مزاحم تلفنی

مزاحم تلفنی

مزاحم تلفنی

با این برنامه از مزاحمت های تلفنی راحت بشید!!! خیلی از دوستان شماره های مورد نظرشان را در لیست رد قرار میدهند ولی این روش یک اشکال بزرگ دارد و آن هم این است که فرد مورد نظر به محض تماس با شما با بوق مشغولی مواجه میشود، بی …