مقاله آرایه تلمیح و کاربرد آن در مثنوی

مقاله آرایه تلمیح و کاربرد آن در مثنوی

فایل حاضر در قالب فایل پی دی اف و در ۱۲۱ صفحه تهیه گردیده است.

– نکاتی چند پیرامون آرایه تلمیح

تعریف تلمیح

انواع تلمیح

تلمیح در شعر فارسی

– گستره کاربردی آرایه تلمیح در دفتر ۳ و ۴ مثنوی

تلمیح به آیات قرآنی و احادیث

تلمیح به رجال و شخصیت ها

تلمیح به امثال سائره

تلمیح به داستان ها و قصه ها

تلمیح فرهنگ عامه و عقاید و رسوم اجتماعی

خرید فایل