شهروند الکترونیکی – سوالات تستی همراه با جواب

شهروند الکترونیکی - سوالات تستی همراه با جواب

شهروند الکترونیکی – سوالات تستی همراه با جواب

دانلود نمونه سوال تئوری شهروند الکترونیکی _ ( E-Citizen) كد استاندارد مهارتی : ۲/۵/۱/۲۴/۴۲-۳ تعداد فایل ها : ۱۲ ســری تعداد کل سوالات : ۳۶۰ همراه با جواب …