سیستم دوربین مدار بسته تحت شیکه IP camera

سیستم دوربین مدار بسته تحت شیکه IP camera

سیستم دوربین مدار بسته تحت شیکه IP camera

این فایل آموزشی شامل آموزش دوربین های مدار بسته تحت شبکه می باشدIP camera.یک شبکه شامل مجموعه ای از دستگاها (کامپیوتر ، چاپگرها و …) بوده که با استفاده از یک روش ارتباطی (کابل ، امواج رادیویی، ماهواره) و به منظور اشتراک منابع فیزیکی و اشتراک منابع منطقی (فایل) به یکدیگر متصل …