شناخت و نحوه ساخت ویولون

شناخت و نحوه ساخت ویولون

شناخت و نحوه ساخت ویولون

شناخت و نحوه ساخت ویولون هر آنچه در مورد ویولون می خواهید بدانید تاریچه – چوب ها – آنالیزهای دقیق ساخت – نوازندگی با ویولون و … فرمت فایل ها : در ۶ فایل ورد مرتب و آماده برای ارائه – حدود ۱۰۰ صفحه …