مقاله: بررسي هويت شهري شهر مشهد و شناسايي مؤلفه هاي هويت ساز آن

مقاله: بررسي هويت شهري شهر مشهد و شناسايي مؤلفه هاي هويت ساز آن

مقاله: بررسي هويت شهري شهر مشهد و شناسايي مؤلفه هاي هويت ساز آن

بررسي هويت شهري شهر مشهد و شناسايي مؤلفه هاي هويت ساز آن این مقاله در اولین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری پذیرفته شده است. فایل این مقاله به صورت word و قابل ویرایش است. لینک مقالات همایش در سایت سیویلیکا (+) چکیده مشهد به عنوان يکي از قديمي ترن شهرها و دومين شهر …