شبیه سازی مبدل BOOST‏ با کنترل ‏PI درنرم افزار متلب‎

شبیه سازی مبدل BOOST‏ با کنترل ‏PI درنرم افزار متلب‎

شبیه سازی مبدل BOOST‏ با کنترل ‏PI درنرم افزار متلب‎

BOOST WITH PI CONTROL This is a model of BOOST CONVERTER. spl. feature is o/p voltage controlled using this controller. Boost converter is a DC-DC converter with which we can step up a particular DC voltage to a desired(higher value) range. It is a type of SMPS which has two switches namely an Ideal switch and a diode . Along with it it has a inductor,capacitor,resistor etc, as shown in the circuit diagram . Application of Boost converters are Electric hybrid …