مدیتیشن رزونانس شومان

مدیتیشن رزونانس شومان

مدیتیشن رزونانس شومان

انیشتین جمله معروفی داره که میگه everything in life is vibration . همه چیز در زندگی لرزش است. نیروی الکترومگنتیک قویترین نیروهای کیهان ما هستند. همین نیرو هست که کره زمین رو به دوران در میاره و شرایط بقا موجودات زنده رو فراهم می کنه. دنیا مملو هست از امواج نامرئی که همه چیز رو شامل …