سیستم های آنتن هوشمند

سیستم های آنتن هوشمند

در این پروژه به بررسی مراحل رسیدن به آنتن zwnj;های هوشمند فعلی، طبقه zwnj;بندی آنتن هوشمند، سیستم آنالوگ موبایل و … پرداخته شده است. …