مقاله انواع ماهیچه های بدن

مقاله انواع ماهیچه های بدن

قسمتهایی از متن:

ماهیچه :

در بدن ادمی چند نوع بافت ماهیچه ای وجود دارد كه از چند طریق قابل تشخیص اند . مثلا بعضی از ماهیچه ها در زیر میكروسكوپ منظره مخطط دارند و در آنها بخشهای تیره و روشن بطور متناوب دیده می شود . این نوع ماهیچه را ماهیچه مخطط گویند . نوع دیگر ماهیچه را كه فاقد این بخشهاست را ماهیچه صاف می گویند و نوع دیگری ماهیچه وجود دارد كه به هیچ یك از نوعهای بالا شبیه نیست مانند ماهیچه قلب . بخشهای تاریك ماهیچه مخطط نور پلاریزه را به تناسب جهت اشعه در جهات مختلف منكسر می كند . هرگاه كه خاصیت جسمی با تغییر جهت تغییر پذیرد گویند كه انیزوتروپیك است . بنابراین بخشهای تیره نوارهایی انیزوتروپیك هستند . ماهیچه های مخطط به كار انقباض سریع و محكم اختصاص یافته اند و بدین منظور ترتیب مخصوص اتصال رشته های نوارهای تار ماهیچه ای در ان فراوان تكرار و روی هم انباشته شده و بصورت نوارهای مرئی روشن و تاریك در زیر میكروسكوپ درامده است . اینگونه ماهیچه ها مخصوص انقباض سریع برای حركت دادن استخوانهای اسكلت بیشتر مورد لزومند و به همین جهت بیشتر انها به استخوانهای اسكلت متصلند . گرداندن تنه و تكان دادن سر و بازدم و غیره نیز با این نوع ماهیچه هاست . از انجا كه این نوع ماهیچه هادر واقع جز اسكلتند گاهی به انها ماهیچه های اسكلت می گویند . ماهیچه های مخطط از نوع ماهیچه های ارادی هستند . از سوی دیگر ماهیچه های صاف رشته های منقبض شونده كمتری دارند . …

….

ماهیچه ها از چه چیزی درست شده اند ؟

با توجه به اینکه ۶۵۰ ماهیچه در بدن وجود دارد شاید فکر کنید همة آنها خیلی سنگین بشنوند، درست فکر کرده اید ، ماهیچه ها تقریباً نیمی از وزن بدن را شکل می دهند؛ مثلاً اگر وزن فردی ۶۰ کیلوگرم باشد حدود ۳۰ کیلوگرم از وزن او ماهیچه خالص است .

ماهیچه ها از مواد مشابهی درست شده اند یعنی از یک نوع بافت عضلانی که انعطاف پذیرند . هر ماهیچه از صدها و یا حتی هزاران بافت کوچک درست شده است .

سه نوع ماهیچه در بدن وجود دارد ماهیچه نرم ، قلبی و اسکلتی

ماهیچه نرم

گاهی به ماهیچه های نرم ، ماهیچه های غیر ارادی نیز می گویند و شما نمی توانید آنها را کنترل کنید مغز و بدن آنچه را باید این ماهیچه ها انجام دهند بدون اینکه دربارة آن فکر کنید به ماهیچه ها می گویند از این ماهیچه ها نمی توانید هنگام پریدن یا بازو گرفتن استفاده کنید .

بنابراین سؤال می کنید پس این ماهیچه ها برای چه کاری مناسبند ؟ خیلی کارها ! ماهیچه های نرم در معده هستند و منقبض و منبسط می شوند و غذا از طریق آنها وارد روده می شود . هنگام استفراغ کردن احساس می کنید ماهیچه های نرم در معده کار می کنند . غذا توسط ماهیچه ها از معده پس فرستاده می شود و از مری وارد دهان می شود . چون کار آنها غیر ارادی است و نمی توانید هیچ نقشی در عملکرد آنها داشته باشید .

همة ماهیچه های نرم معمولاً در یک ردیف یکی پس از دیگری قرار گرفته اند . ماهیچه های نرم در مثانه هم هستند و به شما کمک می کنند تا زمانیکه به دستشویی می روید ادرارتان را کنترل کنید. …

خرید فایل