصول عمومي مديريت زمان خواهيم داشت توجه به اين اصول كمك ميكند كه درك بهتري از مفهوم مديريت زمان داشته باشيم و پيشنهادهايي ارائه ميكند كه ميتوانيد آنها را در حوزههاي مديريت زمان در زندگي خود به كار بريد پس از ارائه رهنمودهاي عمومي، به حوزههاي مديريت زمان به صورت دقيقتر خواهيم پرداخت ابتدا راجع به مديريت زمان در زندگي شخصي ميپردازيم و سپس مديريت زمان را در حوزه كسب و كار مدنظر قرار ميدهيم اصول عمومي مديريت زمان مديريت زمان مجموعهاي از مهارتهاست كه شما را در استفاده مؤثر از زمان كمك ميكنند رهنمودهاي عمومي وجود دارند كه ميتوانند براي مديريت زمان در حوزههاي متفاوت مانند خانه، مدرسه و كار استفاده شوند در اين بخش، برخي از اين رهنمودها را شرح ميدهيم ابتدا دلايل استفاده نكردن مردم از مديريت زمان و مزاياي حاصل از مديريت زمان را مورد بررسي قرار ميدهيم احتمالاً روشنترين دليل عدم استفاده از مديريت زمان اين است كه مردم نميدانند مديريت زمان چيست دليل دوم سستي و تنبلي است؛ بعضي از مردم فاقد هدف و انگيزش لازم براي برنامهريزي مؤثر هستند گروه سومي كه از مديريت زمان استفاده نميكنند آنهايي هستند كه دوست دارند تحت فشار و تنگي وقت دقيقه نود و شرايطبحران كار كنند ممكن است در شرايطي استفاده نكردن از مديريت زمان توجيهپذير باشد اما مزاياي استفاده موفق از مديريت زمان هر گونه دليل يا توجيه را رد مي كند مديريت زمان كمك ميكند كه تعيين كنيد كدام يك از كارهايي كه انجام ميدهيد مهمترين هستند اين عمل به شما اين امكان را ميدهد به برخي فعاليتها اولويت زيادي دهيد و برخي از فعاليتها را حذف كنيد همچنين مديريت زمان به شما كمك ميكند كه از طريق حذف مزاحمتها و فعاليتهاي غيرضروري، مدت زماني كه واقعاً كار ميكنيد را افزايش دهيد يكي از وجوه رضايت بخش مديريت زمان كاهش استرس در زندگي است كاهش سطح استرس موجب بهبود سلامت روحي و جسمي ميشود چگونه وقت خود را ميگذرانيد؟ وقتي تصميم گرفتيد كه از استراتژيهاي مديريت زمان استفاده كنيد، از همان زمان بايد شروع كنيد اولين قدم تحليل و بررسي روشي است كه در حال حاضر از وقت خود استفاده ميكنيد اين كار نبايد از طريق حافظه انجام شود ممكن است شما اكثريت زمانهاي بيكاري خود را به ياد نياوريد يا قادر نباشيد زمانهايي را كه صرف مكالمات طولاني ميكنيد دقيقاً بياد آوريد براي ثبت نحوه گذراندن وقت ميتوانيد از يك دفتر يادداشت، دفتر گزارش فعاليت يا يك دفتر برنامهريزي با بخشهاي تفكيك شده به ساعت براي رديابي فعاليتها استفاده كنيد نه تنها آنچه كه در طول روز انجام ميدهيد بلكه احساس خود خسته، پرانرژي، عصباني، بيحال و را ثبت كنيد هر وقت كه فعاليت خود را تغيير ميدهيد، نوع فعاليت و زمان شروع آن را ثبت كنيد پس از ثبت فعاليتها براي چندين روز، يادداشتها آماده براي تحليل هستند خيلي از فعاليتهاي ثبت شده در گزارش به صورت بارز ديده ميشوند چرا كه وقت زيادي صرف آنها شده است ديگر حوزه مهم در يادداشتها، فعاليتهاي غيرضروري است كه در طول روز انجام دادهايد وقتي اين فعاليتها به صورت جداگانه ديده شوند خيلي زمانبر نيستند اما وقتي دستهبندي شوند، زمان كل آنها ممكن است قابل ملاحظه باشد تحليل فعاليتهايتان كه در گزارش ثبت شدهاند در قدم بعدي، يعني اولويتبندي فعاليتها، به شما كمك خواهد كرد اولويتبندي فعاليتها اولويتبندي يكي از مهمترين قدمهاي مديريت زمان است اين عمل كمك ميكند كه موارد زمانبر كه نه اوقات خوشي را ترتيب ميدهند و نه كمك ميكنند كه به اهداف خود دست يابيد را حذف كنيد اين مرحله بيشترين تغيير در جهت افزايش زمان را به دنبال دارد با تصميم گيري در خصوص فعاليتهايي كه بايد انجام دهيد و فعاليتهايي را كه بايد حذف كنيد اولويتبندي را آغاز كنيد براي تصميمگيري در خصوص فعاليتهايي كه بايد انجام دهيد، فعاليتهايي را تعيين كنيد كه از آنها لذت ميبريد و آنها را خوب انجام ميدهيد خيلي مهم است كه هم از نظر حرفهاي و هم از نظر شخصي از كاري كه انجام ميدهيد لذت ببريد در گزارش خود كارهايي كه از آنها لذت ميبريد و كارهايي كه براي شما خوشايند نيستند را مشخص كنيد اكثريت روز شما بايد صرف كارهايي شود كه از انجام آنها لذت ميبريد در حالي كه مهم است از انجام يك كار لذت ببريد، نيز مهم است كه آن را خوب انجام دهيد در تعيين اينكه چه كارهايي را انجام دهيد و چه كارهايي را تفويض كنيد، شناخت نقاط قوت و ضعف شما حياتي است تلاش نكنيد مسئوليتهايي بيش از آنچه ميتوانيد به صورت معقول انجام دهيد را به عهده گيريد بعد از تعيين كارهايي كه از آنها لذت ميبريد و آنها را خوب انجام ميدهيد، شما آماده هستيد كه فعاليتهاي غيرضروري در زندگي خود را دور بريزيد تمام منابع موجود خود را پيدا كنيد و فعاليتهايي را كه بيش از توان خود ميدانيد تفويض كنيد بعد از اينكه فهرست كارهاي روزانه را به ميزان قابل قبولي از مسئوليتها كاهش داديد، زمان برنامهريزي فرا ميرسد برنامهريزي برنامهريزي در زندگي شخصي و حرفهاي متفاوت از هم انجام ميشوند در برنامهريزي شخصي، برنامهريزي از طريق هدفگذاري و ترسيم مسير دستيابي به اهداف انجام ميشود در برنامهريزي حرفهاي، برنامهريزي پروژهمحور است برنامهريزي پروژه بايد از طريق نرمافزارهاي برنامهريزي رسمي انجام شود روش برنامهريزي مناسب خود را انتخاب كنيد از هر روش مانند انتخاب اهداف، برنامهريزي رسمي يا غير رسمي كه استفاده كنيد چند نكته مهم را بايد به خاطر بسپاريد ابتدا انتظارات خود را برآورد كنيد به ياد داشته باشيد تعداد ساعات محدودي در يك روز وجود دارد سعي نكنيد به نتايجي ماورأ قابليتهاي خود دست يابيد دوم، مدت زماني را صرف خود كنيد براي اينكه به حداكثر عملكرد دست يابيد به زمان خواب و استراحت كافي نياز داريد اقدام به اين عمل سختتر از تصميم گرفتن براي انجام آن است هنگام برنامهريزي شما ميپنداريد كه به هيچ استراحتي نياز نداريد يا ميتوانيد فقط چهار ساعت در روز بخوابيد كار مداوم بدون استراحت سطح استرس را افزايش داده و سطح عملكرد را كاهش ميدهد نكات سودمند براي بهبود كيفيت وقت از مزاحمتها جلوگيري كنيد همواره پذيراي بازديدكنندگان نباشيد بازديدكنندگان ميتوانند موجب به همريختگي شوند كه در نهايت منجر به كاهش بهرهوري ميشود با بستن در اتاق يا حذف ارتباط بصري ميتوانيد به بازديدكننده بفهمانيد كه شما مشغول هستيد هر روشي كه به كار ميبريد به خاطر بسپاريد كه نبايد هر بازديدي را بپذيريد راه ديگر براي كاهش مزاحمتها جواب ندادن به تلفن است تماسهاي تلفني ميتوانند خيلي وقتگير باشند تماسهاي تلفني قطار افكار را از حركت بازميدارند تماسهاي تلفني ممكن است شما را متعهد به انجام كارهايي كنند كه آمادگي آنها را نداريد از خاموش كردن زنگ تلفن نترسيد وقتي كارتان تمام شد پيغامهاي دريافتي را چك كنيد كنترل كنيد كارهايي را كه نياز داريد انجام دهيد ميدانيد اين كار را در فهرست كارها يادداشت كنيد كارهاي فهرست را اولويتبندي كنيد با انجام اين عمل، شما ميتوانيد روز خود را كنترل كنيد شما ابزاري داريد كه ميتوانيد از كارهاي غيرضروري جلوگيري كنيد يا كارهاي جديد را اولويتبندي كنيد پيروي از اين رهنمودها اين تضمين را به دنبال دارد كه شما ابتدا مهمترين فعاليتها را انجام ميدهيد همچنين شما ميدانيد كه چه فعاليتهايي را انجام ندادهايد و ميتوانيد آنها را به فهرست كارهاي فردا اضافه كنيد بر بهرهور بودن تأكيد كنيد نه مشغول بودن تمركز بر بهرهوري كيفيت كار و عملكرد را افزايش ميدهد تهيه يك فهرست اولويتبندي شده از كارها به شما كمك ميكند كه بهرهور باشيد تمركز بر انجام مهمترين كارها در ابتدا، به شما كمك ميكند كه كار بيشتري انجام دهيد و آنها را سر وقت انجام دهيد سرعت خود را تنظيم كنيد مهم است كه خود را براي ميزان ساعاتي كه كار ميكنيد تنظيم كنيد از خود بپرسيد كه با سرعتي كه كار ميكنيد ميتوانيد ادامه دهيد خود را با تعداد ساعات زياد كار خسته نكنيد مديريت مؤثر زمان بايد اين امكان را فراهم آورد كه بتوانيد كارهاي مورد نياز را انجام دهيد بدون اينكه نياز باشد تعداد ساعات زيادي را در دوره زماني بزرگتر مشغول باشيد مديريت زمان شخصي مديريت زمان شخصي بخش قابل ملاحظهاي از زمان روزانه را صرف ميكند مهارتهاي مديريت زمان شخصي در عمل داراي اشكالاتي هستند اولويتبندي اهداف شخصي ميتواند خيلي مشكل باشد زيرا بايد نسبت به فعاليتهاي اولويتدار، در دسته دوم از اهميت قرار گيرند اين بخش به شما كمك ميكند كه اهداف شخصي خود را اولويتبندي كنيد بطوري كه در برنامه شما قرار گيرند شما روش فقط بگو نه را ياد ميگيريد كه به شما در سبك كردن زمانبندي كمك ميكند اين بخش همچنين چگونگي ايجاد وقت براي فرزندان و ديگر افراد مهم براي شما را مورد بررسي قرار ميدهد فقط بگو نه در زندگي شخصي خود معمولاً با گفتن كلمه نه مشكل داريم اين موضوع موجب بيشتر تناقضات در وقت ما ميشود به خاطر اكراه طبيعي در گفتن نه، اغلب احساس تعهد نسبت به دوستان و خانواده خود داريم آموزش به خود در استفاده از ابزار ارزشمند نه گفتن در تشخيص اهميت اولويتهاي شخصي ضروري است چندين روش براي نه گفتن به صورت غيرمستقيم وجود دارد بطوري كه دوستان و خانواده خود را نرنجانيد يك ذهن خلاق معمولاً قادر خواهد بود از شرايطي كه با اولويت موجود وي تناقض دارند خلاصي يابد اما عذر و بهانه هميشه ضروري نيست اشكالي ندارد كه با افراد رو راست بود و واقعيت را گفت به افرادي كه تقاضاي اختصاص وقت را از شما دارند بگوييد كه شما مسئوليتهايي به عهده داريد كه امكان برآوردن تقاضاي آنها را فراهم نميآورد شما متعجب خواهيد شد كه ميبينيد كه به چه سادگي روش مستقيم پذيرفته ميشود اهداف شخصي هدفگذاري كنيد وقتي بتوانيد به صورت مؤثرتر نه بگوييد، وقت بيشتري براي تخصيص در دستيابي به اهداف شخصي خود داريد اهداف، حوزه خيلي مهمي از مديريت زمان شخصي هستند اهداف به ما كمك ميكنند كه از طريق ايجاد كار براي ما و اجازه تمركز بر تلاشهايمان، زندگي خود را سازماندهي كنيم هنگام هدفگذاري خيلي مهم است آنها را واقعي و قابل دستيابي تعريف كنيم با تنظيم اهداف از پيش، به خود اجازه ميدهيد كه يك مسير استراتژيك به سمت دستيابي به اهداف را برنامهريزي كنيد اهدافي تعريف كنيد كه به سادگي قابل دستيابي باشند وقتي به اهداف تعريف شده رسيديد، براي هدفي كه مشكلتر است اقدام كنيد اين فرايند را ادامه دهيد تا اينجا كه احساس كنيد كه اهداف شما نه آسان و نه دور از دسترس هستند اين فرايند كند است اما به شما كمك ميكند كه ياد بگيريد چگونه به صورت موفقيتآميز به اهداف خود دست يابيد نبايد انتظار داشته باشيد كه تمام انتظاراتتان يك شبه برآورده شوند چرا كه يك فرايند تدريجي است اهداف خود را اولويتبندي كنيد وقتي اهداف خود را تنظيم كرديد، بايد آنها را اولويتبندي كنيد وقت گذاشتن و اولويتبندي اهداف در مديريت زمان شخصي مؤثر حياتي است خيلي از ما از اين مرحله ميپريم اگر چه دوباره مجبور ميشويم كه برگرديم اهداف را به صورت روشن تعريف كنيد و مشخص كنيد كه آنها چه هستند و چه اهميتي دارند اهدافي كه اهميت كم دارند ميتوانند به تعويق بيافتند اجازه دهيد اقلامي كه به توجه بيشتر نياز دارند ابتدا انجام شوند شما ميتوانيد يك فهرست از كارهايي كه بايد انجام دهيد تهيه كنيد و به هر يك از اقلام به نسبت اهميت عددي اختصاص دهيد يا اينكه فهرستي از اهداف اولويتبندي شده تهيه كنيد پيتر دراكر ميگويد كه انجام دادن كارهاي درست مهمتر از انجام درست كارهاست اقتصاددان ايتاليايي، ويلفردو پارتو، قانوني در اولويتبندي دارد قانون پارتو ميگويد كه تقريباً درصد نتيجه مورد نظر از بيست درصد تلاشهايي حاصل ميشود كه انجام ميدهيم براي اينكه كارهاي خود را به صورت مؤثر اولويتبندي كنيد، بايد بيست درصد مهم را جدا كنيد وقتي كارهاي مهم تعيين شدند شما ميتوانيد بر اقداماتي تمركز كنيد كه بيشترين نتيجه مورد نظر را حاصل ميكنند هنگام تحليل چگونگي گذراندن اوقات خود بخش متوجه خواهيد شد كه خيلي از اوقات شما صرف كارهاي كوچك و ناچيز ميشود به همين دليل توان شما صرف حوزههاي اصلي و حياتي كه نيازمند تلاش بيشتر هستند نميشود قانون پارتو را براي اولويتبندي به كار بريد و خواهيد ديد كه زمان و اهداف تحقق يافته شما بيشتر خواهند شد تعلل وقتي زمان مناسب صرف هدفگذاري و اولويتبندي كرديد، ميتوانيد كارهاي مورد نياز هر روز را تعيين كنيد اگر كارها را در زمان موعد آنها انجام ندهيد غير مؤثر عمل كردهايد تعلل چيزي است كه اكثر ما با آن درگير هستيم اغلب نميتوانيم به كل نتيجه مورد نظر دست يابيم زيرا به خاطر تعلل استرس به ما چيره ميشود با تعداد زيادي از كارهاي انباشته شده بر روي هم، سخت است كه در انجام كارها تعلل نكنيم؛ خصوصاً براي كارهاي بزرگتر كه به زمان بيشتر از آنچه كه شما داريد نياز دارند وقتي با كار بزرگي روبرو ميشويد آن را به بخشهاي كوچكتر تقسيم كنيد تقسيم كار به كارهاي كوچكتر اين امكان را فراهم ميآورد كه اجزاء كوچكتر را بدون اضطراب انجام دهيم بزودي در خواهيد يافت كه با انجام كارهاي تقسيم شده، كل كار بزرگ انجام شده است مزاحمت كمالگرايي وقتي هدفگذاري و اولويتبندي كرديد، بايد از چندين مسئله فرعي كه بروز ميكنند جلوگيري كنيد يكي از اين مسائل تمايل شخص به كمالگرا بودن است اين نوع رويكرد ميتواند تأثير زيادي بر مديريت زمان شخصي داشته باشد توجه غير ضروري به جزئيات باعث ميشود كه ديگر كارها را به تأخير بياندازيد ناتواني در پاداش دادن به خودمان براي كارهايي كه انجام دادهايم مسئله ديگري است كه با آن روبرو هستيم وقتي كاري را انجام داديد، شما بايد به خود پاداش دهيد پاداش دادن به خود راهي براي ايجاد تعادل بين كار و تفريح است اگر بتوانيم ياد بگيريم كه بين كار و تفريح تعادلي برقرار كنيم زندگي سالمتر و شادتري خواهيم داشت وقت گذاشتن براي همسر زندگي شخصي شامل چندين حوزه متفاوت است كه بايد در نظر بگيريم يكي از اين حوزهها وقتي است كه با همسر خود ميگذرانيم اين وجهي حياتي از مديريت زمان شخصي ماست زيرا خيلي از احساسات ما آن را ديكته ميكنند افرادي كه وقت كافي براي همسرانشان تخصيص نميدهند به خاطر دلايلي روابط خود را پرتنش درمييابند كه ميشد از آنها جلوگيري كرد اغلب همسر خود را در انتهاي فهرست اولويت قرار ميدهيم زيرا عادت كردهايم فرض كنيم كه به دليل برنامه فشرده كاري، همسر ما عذر ما را ميپذيرد چندين روش براي افزايش مدت زمان بودن با همسر وجود دارد اگر مدت زمان كافي با همسرتان نيستيد زمانهايي را براي تنها بودن با وي تخصيص دهيد و با هم براي تماشاي فيلم يا صرف شام بيرون برويد روش ديگر رفتن به خريد با يكديگر است كارهاي مربوط به خانه هر خانه تعداد زيادي كارهاي متفاوت دارد كه بايد انجام شوند اين مسئوليتها ميتوانند بار زيادي بر ما وارد كنند اگر برنامهريزي نشوند با تعداد بسياري از اولويتها در زندگي پيچيده امروزي، بيشتر مردم نميتوانند وقت اضافه براي انجام كارهاي خانه پيدا كنند از آنجايي كه خود نميتوانيد همه اين كارها را انجام دهيد، اگر امكان داشته باشد آنها را به فرزندانتان تفويض كنيد وقت گذاشتن براي فرزندان همه قبول دارند كه قراردادن فرزندان در اولويتهاي بالا هميشه ساده نيست فرزندان وقت قابل ملاحظهاي از شما ميگيرند و لازم است كه ديگر اولويتها را همراه با اين موضوع برنامهريزي كنيد ميتوانيم وقت خود را با فرزندان بگذرانيم در حاليكه به اتفاق آنها كارهاي خانه را انجام ميدهيم بچهها از مسئوليت لذت ميبرند و قادرند كه برخي كارهاي خانه را انجام دهند خيلي از مسئوليتهاي داخل و خارج از خانه وجود دارد كه شما به عنوان يك خانواده ميتوانيد آنها را با هم انجام دهيد در حالي كه با هم هستيد انجام برخي از كارهاي خانه توسط فرزندان، استرس شما را كاهش ميدهد تفويض مسئوليت به فرزندان در سنين كودكي براي آنها سودمند است و مهارتهاي مديريتي آنها را براي سالهاي بعد افزايش ميدهد نقش شما به عنوان يكي از والدين فرزندان، فشار روحي و جسمي در مراقبت از آنها را به دنبال دارد شما بايد به اتفاق فرزندان به گونهاي برنامهريزي كنيد كه اين زمانها به حداقل برسند شما ميتوانيد به فرزندان خود توضيح دهيد كه بايد كارها و برنامههايي را انجام دهيد و انجام ندادن آنها باعث ميشود كه به اهداف خود نرسيد فرزندان خيلي اهميت دارند ولي بايد به حجم ديگر كارها و مسئوليتها توجه داشته باشيد مديريت ميز كار آخرين و مهمترين وجه مديريت زمان شخصي كه مورد بحث قرار ميگيرد مديريت امور دفتري شخصي است ميز كار مهمترين چيزي است كه همواره بايد روزآمد نگاه داشته شود براي موفق بودن، اين موضوع بايد جزو اولويتهاي بالاي شما قرار گيرد بدين منظور ابتدا بايد ميز خود را سازماندهي كنيد با داشتن يك ميز مرتب و تميز شما ميتوانيد بهتر كارهاي انجام نشده خود را پيدا كنيد وقتي كاغذهاي شما مرتب شده باشند ميتوانيد كارهاي مربوط به آنها را به بخشهاي كوچكتر تقسيم كرده و جداگانه هريك را انجام دهيد روشي كه اتاق كار خود را براساس نيازها ترتيب ميدهيد كليد خبره شدن در انجام كارهايتان است حتي اگر نيازهاي شما در پايينترين حد لازم باشند، اقلام خاصي وجود دارند كه به موفقيت شما كمك ميكنند اول بايد بدانيد كه به چه مقدار فضا براي بايگاني و ذخيره احتياج داريد نبايد اسناد و مدارك را روي هم بر روي ميز انباشته كنيد چرا كه باعث ميشود نتوانيد به كارهاي مالي و دفتري خود در زمان لازم بپردازيد از ميزهاي داراي چند كشو و فايلهاي بايگاني ميتوانيد استفاده كنيد متخصصين اعتقاد دارند كه بايد از يك صندلي مناسب استفاده كرد نوع صندلي انتخابي بايد بگونهاي باشد كه به شكل مناسب درآن جاي گيريد يك صندلي خوب طراحي شده بايد قابليت تنظيم داشته باشد بگونهاي كه با اندام شما تطابق يابد و اين امكان را فراهم آورد كه هنگام كار كردن موقعيت راحتي داشته باشيد پس از تنظيم، بايد پشت شما را نگه دارد و فشار وارده بر شانهها، گردن و دستها را كاهش دهد مطمئناً در اين شرايط شما بهتر ميتوانيد بر كار خود تمركز كنيد بيشتر ما به ميزان روشنايي اطراف خود توجه نميكنيم روشنايي مناسب، كارايي را بالا ميبرد سطح متفاوتي از روشنايي براي كارهاي متفاوت لازم است هنگام خواندن مدارك و نامهها نور بايد به قدر كافي باشد تا به چشمان خود فشار وارد نكنيد اما هنگام كار با كامپيوتر نور بايد به قدري باشد كه انعكاسها و درخشندگيها به حداقل برسند ابزار غير فني زيادي وجود دارند كه ميتوانيد در زندگي شخصي از آنها استفاده كنيد از يك تقويم ديواري با جدولبندي درشت استفاده كنيد بدين شكل ميتوانيد كل روزهاي ماه را ببينيد حتماً دفترچه تلفن داشته باشيد از نرمافزارهاي كامپيوتري نيز ميتوانيد استفاده كنيد مديريت زمان و كسب وكار محيط كسب و كار امروز را ميتوان با رقابت شديد و سخت آن توصيف كرد در هر ثانيه از روز اختراعات جديدي صورت ميپذيرد و روشهاي سنتي، طول عمر كوتاهتري پيدا ميكنند خبر تازه امروز، يك خبر قديمي در فردا محسوب ميشود و كساني كه با تغييرات پيش نروند عقب خواهند ماند شما بايد از تمام منابع موجود خود استفاده كنيد تا با زمان پيش رويد بزرگترين مانع موفقيت در اين بازار، زمان است با ساعات نامحدود روزانه ميتوانستيم سرعت كار را به اندازه رضايتبخش پايين بياوريم متأسفانه زمان چيزي است كه بشر نميتواند آن را كنترل كند به خاطر اين شرايط غيرقابل كنترل، بايد با زمان كار كنيم درك محدوديتهاي حاصل از زمان و منافع مديريت زمان كمك ميكند با زمان كار كنيم نه اينكه در مقابل آن قرار گيريم روشي كه شما زمان خود را استفاده ميكنيد تعيينكننده موفقيت شماست با اين حال، فلسفه مديريت زمان از فردي به فرد ديگر متفاوت است و مديريت زمان براي شما بايد بگونهاي باشد كه با كار شما مطابقت داشته باشد در اين بخش رهنمودهايي ارائه ميكنيم كه به شما در شروع سفر در مديريت مؤثر زمان كمك خواهند كرد اين رهنمودها را به دقت بخوانيد و آنها را بگونهاي تطبيق دهيد كه نياز شما را برآورده كنند مديريت زمان در كار رهنمودهاي كلي كه قبلاً گفته شد ميتوانند در محل كار شما به كار روند اين رهنمودها مواردي شامل تحليل روش گذراندن وقت، اولويتبندي فعاليتها و برنامهريزي است كار درست را در زمان درست انجام دهيد حتي با مديريت مؤثر زمان هم در خواهيد يافت كه هميشه نميتوان هر كاري را سر وقت انجام داد اما كارهايي وجود دارند كه بايد سر وقت انجام شوند و كارهايي نيز هستند كه ميتوان به تأخير انداخت بر اساس رهنمودهاي عمومي مديريت زمان، يك فهرست اولويتبندي شده از كارها بايد تهيه كنيد در سراسر روز كارهايي از فهرست را انجام دهيد كه بيشترين اولويت را دارند اين كار خيلي ساده است و به يك متدولوژي خاص نياز ندارد در حالي كه خيلي از ما كار درست را در زمان درست انجام نميدهيم انجام كارها براساس اولويت كمك ميكند كه كارها را خوب مديريت كنيد قبل از ترك دفتر فهرست كارهاي فردا را مرور كنيد فهرست كار را بررسي كنيد و كارهاي انجام نشده را تعيين كنيد كارهاي انجام شده را پاك كنيد و كارهاي انجام نشده را اولويتبندي كنيد هنگام اولويتبندي موضوعات اصلي، كارهايي كه قرار است فردا انجام دهيد را مرور كنيد براي مثال، اگر فاز دوم پروژه در دست را آغاز ميكنيد مستندات تعريف آن فاز را مطالعه كنيد اين كار باعث ميشود اقداماتي را كه براي فاز دوم بايد انجام دهيد بياد آوريد اگر با چند نفر كار ميكنيد، با آنها در مورد كار فردا صحبت كنيد و مطمئن شويد كه هريك ميدانند فردا چه كاري بايد انجام دهند ساعات اوج كاري خود را پيدا كنيد با استفاده از رهنمودهاي ارائه شده در بخش ، تعيين كنيد كه در ساعات مختلف روز چه احساسي داريد اين تمام تحقيقي است كه نياز داريد تا بتوانيد ساعات اوج كاري خود را پيدا كنيد ساعاتي كه بيشترين انرژي را داشتهايد، انگيزش بالا داشتهايد و تماماً متمركز به كارتان بودهايد را بشماريد اين ساعات زماني هستند كه در آن بايد مشكلترين كارهايتان را انجام دهيد از مزاياي ساعت اوج كاري استفاده كنيد از جلسات حداكثر استفاده را ببريد براي برگزاري جلسه چهار نكته را بايد در نظر بگيريد اولين نكته اين است كه جلسه را هنگامي برگزار كنيد موضوع آن اتفاق افتاده باشد جلسات دورهاي اغلب نياز نيست اما اگر اين زمان را تخصيص دهيد با بحثهاي مختلف پر ميشود بنابراين جلسات را براساس نياز تشكيل دهيد نه براساس قاعده دومين رهنمود براي تشكيل جلسه تنظيم دستور جلسه است دستور جلسه بايد هدف جلسه و حوزه بحث را نشان دهد حوزههاي بحث بايد اولويتبندي شوند جلسات ساختيافته افراد را بر موضوع مورد بررسي متمركز ميكنند اين كار منجر به جلسات كوتاهتر و پربارتر ميشود توزيع دستور جلسه در زمان مناسبي پيش از تشكيل جلسه، به افراد اين امكان را ميدهد كه خود را براي جلسه آماده كنند اين اقدامات باعث ميشود كه جلسات شما مؤثرتر و آموزندهتر شوند سومين رهنمود براي تشكيل جلسات تنظيم دقيق زمان جلسه است ساعت تشكيل جلسه تأثير زيادي بر خروجي جلسه خواهد داشت براي مثال، اگر شما ميدانيد كه افرادي در جلسه هستند كه تمايل دارند جلسه را بيش از زمان در نظر گرفته شده ادامه دهند، زمان جلسه را براي پيش از نهار يا براي ساعت پاياني روز تنظيم كنيد اين باعث ميشود افراد انگيزه بيشتري براي تمركز و توجه داشته باشند نكته چهارم اين است كه جلسات را در ساعات غيرمعمول برگزار كنيد اگر با تأخير و كندي روبرو ميشويد به صورت مؤثر تفويض كنيد تفويض زمان بيشتري ايجاد ميكند اما اين كار هميشه به سادگي قابل انجام نيست در حقيقت خيلي از افراد با تفويض كارها مشكل دارند اين به چند دليل رخ ميدهد گاهي اوقات توضيح انجام يك كار به فرد ديگر بيش از انجام كار توسط خود طول ميكشد اما اگر آيندهنگر باشيد متوجه ميشويد كه اگر يك وقت اضافي صرف كنيد ميتوانيد در آينده نيز كار مورد نظر را تفويض كنيد دليل ديگر عدم تفويض كمالگرايي است وقتي تفويض ميكنيد به افراد اجازه ميدهيد كه اشتباه كنند اگر شما تحمل تصحيح اشتباهات را داشته باشيد آنگاه افراد بيشتري ياد ميگيرند كه كار مورد تفويض را به صورت مناسب انجام دهند دليل آخر عدم تفويض ترس از كاهش قدرت است اين وجه از تفويض چيزي است كه همه ما با آن روبرو خواهيم بود به چيزي كه از تفويض بدست ميآوريد فكر كنيد نه به چيزي كه از دست ميدهيد وقتي توانستيد بر ترسهاي خود از تفويض كردن غلبه كنيد بايد ياد بگيريد كه چگونه به صورت اثربخش تفويض كنيد ابتدا تعيين كنيد كه چه چيزي بايد تفويض شود به فهرست اولويتبندي شده كارها نگاه كنيد اين فهرست در تعيين كارهاي نيازمند تفويض كمك ميكند سپس افراد توانا و مشتاق انجام كار انتخاب شده براي تفويض را انتخاب كنيد بياد داشته باشيد كه كل كار را تفويض كنيد كار و چيزي كه مورد انتظار است را توضيح دهيد قدم بعدي اين است كه اجازه دهيد فرد كار را انجام دهد كار را در زمانهاي از پيش تعيين شده مورد بررسي قرار دهيد دائماً بالا سر كار نايستيد زيرا اين كار فقط عملكرد را كاهش ميدهد ميز خود را مرتب كنيد فردي كه روي ميز شلوغ و درهم برهم كار ميكند به طور متوسط روزي يك ساعت و نيم دنبال چيزهاي خود روي ميز ميگردد عامل اصلي به هم ريختگي روي ميز، كاغذ است كاغذها بايد دستهبندي و بايگاني شوند، يا به ديگر همكاران مربوط داده شوند يا دور ريخته شوند نيازي نيست كه انبوهي از كاغذ به مدت نامحدود روي ميز باشد بعد از مرتب كردن روي ميز به سراغ كشوها برويد مرتب كردن ميز كافي نيست، هر روز آن را تميز كنيد مرتب نگهداشتن ميز هفت ساعت و نيم به هفته كاري اضافه ميكند روشها را مناسب خود تطبيق دهيد توجه به اين نكته مهم است كه رهنمودهاي ارائه شده در اين مقاله كلي هستند اين رهنمودها نقطه شروعي براي توسعه سيستم مديريت زمان است براي مديريت موفق زمان، بايد يك سيستم مديريت زمان مناسب خود طراحي كنيد درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري مطالب مرتبط آيا شما كارهايتان را به تعويق مي اندازيد؟آيا شما هم اهل به تعويق انداختن كارها هستيد؟ اين تست شامل عادات اصلي است كه اين گونه افراد دارند با انتخاب گزينه هاي «بله» يا «خير» تعيين كنيد كه آيا هر يك از وضعيت هاي مطرح شده در مورد شما صادق است يا خيرتست مديريت زمانبا انجام اين تست مي‌توانيد وضعيت خود را در حوزه مديريت زمان كاري ارزيابي كنيد انجام اين تست را به همه كاركنان و مديران سازمانها توصيه مي‌كنيم غلبه بر عادت به تعويق انداختن كارهادكتر رجالي، حسين مديريت زمان تعريف فعاليت‌ها و فرايندهاي برنامه‌ريزي براي اينكه بتوان از زمان به مؤثرترين روش ممكن استفاده كرد راهكار اصلي در مديريت زمان ارجمند، وحيد تمام متنچكيده شما به طور قطع مقالات و كتب فراواني را در رابطه با مديريت زمان مطالعه كرده ايد اما ما در اينجا با عنوان كردن ۱۱ كليد اصلي در مديريت زمان سعي داريم كه شما را بلافاصله به هدف نهايي خود كه همان از دست ندادن زمان و مديريت صحيح وقت است هدايت كنيمكليدواژه راهكارهاي مديريت زمانمديريت زمان در مديريت بازار شفقي زاده، اميرحسين تمام متنچكيده در اين مقاله مديريت زمان را از ابعاد مختلف شامل نسل هاي مديريت زمان، ابعاد مديريت زمان در بازار، انجام كارهاي فوري، غير فوري، ضروري و غير ضروري، زمان و وظايف مديريت بازار مورد بررسي قرار مي دهدكليدواژه مديريت زمان ؛ مديريت بر خود فن مهار كردن زمان در يك هفتهتريسي، دكلان ، مديريت زمانسروش، عبدالحميد ، مديريت زمانخاكي، غلامرضا ، مديريت زمانهيندل، تيم ، سنگ هاي بزرگ شما كدامند؟ ارزش وقتسقراطامروز و فردارسول اكرم صزمان مي گذردهنر تعويق انداختن كارهاماركويس، دونوقت كافيگوته كارگاه آموزشي مديريت زمانجمعه آبان ، از تا تاريخ هاي قبلي برگزار شده پنجشنبه دي ، از تا نكاتي در مورد مديريت زمان تصوير نمايشي تصوير نمايشي تصوير نمايشي خيلي مطالب خوبي بود فقط جدول مربوط به زمان درج نشده بود و مطالب بايد بيشتر بود خيلي خوشم اومد ميدونيد چرا؟چون هر چي دنبال مقاله مي گشتم پيدا نكردم ولي تا اينو ديدم بال در اوردم خيلي با حاليدخيلي خوب و مفيد بود لطفا مطالب بيشتر باشد تا اطلاعات افراد وسعت يابدمرسيمطالب عالي بودبسيار جالب و مفيدخيلي عاليه حمزه عليعاليخيلي خوبهفوق العاده بود مرسيتقريبا خوب بودخوب بودخيلي بيست بود نجاتم داديدخوب بودعملي تر توضيح دهيد خيلي متشكرمخوب بود دست گلتون درد نكنهبسيار عاليخيلي باحال بوددمتون گرمواقعا خوب بود دستتون درد نكنهبد نبود يك مديردمت گرمواسه پروژم بدرد خوردخيلي خوب و مرتبط بسيار خوب و راه گشا بود متشكرمبه شما تبريك مي گويم بسيار مطلب جالبي بودخيلي سريع جستجو مي شود متشكرم متون فوق خيلي عالي و پرمحتوا بودتشكر از شماعالي بود مرسيخيلي خوب بودممنونم از شمابرا من كه دنبال يه مطلب آماده ميگشتم خيلي خوب بودخسته نباشينمعظمهخيلي عالي بودعلي بود ازتون ممنونم خيلي وقت بود دنبالش مي گشتمعالي بودمرسيواقعاً ممنونماميدوارم بتونم عمل كنمعالي بود حرف ندارهواقعاً مرسيواقعا ممنوندست گلتون درد نكنهخدا خيرتون بدهسلام آقاي مدير مقالتون عالي بود منم يه مدير كوچولوام سبز باشيد عاليهبراي مديران خوب استخوبخوب بود اما بهتر بود از تصاوير و عكسهاي مرتبط و جالب استفاده ميكرديد با تشكر صالح از تبريز واقعا متشكرماز متن بسيار بسيار زيباي شما متشكرم با تشكر فراوان بهمنعالي واقعاً كاربرديبا تشكر از زحمات شماخوب استاز حسن نظر شما در كمك به ديگران تشكر ميكنممسخره بود مطالب جالبي بود مرسيشيلان قريشياگر استفاده بشه انقلابي بزرگ در كسب و كار بوجود ميادكارمو راه انداخت طبق قران وحديثخوب بود ولي تكراري بودخيلي عالي وتاثيرگذار بود ممنونمبسيار عالي بودمتشكرم ، مطالب خوبي ارائه شد عالي بود داشتم كلافه ميشدم هرچي ميگشتم مطلب پيدا نميكردم خوش حالم كرديد حداقل نمره ميان ترم ميگيرمواقا عالييهخيلي عالييه من واقعا ممنونمبه درد نميخورد ميتوانست بهتر باشدبامعذرتخوب بودبسيار كامل و مفيد بودازش در پروژه ام استفاده ميكنمممنووووووووووووووووووونخوب بود سعي كنيد بهترش كنيدخيلي خوب بود مرحباسلام باتشكر مطالب بسيار مفيد و جالب بودمقاله خوبي بود ولي خيلي نزديك به كتابي بود كه تو دانشگاه ما تدريس مي‌شهدستتون درد نكنه عالي بوددسون در نكنه عاليه ادامه بديد خيلي خوب وقابل فهم بودمرسيبا تشكر عالي بود با تشكرعالي بود مرسي عزيزممقاله بسيار خوبي بود متشكرمسلام خيلي مطلب موثروخوبي بود ازشمامتشكرمعاليعاليعاليعاليخيلي بد مطالبتون باز ميشه مگه چي نوشتي خيلي بيخود بودخيلي كامل و خوب بودچارت اولويت بندي رو نداشتبراي نوشتن مقاله ام استفاده كردممتشكرمنسبت به مطالب ديگر علمي تر واصولي تر بودممنون واقعا نميدونم چطورازشماتشكركنم كه تواب تنها مقالتون بدادم رسيدبازم ممنونبسيار خوب بود كار مارو راانداخت ممنون يكدنياخوب بود درتحقيقم ازش استفاده كردمتشكرممنونمتكرر زياد است در مطلبسلام مرسي كاش منابع هرخط وبعدازاتمام آن ذكرميكرديدعالي بودخيلي عالي بود ولي نحوه مديريت درامورروزانه يك راه كارجامع مي طلبد اگرمن راهنمايي كنيد ممنون مي شومتاريخچه ايجاد واژه را توضيح دهيدعالي بود فوق العاده جالب ومفيد بود متشكرممنون خيلي مفيد بودمطالبتان بدون منبع است لطفا تكميل كنيدخوب بود ممنون حسنباتشكرمطالب ازيه كتاب كپي شدهبهرحال عالي بودعالي بود كاملا استفاده برديم در مقاله ي خود نام شما را مي آوريمعاااااااااااااااااااالي بود كارم راه افتاد مرسيممنون از زحماتتونخيلي خوب بود ممنونمخوب بود ، ولي بايد توضيحات كمتري مي دادينخداييش خيلي عاليخيلي عالي بود ممنون استفاده كرديمعالي بود شيمادمتون گرم عالي بودخوب بود ولي جدول مان نداشتبه درد سطل زباله هم نميخورهخوب است آيااز كتاب خانه هم استفاده كرديعاليييييييييييييييييييييي بودمرسيشقايق عالللللللللللللللللللللللللللللللللليواقعا برام جالب بودلذت بردممچكرممرسيممنونم خيلي عالي بود مررررررررررررررررررسي جوادممنونم لطفا راجب پيشينه ي مديريت زمان هم مطلب بگذاريدعالي بود فقط كاش منابع هم ذكر ميكرديدخيلي خوب بود واسه تحقيقم استفاده كردم مرسيخوب بودسلام مطالب جالبي داريد مخصوصا مدريت زمان ميخوام ازش استفاده كنمناگه منابع داشت خيلي عالي بودباسلام مطالب خوبي بود من ازون ها استفاده بسياري كردم قربانتون پريا با تشكر اشرفيانخيلي عالي بود خوب بود ممنونم چه فايده وقتي منبع نداره خوب بود مرسيحميد مشهدخوب بود مرسيكساني كه فرزند كوچك دارند ودست تنها هستند نمي توانند مسوليتي به فرزندان بسپارند چون تمام فعاليتها برابر ميشوديعني بايك دست نميشود چند هندوانه رابلند كرداگر توانايي داريد لطفا براي بك زني كه پرستار بيمارستان است وشغل نامنظمي دارد وفرزند كوچكي دارد و شوهرش هم صبح ميرود وشب ميايد فلسفه مديريت زمان رابياوريد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كارت درسته افرين بارك اللهعالي بودعالي بود به دردم خوردعالي بودخيلي بد بودخيلي طولاني ولي خوب بدك نيستخيلي خوب و مفيد بود مهرزادمطالب كاربردي و خوبي بودعاليعاليبسيار خوبخيلي طولاني بود با اين حال ازش استفاده كردم خيلي ممنون هستم سلام خيلي خوب بود با تشكرادمو به زندگي اميدوار ميكنه خيلي دوسش داشتمضمن خسته نباشيد مطلب بسيار جالبي بوده بنده از متن آن استفاده نمودم انشااله راضي باشيدخيلي طو لاني اما خوبهخرابخيلي خوب بودخيلي خيلي خوب بود ولي كمي غلط داشتخوب نبودعالي بود ديگه نمي دونم چي بگم كه انقدر عالي بودمتشكرم ازتان خيلي ممنون سلامعــــــــــاليدست شما مرسيفقط؟اسم چندتا منبع معتبرم باشه بد نيستامديريت زمان خوبه ولي بدرد آموزشگاهها مديريت افراد تجمعات بدرد مي خورهدر زندگي شخصي اگر آدم براي خودش بسازه بد نيست كه امتحان كنه اما اگرعادت كنه تبديل بهآدم آهني ميشه به قول يه آمريكايي برنامه ريز نباش برنامه ساز باش تا وقتي برنامه مي ريزي چيزي در دستت نداري ولي تا وقتي برنامه سازي همه چيز رو در دستت داريبرنامه ريزي طعم زندگي رو از آدم مي گيره اين تحقيقاتيه كه كردن گفتن توربند زمان وعقربه هاي ساعتي تا دربند زندگياميدوارم زندگيتون رو از دو چيز پركنيد محبت بخشش تا به هرچيزي و هرجايي كه مي خواهيد برسيدعالي بود ابتداي صفحه انتشار مقالهشما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد دوره‌های آموزشیراهکار مدیریت آبان آشنایی با قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت‌های آن آبان آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های آن آبان مدیریت زمان آذر اصول تنظیم و انعقاد قراردادها آذر آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف آذر مدیریت تحول سازمانی استراتژیک آذر آشنایی با قانون تأمین اجتماعی دی كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد دی آشنایی با قانون کار دیو بهمن آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری کاریکاتورهای مدیریتی مقالات مديريتي مطلب منتشر كنيد عضو سایت شوید حكايت های مدیریتی همه مطالب خدمات سايت فروشگاه راهكار مديريت جملات كوتاه مدیریتی پوسترهاي مديريتي با ما تماس بگيريد دريافت خبرنامه راهكار مديريت لطيفه های مدیریتی پرسش هاي متداول انتقاد، پیشنهاد، پیام مسابقه های مدیریتی نظرات كاربران درباره سايت درج آگهي در سايت پيامك هاي مديريتي دريافت كنيد مدیریتزمانä ü ⌘ مدیریت زمان ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد ^ مدیریتزمانمدیریت زمانمقاله‌های نیازمند به ویکی‌سازیمطالب مشکوک به حق تکثیر بدون منبعمقاله‌های دارای واژگان به زبان انگلیسیمدیریت زمانبرنامه‌ریزی۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹٪٫٬ژانویهفوریهمارسآوریلمهژوئنژوئیهاوتسپتامبراکتبرنوامبردسامبرژانویهفوریهمارسآوریلمهژوئنژوئیهاوتسپتامبراکتبرنوامبردسامبرمدیریتزمانفارسی مدیریت زمان از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد پرش به ناوبری، جستجو این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه، محتوای آن را بهبود بخشید گمان می‌رود که این مقاله ناقض حق تکثیر باشد، اما بدون داشتن منبع امکان تشخیص قطعی این موضوع وجود ندارد اگر می‌توان نشان داد که این مقاله حق نشر را زیر پا گذاشته است، لطفاً مقاله را در ویکی‌پدیامشکلات حق تکثیر فهرست کنید اگر مطمئنید که مقاله ناقض حق تکثیر نیست، شواهدی را در این زمینه در همین صفحهٔ بحث فراهم آورید خواهشمندیم این برچسب را بدون گفتگو برندارید مدیرت زمان به انگلیسی عمل یا فرایند طراحی و به کارگیری کنترل آگاهانه بر روی زمانی است که صرف فعالیتهای مشخص می‌شود، به خصوص به منظور افزایش اثر بخشی، کارایی یا باروری در طول تاریخ، زمان و ابعاد مختلف آن، مورد توجه انواع تمدن‌ها بوده و امروزه این توجه بیش از پیش وجود دارد به گونه‌ای که فناوری‌های نو، محیطی فراهم آورده‌اند که تقریباً در کوتاه مدت می‌توان به اطلاعات بی‌شماری دسترسی پیدا کرده و کارها را بسیار سریع تر و آسان تر از پیش انجام داد با این وجود، تمایل سرعت عمل در انجام کارها روز به روز بیشتر می‌شود با چنین تمایلی این احساس در افراد به وجود می‌آید که از زمان عقب مانده و نمی‌توانند از آن به طور مؤثر بهره‌مند شوند؛ و سیر تاریخی نشان داده‌است که ضعف در مدیریت زمان، یک مسئله قدیمی است مسئله‌ای که فناوری آن را به وجود نیاورده و قادر به حل آن نمی‌باشد در شرایطی که ابزار بیشتری برای مدیریت زمان در اختیار داریم و فرایندهای اداری، کمتر دستخوش کاغذ و ملزومات غیر لازم قرار می‌گیرد، مدیریت ضعف زمان را نمی‌توان پنهان نمود و اثر بخشی بیشتری مورد نیاز است زیرا برای موفقیت بیشتر، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی حرفه‌ای نیازمند بکارگیری راهبردهای مدیریت زمان می‌باشیم این راهبردها برای استفادهٔ بهینه از وقت تنظیم شده و به عنوان روشهایی برای پایش و کنترل زمان به کار می‌رود با استفاده مؤثر از زمان می‌توان اهداف را مشخص و وظایف و فعالیت‌ها را برنامه ریزی و اولویت بندی نمود با برنامه‌ریزی و اختصاص زمان، درک افراد از زمان در دسترس، افزایش یافته و در نتیجه می‌توانند از زمان خود به صورت هدفمند و سازمان یافته بهره‌مند شدند اولویت بندی امور و اختصاص زمان مشخص به هر فعالیت، موجب می‌شود وظایف گوناگون به موقع انجام گیرد پس با استفاده از روش‌های مدیریت زمان، بینش افراد در مورد نحوه استفاده از زمان بیشتر شده، تخمین دقیق تری از مدت زمان لازم جهت انجام کارها به دست می‌آورند و در مجموع نتایج مبتدی حاصل می‌گردد برخی نتایج حاصل از شیوه‌های مختلف مدیریت زمان عبارتند از آماده‌سازی برای برنامه ریزی آگاهانه یادآوری در انجام امور سامان بخشیدن به افکار و فعالیت‌ها انجام امور در زمان تعیین شده ایجاد انگیزه لازم برای انجام کار متمرکز ساختن توجه فرد به اولویت‌ها جلوگیری از اتلاف وقت و امور غیر ضروری سرعت در پیشرفت و ارتقاء عملکرد شخصی کاهش فشار روزانه و در نتیجه افزایش سلامت روان افزایش کارایی، سازماندهی و بهره‌وری در مجموع با اجرای مدیریت زمان، برنامه ریزی و پایش، پیامدهای واقع بینانه تری حاصل می‌گردد و همه چیز به شکل مؤثر تر انجام می‌شود راهکارهای مدیریت زمانویرایش نکته دیگر در راستای مدیریت زمان ، این است که فرد بایستی ارزش زمان را درک کند و اجزای زمان را به خوبی بشناسد به دنبال شناسایی زمان به راهبردهای عملی‌تر دست بزند که در این میان ، موارد زیر حائز اهمیت می‌باشند نوشتن و تفکیک کردن کارها اولویت بندی کارها تقسیم بندی و تفکیک زمان انجام کارها تعیین مدت زمان مشخص برای هر کار۱ پانویسویرایش ↑ مدیریت زمان وبیاد منابعویرایش مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، « »، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد بازیابی در ۲۲ فوریه ۲۰۱۵ ن ب و زمان مفاهیم کلیدی گذشته تاریخ اکنون آینده آینده‌پژوهی ابدیت نامیرایی درگاه زمان سنجش‌ها و زمان استاندارد ساعت هماهنگ جهانی زمان پلانک ثانیه دقیقه ساعت روز هفته ماه سال دهه سده هزاره سال اعتدالی سال اعتدالی سال نجومی سامانه‌های اندازه‌گیری منطقه زمانی ساعت بیست‌وچهار ساعته ساعت تابستانی زمان خورشیدی زمان نجومی زمان متری گاه‌شماری میلادی ژولینی عبری هجری قمری قمری هجری خورشیدی مایا کبیسه‌گیری ثانیه کبیسه سال کبیسه ساعت تاریخ ابزارهای زمان ساعت آفتابی ساعت آبی ساعت اتمی ساعت کوانتومی گاه‌نگاری تاریخ باستان‌شناسی زمین‌شناسی رویدادنامه گاه‌شمار مقیاس زمانی زمین‌شناسی زمین‌گاه‌شناسی تاریخ زمین‌شناختی زمین دوران زمین‌شناسی دوره زمین‌شناسی دور زمین‌شناسی عصر زمین‌شناسی گاه‌بازه مذهب و اسطوره‌شناسی روزگار رؤیا ā فلسفه فضا و زمان علیت رخداد فلسفه متناهی‌گرایی زمانی فیزیک بردار نسبت به زمان زمان موهومی دوره پلانک زمان پلانک زمان ویژه فضازمان نظریه نسبیت اتساع زمان اتساع زمان گرانشی دامنه زمان تئوری تناسب با زمان زیست‌شناسی روان‌شناسی جامعه‌شناسی اقتصاد حسایداری مدیریت ساعت زیستی ادراک زمان سال مالی مدیریت زمان وقت‌شناسی فردا فکنی کارت آمدوشد نرم‌افزار ردگیری زمان نوشتارهای وابسته دم را غنیمت شمار فضا کپسول زمان زمان اجرای الگوریتم کسر میزان سفر در زمان برگرفته از «مدیریتزمان» رده‌ها مدیریت زمانبرنامه‌ریزیرده‌های پنهان مقاله‌های نیازمند به ویکی‌سازیمطالب مشکوک به حق تکثیر بدون منبعمقاله‌های دارای واژگان به زبان انگلیسی منوی ناوبری ابزارهای شخصی ورودایجاد حساب کاربریمشارکت‌هابحثبه سامانه وارد نشده‌اید گویش‌ها فضاهای نام بحث مقاله جستجو بیشتر بازدیدها نمایش تاریخچه ویرایش خواندن بازدید محتوا صفحهٔ اصلیرویدادهای کنونیمقالهٔ تصادفیکمک مالی همکاری تغییرات اخیرویکی‌نویس شویدراهنماتماس با ویکی‌پدیا نسخه‌برداری ایجاد کتابدریافت به‌صورت نسخهٔ قابل چاپ در دیگر پروژه‌ها ویکی‌انبار ابزارها پیوندها به این صفحهتغییرات مرتبطبارگذاری پروندهصفحه‌های ویژهپیوند پایداراطلاعات صفحهآیتم ویکی‌دادهیادکرد پیوند این مقاله به زبان‌های دیگر العربيةБеларуская тарашкевіца‎کوردیی ناوەندیČšçગુજરાતીעבריתहिन्दीՀայերենҚазақша한국어êРусскийčščСрпски தமிழ்ไทยüçУкраїнськаʻўзбекча中文 ویرایش پیوندها این صفحه آخرین‌بار در ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۶ ساعت ‏۱۱۰۳ تغییر یافته‌است همهٔ نوشته‌ها تحت مجوز در دسترس است؛ برای جزئیات بیشتر شرایط استفاده را بخوانید ویکی‌پدیا® علامتی تجاری متعلق به سازمان غیرانتفاعی بنیاد ویکی‌مدیا است سیاست محرمانگی دربارهٔ ویکی‌پدیا تکذیب‌نامه‌ها توسعه‌دهندگان اظهارنامهٔ کوکی نمای تلفن همراه الگوویکی‌سازی الگو الگو الگوموضوعاتزمان الگو الگوانگلیسی الگو الگوبهزباندیگر الگویادکردویکی
عبارات مرتبط به مطلب راهکارهای مدیریت زمان
Þ Þ íð ú ó Þ íð æ í íð ý ð ð مدیریتزمان úáð úáð óðÁ ó ð þí á þ íð ð þí ð ý á ð ⌘ راهكار اصلي در مديريت زمان مقاله در راهكار مديريت همه مقالاتانتشار مقاله مقاله « راهكار اصلي در مديريت زمان» نوع مطلب مقالهشماره سريال تعداد بازديد امتياز تاريخ به‌روزرساني تاريخ انتشار تاريخ ايجاد امتياز از امتيازدهنده راهكار اصلي در مديريت زماننويسنده ارجمند، وحيدسال انتشار چكيدهشما به طور قطع مقالات و كتب فراواني را در رابطه با مديريت زمان مطالعه كرده ايد اما ما در اينجا با عنوان كردن ۱۱ كليد اصلي در مديريت زمان سعي داريم كه شما را بلافاصله به هدف نهايي خود كه همان از دست ندادن زمان و مديريت صحيح وقت است هدايت كنيممنبع روزنامه ايران،‌ دوشنبه مرداد ، سال سيزدهم، شماره ، صفحه كليدواژه راهكارهاي مديريت زمان مقدمه بحث مديريت زمان سال هاست كه ذهن افراد و صاحب نظران گرايش هاى مختلف خصوصاً علماى مديريت را به خود مشغول كرده است و تاكنون دوره هاى آموزشى و سمينارهاى تخصصى فراوانى در رابطه با مديريت زمان برپا شده است اما سؤالى كه مطرح است اين است كه آيا واقعاً ما توانسته ايم بر زمان احاطه پيدا كرده و آن را تحت كنترل خود درآوريم؟ مفهومى كه در مديريت زمان همگان از آن غافل مانده اند اين است كه ما بايد خود را اداره كنيم نه زمان را زيرا در حقيقت زمان اداره ناشدنى است و در حال گذر است و اين ما هستيم كه بايد از زمان به درستى استفاده كرده و از آن بهره ببريم بنابر نظر برخى از علماى مديريت، مديريت زمان در واقع همان مديريت بر خويشتن است و جالب است بدانيد كه مهارت هايى كه ما براى اداره كردن ديگران نياز داريم همان مهارت هايى است كه براى اداره كردن خود به آن نيازمنديم و از آنها بهره مى بريم مانند توانايى هاى مديريت و برنامه ريزى، رهبرى كنترل، مديريت منابع و غيره شناخت درست و به موقع عواملى كه وقت ما را هدر مى دهند بسيار مهم است چون بدين ترتيب راه درمان بيمارى اتلاف وقت را كوتاه خواهيم كرد بد نيست اندكى با خود تأمل كرده و از خود بپرسيم كه وقت روزانه ما صرف چه امورى مى شود؟ راهکارهای اصلی مدیریت زمان شما به طور قطع مقالات و كتب فراوانى را در رابطه با مديريت زمان مطالعه كرده ايد اما ما در اينجا با عنوان كردن ۱۱ كليد اصلى در مديريت زمان سعى داريم كه شما را بلافاصله به هدف نهايى خود كه همان از دست ندادن زمان و مديريت صحيح وقت است هدايت كنيم پس با ما همراه شويد مديريت زمان دانش شخصى است همان گونه كه شبانه روز مقدار مشخص و ثابتى از زمان را به خود اختصاص مى دهد و هيچ گاه كمتر و يا بيشتر از ۲۴ ساعت نخواهد شد و اين اصل را ما در زندگى خود پذيرفته ايم بايد اين نكته را نيز بپذيريم كه اين ما هستيم كه بايد زمان خود را تنظيم كنيم ما هرگز نمى توانيم اين ۲۴ ساعت را افزايش و يا كاهش دهيم اما با برنامه ريزى صحيح مى توانيم بهره خود از اين زمان معين را بيشتر كنيم ۲ نشتى هاى زمان را بيابيد همواره به دنبال نشتى هاى زمان باشيد و ببينيد كه زمان شما در كجاها بيشتر هدر مى رود و پس از يافتن اين زمان ها سعى در كنترل آن داشته باشيد و سعى در اختصاص آن براى كارهاى گوناگون داشته باشيد ۳ به دنبال اهدافى از مديريت زمان باشيد اولين گام در مديريت زمان حذف كردن اوقاتى است كه به صورت بى رويه هدر مى رود اگر شما موفق به حذف اين زمان ها شديد بدانيد كه اولين گام را در اين راه برداشته ايد ۴ الگوبردارى از طرح مديريت زمان همواره سعى در الگوبردارى از يك برنامه مديريت زمان داشته باشيد و در طرح الگوبردارى شده اهداف و اولويت هاى خود را بنويسيد و آنها را مرتب كنيد و سپس اولويت هاى غيرضرورى را حذف كنيد و سپس اهداف بلندمدت و ميان مدت خود را نيز شناسايى كرده و سعى در به انجام رساندن آن داشته باشيد اين اهداف تعيين شده بايد دست يافتنى و در عين حال آرمانى باشد تا سبب تحريك شما براى تلاش و كوشش شود و اين نكته را فراموش نكنيد كه هيچ گاه سعى در كپى بردارى از ساير طرح ها نداشته باشيد ۵ استفاده از ابزارهاى كمكى در مديريت زمان همواره سعى در استفاده از تكنولوژى هاى روز در زمينه برنامه ريزى براى مديريت زمان خود داشته باشيد استفاده از نرم افزارهاى رايانه اى و نيز امكانات گوشى هاى همراه از اين نكات است به عنوان نمونه آيا شما تا به حال از تلفن همراه خود استفاده كرده ايد؟ ۶ اولويت بندى به صورت روزانه و هفتگى كارهاى خود را اولويت بندى كنيد تا در زمان شما صرفه جويى شود ۷ استفاده از تفويض اختيار از اصل تفويض اختيار در كارهاى غيرضرورى همواره استفاده كنيد و هيچ گاه سعى در تك روى در انجام امور نداشته باشيد و بدانيد همواره كسانى هستند كه توانايى انجام صحيح كارهاى مورد نظر شما را دارا مى باشند پس بعضى از كارها را بر عهده آنها گذاشته و خودتان را مشغول امور كم اهميت نكرده و صرفاً به امور كليدى بپردازيد ۸ از انجام كارهاى تكرارى بپرهيزيد سعى در انجام امور تكرارى نداشته باشيد و سعى كنيد كارهاى تكرارى را مانند كارهاى كم اهميت به ديگران واگذار كنيد ۹ تعيين محدوده زمانى براى كارهاى زمان بر يك حداكثر زمان را در نظر گرفته و پس از پايان زمان تعيين شده كار مورد نظر را تعطيل كرده و به هيچ وجه ديگر به آن نپردازيد و ادامه كار را به روز آينده و زمان تعيين شده بعدى موكول كنيد ۱۰ سازماندهى سيستم ها در انجام امور روزانه از سيستم هاى موجود و كارا استفاده كنيد و سعى در تغيير سيستم ها از سيستم هاى سنتى به سيستم هاى جديد داشته باشيد، هرگز از يك سيستم قديمى به دليل عادت كردن به آن حمايت نكرده و همواره به دنبال سيستم هاى جديد و بهره ور باشيد و براى انجام كارهاى خود حتماً از يك الگوريتم استفاده كنيد يعنى مراحل انجام كار را در لحظات بيكارى پيش خود مرور كرده و سعى كنيد حالات نفى سيستم را نيز پيش بينى كرده و از قبل براى آن راه حلى بينديشيد و نه در موقع بروز اين گونه از عوامل ۱۱ از انتظار بيهوده بپرهيزيد همواره در جلسات و قرار ملاقات ها به موقع حاضر شويد و از ديگران نيز چنين انتظارى داشته باشيد و مطمئن باشيد كه وقت اضافى براى هدر دادن نداريد و در صورت هدر رفتن اين گونه از وقت ها ديگر قابل جايگزينى نيستند و در انتها هيچ گاه فراموش نكنيد كه زمان ارزشمندترين سرمايه براى هر فرد، گروه و سازمان است كه با ديگر سرمايه ها به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست، اين سرمايه غيرقابل خريدارى و نيز غيرقابل توليد است پس بايد به خوبى از آن مراقبت و محافظت به عمل آورد درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري مطالب مرتبط آيا شما كارهايتان را به تعويق مي اندازيد؟آيا شما هم اهل به تعويق انداختن كارها هستيد؟ اين تست شامل عادات اصلي است كه اين گونه افراد دارند با انتخاب گزينه هاي «بله» يا «خير» تعيين كنيد كه آيا هر يك از وضعيت هاي مطرح شده در مورد شما صادق است يا خير غلبه بر عادت به تعويق انداختن كارهادكتر رجالي، حسين مديريت زمان تعريف فعاليت‌ها و فرايندهاي برنامه‌ريزي براي اينكه بتوان از زمان به مؤثرترين روش ممكن استفاده كرد جلوتر از زمان حركت كنيد تمام متنچكيده اين مقاله فنون مديريت زمان را مورد بررسي قرار مي‌دهد تعيين اهداف كاري و شخصي، تحليل عوامل اتلاف وقت، كاهش وقفه‌ها و ايجاد تمركز، كار با برگه‌ها و اسناد، بايگاني مدارك، محيط كار مناسب، كنترل زمان تلفن و واگذاري يا تفويض بخشي از مسئوليت‌ها و اختيارات رئوس مطالب اين مقاله را تشكيل مي‌دهندكليدواژه مديريت زمانمديريت زمان اميدوار، مجيد تمام متنچكيده استفاده مؤثر و اثربخش از زمان ضرورتي اجتناب ناپذير براي موفقيت در عرصه كار و زندگي است مديريت زمان شامل مجموعه‌اي از مهارتها براي كنترل كردن و استفاده بهتر از زمان است اين مقاله به تشريح مفاهيم و اصول مديريت زمان پرداخته و فنون و ابزاري را براي مديريت زمان در محيط زندگي و كار ارائه مي‌كندكليدواژه مديريت زمانمديريت زمان در مديريت بازار شفقي زاده، اميرحسين تمام متنچكيده در اين مقاله مديريت زمان را از ابعاد مختلف شامل نسل هاي مديريت زمان، ابعاد مديريت زمان در بازار، انجام كارهاي فوري، غير فوري، ضروري و غير ضروري، زمان و وظايف مديريت بازار مورد بررسي قرار مي دهدكليدواژه مديريت زمان ؛ مديريت بر خود فن مهار كردن زمان در يك هفتهتريسي، دكلان ، مديريت زمانسروش، عبدالحميد ، مديريت زمانخاكي، غلامرضا ، مديريت زمانهيندل، تيم ، سايت ماجد فارسي سيستم بدون كاغذ فراگير تصميم گيري با لوبياحساسيت خودرو به بستني وانيليسنگ هاي بزرگ شما كدامند؟ ارزش وقتسقراطامروز و فردارسول اكرم صزمان مي گذردمديريت زمانامام علي عليه‌السلامهنر تعويق انداختن كارهاماركويس، دونوقت كافيگوته كارگاه آموزشي مديريت زمانجمعه آبان ، از تا تاريخ هاي قبلي برگزار شده پنجشنبه دي ، از تا نكاتي در مورد مديريت زمان تصوير نمايشي تصوير نمايشي عالي خلاصه ي مديريت زمان كافي و مفيد مي باشدسلام مطلبتون عالي بودخيلي عالي بود و من با اين مغاله توانستم انشايم را كامل كنم ممنون تشكر خيلي خوب بودباسلام بسيار عالي بودسلام ممنون خيلي عالي بودممنون عالي بود ابتداي صفحه انتشار مقالهشما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد دوره‌های آموزشیراهکار مدیریت آبان آشنایی با قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت‌های آن آبان آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های آن آبان مدیریت زمان آذر اصول تنظیم و انعقاد قراردادها آذر آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف آذر مدیریت تحول سازمانی استراتژیک آذر آشنایی با قانون تأمین اجتماعی دی كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد دی آشنایی با قانون کار دیو بهمن آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری کاریکاتورهای مدیریتی مقالات مديريتي مطلب منتشر كنيد عضو سایت شوید حكايت های مدیریتی همه مطالب خدمات سايت فروشگاه راهكار مديريت جملات كوتاه مدیریتی پوسترهاي مديريتي با ما تماس بگيريد دريافت خبرنامه راهكار مديريت لطيفه های مدیریتی پرسش هاي متداول انتقاد، پیشنهاد، پیام مسابقه های مدیریتی نظرات كاربران درباره سايت درج آگهي در سايت پيامك هاي مديريتي دريافت كنيد Þ Þ íð ú ó Þ íð æ í íð ý ð ð مدیریتزمان úáð úáð óðÁ ó ð þí á þ íð ð þí ð ý á ð ⌘ راهکارهای مدیریت زمان شرکت داده پردازی رسپینا مجوزهای فعالیت تست سرعت رسیدگی به شکایات هشدارهای پلیس فتا ورود مشترکین تماس با ما ۱۵۹۹ صفحه اصلی خدمات پهنای باند اختصاصی اینترنت اشتراک فضای دیتاسنتر اینترنت پرسرعت برج ها و مجتمع ها راهکار ها بر اساس اندازه سازمان سازمان های بزرگ و نهادهای دولتی کسب و کارهای کوچک و متوسط بر اساس نوع کسب و کار مالی و اعتباری نهادهای دولتی بیمه بهداشت و درمان کسب و کارهای آنلاین مطالعه موردی پهنای باند اختصاصی وبلاگ رسپینا درباره ما داستان رسپینا ماموریت و چشم انداز ارزش های سازمانی توانمندی ها ، افتخارات و گواهینامه ها زندگی در رسپینا رسانه تصویری پشتیبانی تماس با پشتیبانی سوالات متداول وبینار رسپینا دانلود نرم افزار همکاری با ما فرصت های شغلی فرا همکاری زنجیره تامین درخواست نمایندگی تماس با ما صفحه اصلی وبلاگ راهکارهای مدیریت زمان ۱۵ آبان راهکارهای مدیریت زمان رسپینا بدون نظر در مطالب عمومی از جمله مشکلات زندگی در جوامع مدرن و شهر های بزرگ و دغدغه های کاری که بخش بزرگی از زندگی افراد را تصرف کرده زمان است و مدیریت کردن زمان برای بهره بری هرچه بیشتر و مفیدتر زمان مستلزم دانش ومهارتی است که از طرق مختلف می توان به آن دسترسی پیدا کرد همه ی ما عبارت وقت طلاست را شنیده ایم و این جمله حکایت از مقوله ای ارزشمند و گران بهایی دارد که باز یافتنی نیست و شاید به این دلیل از آن اینگونه تعبیر می شود که افراد هوشمند و ثروتمند از زمان، برای خود ثروت خلق می کنند و این در گرو تلاشی است که شما در گذر زمان انجام می دهید پس می توان مدیریت زمان را اصلی مهم در موفقیت به شمارآورد ۱ گام اولتهیه لیست تهیه کردن یک لیست برای کارهای روزانه و هفتگی و تقسیم بندی آنها در درجات مختلف برای الویت بندی در مرحله اول کمک بسیار ی می کند اینکه شما ذهن خود را آماده کنید و بدانید کدامین کارها باید ابتدا انجام شوند و شما بتوانید برای هر یک از کارهای خود زمانی را اختصاص بدهید این لیست می تواند حتی شامل تماس های شما پیگیری امور، چک کردن ایمیل ها و اخبار و یا هر کار دیگری باشد کارهای مهم و انرژی بر خود را به انتهای روز واگذار نکنید و بخاطر داشته باشید در پایان روز کاری تمرکز و انرژی شما به مراتب کمتر از زمانی است که کار خود را شروع می کنید و از سوی دیگر خود را در گیر کارهای کم اهمیت نکنید و روی کارها حساسیت و وسواس به خرج ندهید ۲ تعیین بازده زمانی برای کارها حال که اولویت ها و لیست کارها را دارید برحسب بازده زمانی و مهمترین کارها  شروع به انجام امورکنید و تلاش کنید در زمانی که در نظر گرفته اید بدون اتلاف وقت کار خود را به اتمام برسانید ۳ پرهیز از نویز های فکری  حضور نویز های کاری خود را به حداقل برسانید این روند را برای ذهنتان هم در پی بگیرید و بخاطر داشته باشید ذهن آشفته نمی تواند بازده منظم و مفیدی داشته باشد  از اموری که ذهن و حواس شما را منحرف می کند به شدت پرهیز کنید صحبت کردن های غیر ضروری، استفاده از تلفن همراه، گوش دادن به موسیقی وگپ وگفت های میان کار می توانند همگی عواملی باشند که ذهن شما را درگیر و روند کاری شما را دچار ریتم افتان و خیزانی کند که در نهایت منجر به از دست دادن تمرکز و انرژی مفید شما شود ۴ شارژتان را متصل کنید یکی از موارد بسیار مهم در مدیریت زمان و انرژی و تمرکز، لحاظ کردن زمانی برای استراحت است  به خاطر داشته باشید که بدن انسان در اثر مداومت کار و یا نشستن بیش از حد شروع به اتلاف انرژی می کند حدوداً برای هر چهل و پنج دقیقه کار مفید یک ربع استراحت در نظر بگیرید و یا این زمان را در بازه های زمانی متفاوت تقسیم کنید و خود را با حرکات ورزشی و زمان های استراحت کوتاه شارژ کنید ۵ برای خودتان یادداشت بگذارید اگر فراموشکار هستید از ابزار های مختلفی برای یاد آوری به خودتان می توانید بهره بگیرید کاغذ های یادداشت رنگی، بر چسب ها، مارکر ها می توانند برای یادآوری کارها کمک رسان مناسبی باشند ۶ مختصر و مفیدصحبت کنید  اگر دربرنامه کاری خود جلسه ایی در پیش دارید گفتگوی خود را پیش بینی و عنوان بندی کنید و از صحبت در مورد مطالب بیهوده اجتناب کنید در صورتی که در پایان روز کاری کارهای نیمه تمام و یا عقب افتاده دارید، حتما آنها را یاد داشت کنید و زمان مناسبی را برای انجام آنها در نظر بگیرید ۷ در انتخاب مسیر، هوشمندانه عمل کنید برای فعالیت ها جلسات و امورخارج از محل کار خود نیز باید هوشمندانه عمل کنید که اگر برای جلسه و یا کاری در خارج از محل کارتان می روید، دسترسی خیابان ها، مترو و مسیر های پرترافیک و شلوغ منطقه را شناسایی کنید این نکته در ماموریت های کاری هم بسیارحائز اهمیت است  فراموش نکنید زمان پول ساز است پس زمان خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنید شما در زندگی شخصی خود چه راهکار های دیگری برای مدیریت زمان بکار می گیرد؟   کلمات کلیدی راهکار زمان مدیریت به اشتراک بگذارید نظر خود را بگذارید لغو پاسخ آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد فیلدهای ستاره دار اجباری می باشند عکس امنیتی جستجو در بلاگ آخرین مطالب چگونه در محیط کار شاد و سالم بمانیم؟ وبینار رایگان ایده هایی برای ایده پردازی و خلاقیت مزیت مطالعه کتاب چرا هر روز باید کتاب بخوانیم؟ روش های کاربردی برای کار آفرینی راه حلی برای ذخیره سازی مجازی درکسب وکارهای کوچک بخش اول دسته بندی های مطالب اخبار و اطلاعیه ها اینفوگرافیک تازه های تکنولوژی داستان شرکت های موفق رویدادها زندگینامه مسابقه مطالب عمومی معرفی کتاب مقالات فنی هشدارهای پلیس فتا وبینارها ویدئو آرشیو مطالب آبان ۱۳۹۵۱۷ مهر ۱۳۹۵۱۲ شهریور ۱۳۹۵۱۰ مرداد ۱۳۹۵۱۱ تیر ۱۳۹۵۱۰ خرداد ۱۳۹۵۷ اردیبهشت ۱۳۹۵۶ فروردین ۱۳۹۵۷ اسفند ۱۳۹۴۴ بهمن ۱۳۹۴۷ دی ۱۳۹۴۵ آذر ۱۳۹۴۳ آخرین نظرات کاربرانسعید در وبینار رایگان اهمیت بازاریابی محتوا در موفقیت آنلاین کسب و کار هارسپینا در وبینار رایگان اهمیت بازاریابی محتوا در موفقیت آنلاین کسب و کار هاسعید درخشان در وبینار رایگان اهمیت بازاریابی محتوا در موفقیت آنلاین کسب و کار هامجید فراهانی در اولین مسابقه وبلاگ خوانی ایران با رسپیناصالح شیعاوی در اولین مسابقه وبلاگ خوانی ایران با رسپینا دفتر مرکزی تهران تهران، توانیر، خیابان نظامی گنجوی، بعد از سفارت بلغارستان، خیابان پدران، شماره ۱ خط ویژه ۱۵۹۹ شماره تماس ۸۴۲۳۰۰۰۰ بخش فروش ۸۴۲۳۰۲۳۰ پشتیبانی فنی ۸۴۲۳۰۸۴۲ رسیدگی به شکایات ۸۴۲۳۰۸۸۸ عضویت در خبرنامه گواهینامه های استاندارد بین المللی کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت داده پردازی رسپینا به شماره ثبت می باشد پروانه به شماره ، صادر شده در تاریخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سامانه پاسخگویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۹۵ Þ Þ íð ú ó Þ íð æ í íð ý ð ð مدیریتزمان úáð úáð óðÁ ó ð þí á þ íð ð þí ð ý á ð ⌘ مدیریت زمان چیست و تکنیکهای آن کدام است؟ متمم صفحه نخستدرباره متممدوره ترم مقدماتیتفکر سیستمیارزش آفرینیمدل ذهنیتصمیم گیریمهارت یادگیریسیستمهای کنترل مدیریتترم پایهمذاکرهرفتار سازمانیفردتفکر استراتژیکمدیریت بازاریابیمدل کسب و کارترم تکمیلی ۱تبلیغاتطراحی سیستم فروشمدیریت ارتباط با مشتریدینامیک سیستمهاترم تکمیلی ۲استراتژی کسب و کاربرند و برندسازیمدیریت منابع انسانیکارگاه های دوره کارگاه مدیریت پروژه های کوچککارگاه کار تیمیکارگاه شخصیت شناسیکارگاه مدیریت در شرایط ابهامکارگاه مهارت فروشکارگاه اسلایدسازیمنابع تکمیلیداستان کسب و کارفایل های صوتیفایل های تصویریدانشمندان کلاسیک مدیریتواژه نامه توسعه فردیافزایش بهره وریاستعدادیابیاستعدادیابی پیشرفتهمدیریت زمانمدیریت استرسبرنامه ریزی توسعه مهارتزندگیکارگاه زندگی شادکارگاه عزت نفسسبک زندگی منروانشناسی رنگهازنگ تفریحپاراگراف فارسی مهارتهای پولی کودکانتا بیست و دو سالگیهنر ارتباطکارگاه تحلیل رفتار متقابلزبان بدنپرورش تسلط کلامیمهارت ارتباطیخودشناسیهوش هیجانیابزارهای کسب و کاراستراتژی محتواگیمیفیکیشنسئو چیست؟مهارت گزارش نویسیتحلیل تکنیکالدانش و نگرششخصیت شناسیپرونده ان ال پیسواد عددیشبه علمروانشناسی مثبت نگرروانشناسی پولشبکه های اجتماعیتصمیم گیری پیشرفتهیادگیری زبانخدمات متمم برای یادگیری زبانروش جان برینافعال پرکاربرد زبان انگلیسیزبان تخصصی مدیریت استراتژیکپاراگراف انگلیسی پویاصفت های پرکاربرد انگلیسیبوی کاغذکتابهای مدیریتیکتابهای روانشناسی نقشه یادگیریتقویم محتوارادیو متممبرترین های متمممتممی های برتر در درس های اختصاصیمتممی های برتر در درس های عمومیتمرین های برتر در درسهای اختصاصی متممتمرین های برتر در درس های عمومی متمم پشتیبانی متممپرسشهای متداول در متممتماس با ما  مدیریت زمان چیست و تکنیکهای آن کدام است؟ مطالعه با تمرکز بیشتر ۱۱۸دیدگاه مدیریت زمان گروه متمم ۹۱۹ قظ مدیریت زمان یا ،‌ یکی از دغدغه های مهم بسیاری از ماست البته گاهی اوقات هم اشتباهاً مشکلات دیگر خود را ناشی از مدیریت زمان می‌دانیم دوست روانشناسی می‌گفت وقتی به حرف‌های مراجعین خودم فکر می‌کنم، احساس می‌کنم عمده‌ی مردم، صرفاً دو مشکل جدی را در حوزه‌های ذهنی و رفتاری به رسمیت می‌شناسند افسردگی و بیش فعالی هر کسی در توصیف خودش یا دیگران، به سادگی اعلام می‌کند که «من هیچ مشکل خاصی ندارم فقط این افسردگی زندگی من را خراب کرده» یا اینکه «دوست من، یا همسر یا همکار من،‌ بیش فعال است و » ماجرای مدیریت زمان هم چیزی شبیه همین ماجرا شده بسیاری از ما راهکار انواع مشکلاتمان را در مدیریت زمان می‌جوییم تذکر ۱ در صورتی که گوش دادن به فایل صوتی مدیریت زمان برای شما راحت‌تر از مطالعه مطلب طولانی درباره مدیریت زمان است، می‌توانید به مجموعه فایل‌های صوتی رایگان زیر در مورد مدیریت زمان مراجعه کنید  دانلود فایل‌های صوتی اصول مدیریت زمان و تکنیک‌های آن  تذکر ۲ دقت داشته باشید که مشکلات دیگری مانند اعتیاد به کار را با مدیریت زمان اشتباه نگیریم اگر علاقمند به مطالعه در مورد اعتیاد به کار هستید می‌توانید به درس مستقلی که در این زمینه در متمم در نظر گرفته شده است مراجعه کنید  اعتیاد به کار چیست؟ آیا شما معتاد به کارهستید؟  تذکر ۳ اگر در راستای بهبود مدیریت زمان‌های یادگیری خود، علاقمند هستید که به جای گشت و گذار پراکنده در وب، در متمم به صورت منظم مطالب علمی و مهارتی و کاربردی را بخوانید و از درس‌هایی مانند تفکر سیستمی، شخصیت شناسی، معرفی و مرور کتابها، موفقیت، استعدادیابی، یادگیری زبان انگلیسی،خودشناسی و استفاده کنید،  می‌توانید به سادگی با تعیین نام کاربری و رمز عبور، به جمع کاربران متمم بپیوندید عضویت متمم به عنوان کاربر آزاد، صرفاً چند ثانیه از وقت شما را می‌گیرد نحوه ثبت نام در متمم چرا دچار کمبود زمان می‌شویم؟ همه ما به یک دلیل واحد دچار کمبود زمان نمی‌شویم قبل از اینکه به فکر مدیریت زمان و حل کردن مشکل کمبود زمان خود باشیم، باید ببینیم که چرا دچار کمبود زمان شده‌ایم برخی از رایج‌ترین دلایل کمبود زمان را در اینجا با هم مرور می‌کنیم برخی از ما به دلیل رویاهای بزرگی که در سر داریم، احساس می‌کنیم به کمبود زمان گرفتار شده‌ایم وقتی که تصمیم می‌گیریم به یک انسان بزرگ تبدیل شویم وقتی به غول‌های صنعت و اقتصاد ایران و جهان فکر می کنیم وقتی می‌خواهیم تاثیری ماندگار از خودمان در حوزه علم و دانش و فرهنگ و هنر به جا بگذاریم یکی از اولین چیزهایی که به خاطر می‌آوریم محدودیت زمان است خصوصاً اگر به سن خودمان فکر کنیم و احساس کنیم، تا این نقطه که هم اکنون آمده‌ایم، به اندازه‌ی کافی از عمر و وقت خودمان استفاده نکرده ایم ضعف در مهارت تصمیم گیری و اولویت بندی کمبود زمان ممکن است به دلیل مشکل در اولویت بندی کارها و فعالیت‌ها باشد گاهی اوقات، ممکن است احساس کنیم که حجم فعالیت‌ها زیاد است  و نمی‌دانیم که بهتر است کدام را به نفع کدام کنار بگذاریم یا کدام را در اولویت قرار دهیم من می‌خواهم درس بخوانم و بهترین معدل را در پایان دوره کارشناسی بگیرم دغدغه‌ی کنکور ارشد را هم دارم و می‌بینم فرصت کافی برای آن ندارم شنیده‌ام که پس از دوران دانشجویی فرصت مطالعه خیلی کمتر است و دلم می‌خواهد از همین دوران برای یادگیری و توسعه دانش خودم هم استفاده کنم از طرفی برای تامین هزینه‌ی تحصیل و همینطور کسب تجربه، کار هم می‌کنم یا می‌خواهم بکنم احساس می‌کنم همه اینها هم در یک اولویت هستند و مهم هستند یا اگر اولویت‌های آنها با هم فرق دارد، دانش یا شجاعت این اولویت بندی را ندارم امیدوارم از طریق مدیریت زمان، فضایی ایجاد کنم که به همه‌ی خواسته‌های خودم برسم شبیه همین ماجرا هم برای مدیری پیش می‌آید که هم می‌خواهد جلسات برون‌سازمانی را با دقت و کیفیت خوب برگزار کند هم اصرار دارد که بازدیدهای منظم و دوره‌ای در داخل شرکت داشته باشد هم علاقمند است برای همسر و فرزندانش وقت بگذارد و از سوی دیگر، از دانش و تکنولوژی روز هم عقب نماند اولویت‌بندی، مهارتی ضروری اما بسیار دشوار و چالش برانگیز است که در بسیاری از مواقع، ما را ترغیب می‌کند که با استفاده از مدیریت زمان و مهارت‌های مشابه، ظرفیت و توانمندی خود را افزایش داده و صورت مسئله را پاک کنیم به عبارتی، بسیاری از ما فوبیای تصمیم گیری داریم و از کنار گذاشتن گزینه‌ها می‌ترسیم درست مانند کسی که می‌خواهد با صد هزار تومان بودجه، یکی از دو اسباب بازی شصت هزار تومانی و پنجاه هزار تومانی را انتخاب کند و چنان در انتخاب دچار تردید می‌شود که تصمیم می‌گیرد ده هزار تومان قرض بگیرد و هر دو گزینه را انتخاب کند ضعف در تفویض اختیار کمبود زمان ممکن است ناشی از واگذار نکردن کارها به دیگران باشد ما خیلی وقت‌ها در واگذار کردن کارها به دیگران، ضعیف عمل می‌کنیم یا کارها را به شکل نامطلوبی به دیگران واگذار می‌کنیم که در نهایت زحمت خودمان دوچندان می‌شود آیا تا به حال شده از کسی بخواهید که برای صرفه جویی در وقت، به جای شما یک پیراهن را برایتان بخرد و جدای از زحمت و منتی که برای شما ایجاد شده، وادار شوید بعداً برای تعویض مراجعه کنید و وقت زیادی را صرف چانه زنی و متقاعد کردن فروشنده به تعویض لباس کنید؟ یا آیا شده است که نامه‌ای را برای تایپ به همکار خود بدهید و ببینید که مدت زمانی که صرف ویرایش و غلط گیری نامه می‌شود بیشتر از زمانی است که خودتان برای تایپ نامه صرف می‌کنید؟ ناتوانی در تفویض اختیار و واگذاری نادرست و غیرحرفه‌ای کارها به دیگران، باعث می‌شود که در نهایت بسیاری از ما به این نتیجه برسیم که بهترین روش صرفه جویی در زمان، این است که کارها را خودمان انجام دهیم و از آنجا که به هر حال ، ظرفیت ما در انجام کارها محدود است، نهایتاً احساس می‌کنیم مدیریت زمان، آن کلید طلایی است که می‌تواند چنین مشکلی را برای ما حل کند کمال طلبی کمال طلبی نیز می‌تواند یکی دیگر از دلایلی باشد که ما را نهایتاً به سمت مدیریت زمان سوق داده است کمال طلب‌ها یا ها، کسانی هستند که برای هیچ کاری،‌ استاندارد ۹۰ یا ۹۵ از صد را نمی‌پذیرند آنها استاندارد ۱۰۰ از ۱۰۰ را می‌خواهند به همین دلیل هر کاری توسط آنها، بیش از زمان معمول طول می‌کشد نامه‌ای که می‌تواند در پنج دقیقه نوشته شود، پنج بار مرور و ویرایش می‌شود و پس از سی دقیقه، با نارضایتی ارسال می‌شود اگر ماشین خود را به کارواش ببرند، دو برابر کارگری که ماشین را شسته، وقت می‌گذارند و دور ماشین می‌گردند تا از نبودن لکه در اطراف ماشین مطمئن شوند یک مهمانی کوچک یا سمینار مختصر داخل سازمان، به اندازه‌ی یک عروسی از آنها وقت می‌گیرد و باید تمام جزییات بررسی شود و به دقت مورد توجه قرار گیرد طبیعی است که در این شرایط، ممکن است من و شما احساس کنیم که مشکل اصلی ما در مدیریت زمان است و اگر در مهارت مدیریت زمان توانمند شویم می‌توانیم بدون کمبود وقت، کارها را با همان سطحی از استاندارد که مد نظرمان است انجام دهیم برای آشنایی بیشتر با کمال طلبی می‌توانید درس متمم در این باره را بخوانید ضعف در هنر حل مسئله حل موردی مشکلات و نداشتن نگاه فرایندی، می‌تواند دلیل دیگر کمبود زمان باشد گاهی اوقات، مسیر کار در تیم ما یا در سازمان ما نادرست است به جای اینکه مسیر کار را درست کنیم، به صورت موردی مشکلات را حل می‌کنیم بستری که در سازمان ایجاد کرده‌ایم،‌ بستری برای فساد اقتصادی است یا اینکه فرایندها و نظام پاداش و پرداخت، به شکلی است که کارمندان تشویق می‌شوند از زیر کار فرار کنند به جای اینکه یک بار ببینیم ریشه مسئله چیست، هر روز وقت ما صرف جستجوی کارمند خاطی و مجازات کردن او می‌شود دوستان و همراهانی انتخاب کرده‌ایم که هر لحظه بودن کنار آنها، ما را به اتلاف وقت و فراموش کردن اولویت‌ها سوق می‌دهد اما به جای اینکه این مسئله را حل کنیم، سعی می‌کنیم با ابزارها و تکنیک های مختلف، از وقت جزیی باقیمانده استفاده بهتری بکنیم شاید هم مشکل اصلی ما انگیزه نداشتن است وقتی برای کاری که انجام می‌دهیم انگیزه نداریم، آن را کندتر از همیشه انجام می‌دهیم خیلی وقت‌ها هم، ترجیح می‌دهیم آن کار را در آخرین مهلت مقرر انجام دهیم در چنین شرایطی، گاهی اوقات مسئله‌ی ریشه‌ای کمبود انگیزه، دیده نمی‌شود و عارضه‌ی سطحی آن، یعنی کمبود وقت، مورد توجه و نظر ما قرار می‌گیرد احساس می‌کنیم با بهبود مهارت مدیریت زمان، می‌توانیم انواع مشکلاتی را که در کار و زندگی روزمره خود با آن مواجه هستیم، مدیریت کرده و کاهش دهیم مشکل اهمال کاری اهمال کاری و به تعویق انداختن هم میتواند ریشه دیگر کمبود زمان باشد گاهی اوقات، مشکل ما واقعاً کمبود زمان و مدیریت زمان نیست بلکه عقب انداختن کارها به زمان دیگر است میتوانم امروز پروژه درسی ام را انجام دهم، اما ترجیح میدهم تا حد امکان آن را عقب بیندازم به هر حال باید مانتوی خودم را به خشکشویی بدهم، اما اگر میشود عصر این کار را انجام داد، چرا حالا؟ چند روز است که میبینم باک ماشین تقریباً خالی شده، اما تا ماشین به گریه و التماس نیفتد و خاموش نشود، ایستادن در صف پمپ بنزین را به زمان دیگری موکول میکنم در صورتی که مشکل شما اهمال کاری است، شاید قبل از فکر کردن به تکنیکهای مدیریت زمان، بهتر باشد مطلب مرتبط با اهمال کاری را در متمم بخوانید برای آشنایی بیشتر با اهمال کاری و مواجهه با آن، درس متمم در این باره را بخوانید ضعف در هنر نه گفتن دلیل دیگری که بسیاری از ما دچار کمبود زمان می‌شویم، ضعف ما در هنر نه گفتن است شاید شما هم از جمله کسانی باشید که نمی‌توانند به سادگی به دیگران «نه» بگویند به همین دلیل، قسمت عمده‌ای از وقت خود را صرف انجام کارهایی می‌کنند که به دلیل خجالت یا رودربایستی یا دلایل مشابه، پذیرفته‌اند در چنین شرایطی، تلاش برای بهبود مهارت مدیریت زمان، به معنای بهبود توانایی‌های ما نیست بلکه گویی می‌خواهیم ظرفیت بارکشی خودمان را افزایش دهیم تا دیگران بتوانند با دردسر کمتری بار بیشتری را بر شانه‌های ما تحمیل کنند اگر شما هم خودتان را قربانی این نوع رفتار می‌دانید، شاید مطالعه یکی از درس‌های دوره مذاکره متمم، تحت عنوان هنر نه گفتن، بتواند کمی اثربخش باشد متداول‌ترین و تاثیرگذارترین کتاب‌هایی که در حوزه مدیریت زمان و نظم شخصی در دنیا منتشر شده کدام کتابها هستند؟ متمم در این زمینه، مطلب جداگانه‌ای منتشر کرده است که می‌توانید به آن مراجعه کنید معرفی چند کتاب مدیریت زمان آیا متمم، فایل‌های صوتی هم در زمینه مدیریت زمان دارد؟ بله محمدرضا شعبانعلی قبلاً برای سایت عصر ایران، در قالب چند فایل صوتی، برخی از اشتباهات رایج در مدیریت زمان را توضیح داده و تبیین کرده که می‌توانید برای دانلود فایلهای صوتی از لینک زیر استفاده کنید این مبحث در حوزه علاقه من قرار دارد کاربر آزاد طرح متمم شوید آیا می‌دانید که فقط با درج نام کاربری و ایمیل خود می‌توانید به جمع کاربران آزاد متمم بپیوندید و ضمن دسترسی به بخش زیادی از درس‌های زیر، هر شنبه خبرنامه هفتگی ما را هم دریافت کنید؟ اطلاعات در مورد کاربر آزاد و ویژه متمم و ثبت نام فهرست نمونه درسهای کاربر آزاد فهرست نمونه  درسهای کاربر ویژه دوره آنلاین    روانشناسی رقابت مدیریت استرس    افزایش عزت نفس مدیریت توجه    معرفی کتابهای مدیریتی زبان بدن    معرفی کتابهای روانشناسی مدیریت زمان    یادگیری زبان انگلیسی استعدادیابی    کارگاه شخصیت شناسی مهارت یادگیری   استراتژی کسب وکار روانشناسی رنگها    مهارت فروش ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری مدیریت زمان به شما پیشنهاد میکند مدیریت زمان چیست و تکنیکهای آن کدام است؟نظم شخصی و کاربرد آن در مدیریت زماننظم شخصی و فعالیت در زمانهای خاکستریآیا شما هم گرفتار اهمال کاری هستید؟نظم شخصی و راهکاری برای آشفتگی ذهنینظم شخصی در پانزده دقیقهکاربرد نرم افزار در نظم شخصیآموزش نرم افزار یادداشت برداری اورنوت ۱آموزش نرم افزار یادداشت برداری اورنوت ۲وان نوت برای مدیریت درس، کار و زندگیبرخی از قابلیت‌های وان نوت دانلود فایل صوتی اصول مدیریت زمان محمدرضا شعبانعلیمعرفی چند کتاب مدیریت زمان و تکنیکهای آن نکات کلیدی چند مطلب پیشنهادی از متمماستعدادیابی به شیوه جانسون اوکانرمقدماتیمذاکرهدرس ۲۲ مذاکره و نقش داستان گویی در آن – ۲مهارت فروشدرس ۳وظایف یک فروشندهدیدگاه یخچال و اسکیموتکنولوژی دیجیتال مدیر بهتر می‌خواهد نه تکنوکراتهای بیشترداستان کسب و کار – سواروفسکی و تغییر صنعتمعرفی چند کتاب مدیریت زمان و تکنیکهای آن نکات کلیدیدانلود فایل صوتی اصول مدیریت زمان محمدرضا شعبانعلینظم شخصی و فعالیت در زمانهای خاکسترینظم شخصی و کاربرد آن در مدیریت زماننظم شخصی در پانزده دقیقه قوانین کامنت گذاری ارسال نظرات غیر مرتبط با این مطلب نکته برای مدیریت زمان چیست و تکنیکهای آن کدام است؟   دوست گرامی مشاهده دیدگاههای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد قبلی                  ثبت نام در متمم              پیام اختصاصی در متمم                  فروشگاه متمم    جستجــو در متمم ثبت نام در متمم ورود برای اعضای متمم  شناسه کاربری پسورد رمز عبورم را فراموش کرده ام  نام و نام خانوادگی شناسه کاربری ایمیل پسورد لطفا معادله زیر را تکمیل نمایید پنج سیزده لطفا اینجا را تیک بزنید  شناسه کاربری یا ایمیل خود را وارد نماییددر صورت صحیح بودن، پسورد جدید به ایمیلتان ارسال خواهد شد شناسه کاربری یا ایمیل دوره متمم کارگاه زندگی شاد کارگاه افزایش عزت نفس کارگاه شخصیت شناسی یادگیری زبان انگلیسی فایل آموزشی نقطه شروعبرنامه ریزی دوره آموزشی استعدادیابی دوره آموزشی مدیریت استرس دوره آموزشی استراتژی محتوا دانلود فایلهای صوتی آموزشی دوره آموزشی تسلط کلامی دوره آموزشی مذاکره دوره آموزشی برند دوره آموزشی تبلیغات دوره آموزشی تصمیم گیری دوره آموزشی تفکر استراتژیک دوره آموزشی تفکر سیستمی زبان بدن و ارتباط غیرکلامی زبان بدن و اشتباهات آن دوره آموزشی ارزش آفرینی دوره آموزشی مدل ذهنی دروس مدیریت ارتباط با مشتری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی دوره آموزشی مهارت فروش مهارتهای ارتباطی مهارت کار تیمی مهارت یادگیری آخرین کاربران ویژه متمم ورود حامد محمدخانی  و علی طبلشی  و مهدی بهاری به جمع کاربران ویژه متمم را خوش‌آمد می‌گوییم دوستانی که تازه به متمم پیوستندناصر سلیمی رویا رحمانی ایمان مهرعلی آزاد محمودی آخرین دیدگاه‌هاپویان کاظم پور در پروژه پایانی درس ارزش آفرینیزینب جمالی راد در مقایسه کلمات عینی و ذهنیمهدی کیانی در تحمل برای برآورده شدن خواسته ها حمید موثر در تعریف مدل، تئوری و قانون چیست و چه تفاوتی دارند؟سید مرتضی کریمی در آیا سر و صدای محیط را به عنوان عامل استرس زا جدی می‌گیرید؟ مواجهه با استرس درس ۳حسین محمدی در مقیاس و صرفه جویی به مقیاسحسین محمدی در مقیاس و صرفه جویی به مقیاسزهـره در تصمیم گیری درس ۵ برون ریزی ذهنی در عزت نفس ۲ هنگام گفتگو با خود، در خودتان هستید یا کنار خودتان؟داود شاکری در مفهوم والد در مدل تحلیل رفتار متقابل ساختار شخصیت ۳حمیدرضا امیری در مدل ذهنی درس ۴ مفهوم پردازیمهران در مدلهای ذهنی درس ۱ درباره مدل و مدلسازیسیدمهدی حسینی در مفهوم والد در مدل تحلیل رفتار متقابل ساختار شخصیت ۳امیررضا در استعدادیابی درس ۱۱ تسلط بر انگشتانخسرو شریف نیا در مفهوم کودک در مدل تحلیل رفتار متقابل ساختار شخصیت۲مهدی نوری اظهر در درس ۱ بازاریابی در چه زمینه هایی انجام می‌شود؟ قسمت اولحسین در نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمهاحمید در پروژه پایانی درس ارزش آفرینیمژگان پیوندی در پاراگراف فارسی مسافر بی‌مقصد و بی‌سرزمین رومن پینعلیرضا حق گو در تعریف سیستمهای پیچیده ۱ درباره تفاوت گربه و ماشین لباسشوییز سالک در انتخاب زمان مناسبساجده ممتازیان در مفهوم والد در مدل تحلیل رفتار متقابل ساختار شخصیت ۳بهروز مطیع در قانون مورفی و اتوبوس جهانگردیمصطفی خودمانی یزدی در جبر محیطی پنهان در گفتگوهای ما مهارتهای ارتباطی درس ۵مجتبی صفائیان در پاراگراف فارسی مسافر بی‌مقصد و بی‌سرزمین رومن پینمعصومه فردوس مقدم در مفهوم والد در مدل تحلیل رفتار متقابل ساختار شخصیت ۳گروه متمم در ساختار شخصیت در تحلیل رفتار متقابل قسمت اولمصطفی هادیان در مفهوم والد در مدل تحلیل رفتار متقابل ساختار شخصیت ۳زهـره در مفهوم والد در مدل تحلیل رفتار متقابل ساختار شخصیت ۳رسول فتح پور در مهارتهای زندگی با مدیر گروه متمم همراه باشید تمام حقوق این سایت متعلق به گروه توسعه مهارتهای فردی به سرپرستی محمدرضا شعبانعلی می باشد نقل مطالب متمم به هر شیوه و با هر عنوان، تخلف محسوب شده و متخلفین بر اساس قوانین جاری کشور مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند نام کاربری تکراری است کلمه عبور با هم مطابقت ندارند رمز عبور بیش از حد کوتاه است بسیار ضعیف ضعیف خوب قوی نمایش پروفایل نمایش پروفایل ویرایش پروفایل