سطل اشغال تلگرام

سطل اشغال تلگرام

سطل اشغال تلگرام

تلگرام شما کند شده ! عکس ها و فیلم ها رو باز نمیکنه ؟ تلگرامت اکثر موقع ها رو حالت conecting ویا updating میمونه ؟ ایا تلگرام شما نیاز به سرعت بیشتر برای باز کردن تصاویر جدید دارد ؟ خب دلیلش مشخصه ! تلگرام اشغال داره و نیاز به یک سطل اشغالی هوشمند و بزرگ داره ! با بهترین طراحی گرافیکی …