شبیه سازی یکسوساز نیم موج برای باراهمی در نرم افزار متلب

شبیه سازی یکسوساز نیم موج برای باراهمی در نرم افزار متلب

شبیه سازی یکسوساز نیم موج برای باراهمی در نرم افزار متلب

یکسوکننده ی نیم موج: ساده ترین مداری که به کمک آن می توان جریان متناوب را به جریان یک طرفه تبدیل نمود یک سو کننده ی نیم موج است. علامت GND نشان دهند اتصال زمین است. تمام اتصال زمین ها در یک مدار به وسیله خطوط ارتباطی به هم وصل هستند در صورت داشتن مشکل یا سوال با ایمیل زیرارتباط …