مبانی نظری و پیشینه پژوهش شناخت درمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش شناخت درمانی

در ۴۵ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : فارسی وانگلیسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتهایی از متن مبانی نظری و پیشینه

مفهوم شناخت درمانی، کاربرد و کارایی آن در پژوهش‌های روان درمانی

رویکرد شناختی

کلمه شناخت در لغت به معنی عمل یا فرایند دانستن است. رویکرد شناختی به شخصیت، بر نحوه­ای که افراد از محیط و خودشان آگاه می­شوند، نحوه ­ای که درک نموده و ارزیابی می­کنند، یاد می­گیرند و مسایل را حل می­کنند، تمرکز دارد. این واقعاً یک رویکرد روان­شناختی به شخصیت است؛ زیرا منحصراً روی فعالیت‌های ذهنی هشیار تمرکز دارد. این تمرکز روی ذهن، مفاهیمی را که سایر نظریه­پردازان به آنها پرداخته‌اند، نادیده نمی­­­­­­­­گیرد. برای مثال، در رویکرد شناختی، نیازها، سایق‌ها یا هیجانات را جنبه­هایی از شخصیت می­دانند که تحت کنترل فرایندهای شناختی قرار دارند (شولتز، شولتز، سیدنی‌الن۱۳۸۶، ۳۹۶). آرنولد (۱۹۶۰) به نقش مهم شناخت در عواطف توجه کرد و احساس را فرآیندی دانست که با درک اشیاء و حوادث و ارزیابی آنها شروع می‌شود. انسان درباره خوب یا بد بودن حوادث تصمیم می‌گیرد. اگر حوادث را سودمند بداند واکنش مثبت و در غیر این صورت واکنش منفی نشان می‌دهد. هرچه به سود انسان باشد باعث خوشحالی و رضایت خاطر او می‌شود و هرچه به زیان او باشد باعث اندوه، خشم و اضطراب او می‌گردد. تجربیات بالینی تأثیر عوامل شناختی را بر عواطف آدمی نشان می‌دهد (آرنولد، ترجمه قراچه داغی ۱۳۷۹، ۶۷). …

فهرست مطالب:

مفهوم شناخت درمانی، کاربرد و کارایی آن در پژوهش‌های روان درمانی

رویکرد شناختی

۲-۲-۲- مفاهیم عمده نظریه‌های شناختی

۲-۲-۳- رویکرد شناخت درمانی

۲-۲-۴- اصول بنیادی درمان شناختی

۲-۲-۵– شناخت درمانی گروهی مایكل فری

۲-۲-۶- مدل شناخت درمانی مایکل فری

۲-۲-۷- انواع تکنیک‌های شناخت درمانی

۲-۲-۸- شناخت درمانی از دیدگاه بک

۲-۲-۹- هدف‌های درمان

۲-۲-۱۰- سنجش در شناخت درمانی

۲-۲-۱۰-۱- روش‌های استفاده از فنون سنجش

۲-۲-۱۱- رابطه درمانی

۲-۲-۱۲- فرایند درمان

۲-۲-۱۳- کاربردهای درمان شناختی

۲-۲-۱۴- فنون درمان

۲-۲-۱۵– تفاوت دیدگاه شناختی درمانی با روان تحلیلی

۲-۲-۱۶- محدودیت‌ها و انتقادهای وارد شده به درمان شناختی

۲-۲-۱۷- شناخت درمانی در اعتیاد

– پیشینه تحقیق

۲-۵-۱- مطالعات داخلی

۲-۵-۱- مطالعات خارجی

منابع

فارسی

انگلیسی

خرید فایل