مقاله آمار علاقه مندی و حل مسائل ریاضی

مقاله آمار علاقه مندی و حل مسائل ریاضی

سوالات:

چقدر به حل مسائل ریاضی علاقه مندید؟
چه اوقاتی از شبانه روز را برای حل مسائل ریاضی انتخاب می گنید؟
هنگام روبرو شدن با یك مسئله ابتدا به شناسایی كدامیك از عوامل زیر می پردازید؟
برای فهم و درك صحیح صورت یك مسئله چقدر وقت اختصاص می دهید
آیا پس از خواندن صورت یك مسئله می توانید آن را برای دوستان همكلاسی خود به زبان ساده تر بیان كنید؟
اگر مسئله ای شبیه به مسئله داده شده را قبلا دیده باشید آیا می توانید از حل آن كمك گرفته و مسئله جدید را حل كنید ؟
برای حل مسئله ای كه براحتی قادر به حل آن نیستید چقدر وقت صرف می كنید؟
آیا می توانید با كمك راه حلهای اشتباه قبلی خودتان به راه حل صحیح مسئله دست یابید ؟
وقتی موفق شدید مسئله ای را حل كنید آیا می توانید همین مسئله را از روشهای دیگر نیز حل كنید ؟
چقدر از مسائل ریاضی در حل مسائل روزانه خود استفاده می كنید ؟

================================

چقدر به حل مسائل ریاضی علاقه مندید؟

متغیر

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی

درصد فراوانی نسبی

درجه

اصلا

۴

۱۳/۰

۱۳%

۸/۴۶

كم

۶

۲/۰

۲۰%

۷۲

متوسط

۱۵

۵/۰

۵۰%

۱۸۰

زیاد

۵

۱۷/۰

۱۷%

۲/۶۱

عکس فایل

خرید فایل