قصه‌ها و افسانه‌هایی از گوشه و کنار ایران

قصه‌ها و افسانه‌هایی از گوشه و کنار ایران

قصه‌ها و افسانه‌هایی از گوشه و کنار ایران

laquo;پلنگ و آدمیزاد raquo;، داستان پلنگی ساکن جنگل است که چون از خویشاوند خویش، گربه، شنیده انسان zwnj;ها، موجودات بی zwnj;رحمی هستند که به آزار حیوانات می zwnj;پردازند، تصمیم به انتقام می zwnj;گیرد. او در نزدیکی روستایی، کشاورزی را یافته و او را به جنگ دعوت می zwnj;کند. کشاورز ادعا می zwnj;کند …