فحلی در گاوهای شیری(Estrus in dairy cattle)

فحلی در گاوهای شیری(Estrus in dairy cattle)

فحلی در گاوهای شیری(Estrus in dairy cattle)

عنوان فایل :فحلی در گاوهای شیری(Estrus in dairy cattle) نوع فایل :پاور پوینت حجم فایل :۱/۲۸ مگ فهرست مطالب : مقدمه فحلی (استروس ) چرخه فحلی گامه های چرخه فحلی کشف فحلی پرواستروس مت استروس دای استروس جنبه های اقتصادی تشخیص فحلی نشانه های اصلی فحلی رفتار گاو فحل در طی ایستا …