سینما و سینماگران

سینما و سینماگران

سینما و سینماگران

کتاب سینما و سینماگران شامل هفده مقاله از اندیشمندان ایرانی و خارجی است که بین سال zwnj;های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ در ماهنامه رودکی به چاپ رسیده است. در این کتاب پژوهش zwnj;هایی درباره سینما و گوهایی با سینماگران آمده است.مطالبی چون: سواد تصویری،فیلم و واقعیت،سینما و موسیقی، نخستین …