رفتار شناسی بازارهای مالی

رفتار شناسی  بازارهای مالی

رفتار شناسی بازارهای مالی

۲۵%تخفیف برای مدت محدود توضیح طرح: فعالیت موفقیت امیز دربازار سهام مانند عرصه های اقتصادی دیگر نیازمند تجهیز سرمایه گذار به دانش و تخصص لازم است.شاخه ای از علم اقتصاد که دانش و ابزار لازم برای تحلیل بازارهای مالی را در اختیار افراد قرار میدهد،فاینانس نامیده …