فلف دلمه ای

فلف دلمه ای

فلف دلمه ای

پاورپونت با ۳۰ اسلاید که به بررسی تأثیر تیمارهای پس از برداشت بر ماندگاری فلفل دلمه ای پرداخته است. نتایج مقالات معتبر علمی در این سمینار گزارش شده است. …