شخصی سازی سایت tsetmc

شخصی سازی سایت tsetmc

شخصی سازی سایت tsetmc

۲۵%تخفیف برای مدت محدود توضیح طرح: در حالت معمول این سایت ۹۱ تا ستون اطلاعات نمایش میدهد و ستون نام نماد ها در سمت چپ و دید خوبیروی آنها نیست که گاهی گیج کننده هم هستند. در این بخش محدود کردن این ستونها به تعداد دلخواه واطلاعاتی که در روش کاری هر فرد به آن توجه میکند برای …