مقاله بررسي نحوه كاركرد مدولاتور و دمدولاتور FSK

مقاله بررسي نحوه كاركرد مدولاتور و دمدولاتور FSK

مقاله بررسي نحوه كاركرد مدولاتور و دمدولاتور FSK

فهرست مطالب چ عنوان صفحه مقدمه. ۱ FSKیا frequency shift keying چیست ؟. ۱ مدلاتور FSK… 5 دمدولاتور FSK… 10 احتمال خطای بیت در مدولاسیون FSK… 11 دمدولاتور عملی FSK… 11 ساده ترین نوع مدولاتور عملی.. ۱۲ ماژول TX_RX با فرکانس ۳۱۵ مگاهرتز. ۱۶ ماژول HMT,HMR.. 16 ماژول tws-rws. 17 ماژول HMTR.. …