ماندگاری پس از برداشت موز

ماندگاری پس از برداشت  موز

ماندگاری پس از برداشت موز

پاورپونت شامل ۳۷ اسلاید است که به بررسی تأثیر پوشش، دما و زمان در پس از برداشت موز پرداخته شده است. نتایج مقالات علمی معتبر گزارش شده است. …