مقاله اهداف و خط مشی های آموزش و پرورش در ایران

مقاله اهداف و خط مشی های آموزش و پرورش در ایران

مطالب:

مقدمه :

اهداف :

خط مشی ها:

كمیسیون برنامه های درسی و تربیتی:

تاریخچه:

تعیین خط مشی ها و عوامل اثرگذار در ارزشیابی درونی گروه های آموزشی: رویکردی براساس پویایی سیستم

مهمترین سرفصل‌های فنون ارتباط و آموزش و پرورش:

۱) روش همایش عمومی و سخنرانی:

۲) بحث و گفت وگوهای گروهی:

۳) نمایشنامه:

۴) رادیو، تلویزیون، روزنامه:

۵) استفاده از لوح های فشرده، نوارها …:

۶) استفاده از تخته سیاه:

۷) تابلو اعلانات:

۸) فیلم های آموزشی:

۹) اسلاید:

۱۰) ارائه مدل ها:

۱۱) نقشه ها، جداول، نمودارها:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

مقدمه :

با عنایت به اصول بنیادین انقلاب اسلامی وآرمان های بنیانگذار كبیر جمهوری اسلامی ایران كه در قانون اساسی كشور انعكاس یافته وهمچنین با عنایت به منویات مقام معظم رهبری ،قانون اهداف ووظایف وزارت آموزش وپرورش وبا در نظر گرفتن مفاد سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی وسیاست های كلان دولت جمهوری اسلامی وبه منظور تقویت وارتقاء جایگاه و حضور فعال نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های منطقه ای و بین ال مللی ، اهداف وخط مشی های وزارت آموزش وپرورش در مبادلات منطقه ای و بین المللی به شرح زیر اعلام می گردد.

اهداف :

۱- گسترش وتعمیق ارتباطات ، همكاری هاو مبادلات منطقه ای و بین المللی در حوزه ماموریت های وزارت آموزش وپرورش .

۲- شناساندن مبانی،راهبردها ، برنامه ها ودستاوردهای نظام تعلیم وتربیت جمهوری اسلامی ایران .

۳- حضور فعال وبهره گیری از ظرفیت ها ،تجربه ها وهمكاری های مناسب بین المللی درراستای كسب جایگاه اول علمی – آموزشی منطقه.

۴ – مشاركت درپاسداری وگسترش فرهنگ ،زبان وادب فارسی در خارج كشور.

كمیسیون برنامه های درسی و تربیتی:

تاریخچه:

آیین نامه كمیسیون برنامه های درسی و تربیتی اولین بار براساس رای پانصد و شصت و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ ۸/۲/۷۳ تحت عنوان ” آیین نامه كمیسیون بررسی محتوای برنامه های درسی ” به تصویب رسید، مطابق این آیین نامه، به منظور اجرای مفاد بندهای ۳و۵ از وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش (موضوع ماده ۶ لایحه قانونی راجع به تشكیل این شورا) مبنی بر “بررسی و تصویب برنامه های درسی و تربیتی كلیه موسسات آموزشی كشور كه در حوزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارند” و ” تایید انطباق مطالب كتابهای درسی با برنامه های مصوب شورا” وبه استناد ماده ۱۴ همان قانون، كمیسیون مذكور تشكیل شد. عنوان كمیسیون در اسفند ماه ۱۳۷۶ به “كمیسیون برنامه های درسی” تغییر نام پیدا كرد. در ششصد و هفتاد و یكمین جلسه شورای عالی تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۰، پس از ادغام كمیسیون های “برنامه های پرورشی و فرهنگی” و “برنامه های درسی” این كمیسیون تحت عنوان “كمیسیون برنامه های درسی و تربیتی ” به تصویب رسید. …

خرید فایل