شبیه سازی مبدل بوست در متلب

شبیه سازی مبدل بوست در متلب

شبیه سازی مبدل بوست در متلب

نوعی مبدل DC/DC افزاینده است. از این مبدل برای رگولاته کردن منابع تغذیه DC و ایجاد ترمز موتورهای DC استفاده می zwnj;شود. در این مبدل، ولتاژ خروجی همواره بزرگتر از ولتاژ ورودی خواهد بود. از آنجا که اساس کار این مبدل zwnj;ها سوییچینگ (کلیدزنی) است، برای از بین بردن ریپل موجود در ولتاژ …