مقاله انواع مواد مخدر ، اثرات و روشهای درمان

مواد مخدر

قسمتهایی از متن:

مقدمه :

۱- افزایش توانایی جسمی : بدلیل اثرات ذهنی نئشه آور مصرف مواد باعث كاهش خستگی واحساس افزایش توانایی جسمی می شود غافل از آنكه، مصرف مواد باعث از دست رفتن نتیجه اقتصادی كار آنها و حالت خستگی و رخوت و افسردگی می شود. ۲- افزایش توانایی جنسی : مصرف اوپیوئیدها در ابتدای مصرف باعث تاخیر انزال و طولانی شدن زمان مقاربت می شود كه از نظر افرادی كه از روابط جنسی سالم بی اطلاعند مطلوب تلقی می شود و با مصرف تریاك از روابط جنسی خود رضایت پیدا می كنند غافل از آنكه این سوء مصرف به زمانهای دیگر نیز سرایت نموده و وابستگی بهاوپیوئید پیش می آید كه مصرف مداوم آن به كاهش میل جنسی و ناتوانایی جنسی می انجامد. ۳- اختلالات روانپزشكی درمان نشده : بیماریهای روانپزشكی شیوع زیادی دارد و ۲۵% جمعیت درهر مقطع زمانی نیاز به درمان روانپزشكی دارند اما به دلایل متعدد این افراد درمان صحیحی دریافت نمی كنند و اقدام به سوء مصرف مواد مخدر می كنند. برخی از این اختلالات عبارتند از : اختلالات خلقی- اختلالات سایكوتیك – اختلالات اضطرابی – شبه جسمی- شخصیت- عملكرد جنسی- خواب و اختلالات كودكی و نوجوانی. برای مثال بیماری مانی ملال انگیز كه با تشخیص نادرست افسردگی نامیده شده و داروهای ضد افسردگی تجویز می شود اما نه تنها باعث بهبود بیمار نشده بلكه حال او وخیم می شود و از درمان ناامید می گردد و به مصرف اوپیوئیدها دست می زند كه علائم بیماری كاهش می یابد و وابستگی به این مواد را ایجاد می كند. ۴- دردهای جسمی مزمن : بیماریهای طبی درمان نشده كه با دردهای مزمن تظاهر می كننددرایجاد موثرند و عدم درمان مناسب آنها باعث مستعد شدن پذیرش مصرف مواد مخدر می گردد. مشكل بودن درمان بیماری، در دسترس نبودن درمان طبی مناسب و سهل الوصول بودن موادمخدر باعث وابستگی به مواد مخدر می شود و پس از ترك نیز چون دردهای پنهان آشكار میشود ممكنست باعث عود كردن آن شود. …


مواد مخدر سنتز شده (مصنوعی )

یكی از شناخته شده ترین مواد مخدر سنتز شده ماده متادون است كه نیمه عمر طولانی ( چیزی حدود ۱۸ تا ۲۲ ساعت ) دارد . این ماده طی جنگ جهانی دوم توسط آلمانها به منظور مقابله و جبران كاهش مورفین و دیگر مواد بی حس كننده تولید شد. این ماده ابتدا دولوفین (dolophine ) (گرفته شده از نام آدولف هیتلر ) به منظور درمان معتادان به هروئین به بازار آمد . متادون دارویی است اعتیادآور و روان گردان ، ولی زمانی كه در شرایط كنترل شده كلینیكی مصرف شود باعث كاهش نیاز به مواد مخدر در محیطهای غیر قابل كنترل (مانند خیابانها) می شود . علاوه بر این ، استفاده از آن درمقدار بالا نه تنها باعث انسداد و یا از بین رفتن آثار سرخوشی هروئین می شود بلكه خطرهای مرتبط با استفاده جمعی از سرنگهای آلوده به ویروس ایدز ویا هپاتیت را كاهش می دهد .

ماده مخدر سنتز شده‌ی دیگر مپریدین (meperidine ) یا دمرول (Demerol ) نام دارد كه در مقایسه با متادون از نیمه عمر كوتاه تری برخوردار است .( جافی و مارتین (jaff & martin ) ، ۱۹۷۵ )

پپتیدهای اپیوئیدی مغز همانطور كه ذكر شد ، اپیوئیدها موادی اعتیادآور و روانگردان هستند و سلامت افراد را به خطر می اندازند ، لذا در اینجا این سوال مطرح می شود كه به چه علت بدن افراد به اپیوئیدها پاسخ میدهد ؟ در اوایل دهه ۱۹۷۰ محققان دریافتند كه گیرنده های مواد مخدر درونزاد (endogenous) نه تنها در سیستم اعصاب مركزی بلكه در سیستمهای دیگری مانند معدی – روده ای نیز وجود دارند .

دلیل وجود گیرنده های خاصی مانند این نوع گیرنده ها در بدن اینست كه بدن خود به تولید موادی كه شبیه مواد مخدر خارجی (exogenous opioids) هستند ، می پردازد . اولین اپیوئیدهای پپتیدی درونزادی كه كشف شدند دارای زنجیره آمینواسید كوتاهی بودند كه به نامهای لوسین – انكفالین (leucine-enkephaline ) و متایونین – انكفالین (methionine-enkephalin ) شناخته شدند .به دنبال شناسایی این دو اپیوئید پپتیدی ، اپیوئید پپتید دیگری به نام بتا اندورفین(beta endorphin ) نیز كشف شد كه قسمتی از ساختار آمینو اسیدی آن شبیه ساختار آمینو اسیدی متایونین – انكفالین بود . …

درمانهای غیردارویی در اعتیاد :

اعتیاد یك بیماری جسمی – روانی – اجتماعی و معنوی است. (Biophsycosocio spirilual)

این به این معنی است كه علاوه بر مداخله داروئی برای تغییر ساختار شیمیایی بدن مداخله روانشناختی ، مداخله جامعه شناختی و همچنین مداخله روحانی نیز در امر درمان می تواند موثر واقع شود .

روشهای درمان غیردارویی یاروانشناختی به صورت خلاصه عبارتند از :

  • · مشاوره انگیزشی برای تغییر
  • · آموزش مهارتهای سازگاری
  • · آموزش روشهای پیشگیری از عود
  • · درمان شبكه ای و قرارداد مشروط
  • · تغذیه و ورزش

آموزش خانواده به منظور كنترل مشكلات خانوادگی * ایجاد انگیزش یا مشاوره انگیزشی : انگیزه نیروی محرك فرد در حركت به سوی هدف می باشد . هر كاری بدون انگیزه به سرانجام نخواهد رسید . قدم اول در درمان اعتیاد ایجاد انگیزه كافی در فرد می باشد گاهی این انگیزه تحت تاثیر دیدن صحنه های عبرت انگیز ، دلسوزی برای خانواده و فرزند ، هزینه زیاد زندگی ، تحقیر وتوهین ناشی از اعتیاد ، نداشتن وقت كافی برای مصرف مواد ، تغییر ظاهری در چهره بیمار و ترس از دست دادن اعتبار و شخصیت در فرد معتاد ایجاد می شود . ولی گاهی هیچ چیز برای بیمار مهم نیست ایجاد انگیزه نیاز به مداخله خانواده ، پزشك و روان درمانگر دارد . با روشهای زیر می توان تا حدودی به انگیزش بیمار برای درمان كمك كرد :

۱ – توصیه : نصیحت یا توصیه مستقیم به فرد معتاد ساده ترین روش است . گاهی یك توصیه ساده منجر به یك ترك دائمی می شود . در یك نصیحت باید به زمان و مكان را رعایت كرد و بگونه ای استدلال نمود كه فرد معتاد قانع شود از پافشاری و اصرار نیز باید پرهیز نمود . از همه مهمتر فرد نصیحت كننده خود نباید معتاد باشد . …


خرید فایل