مقاله بررسی روانشناسی نوجوانان و بلوغ جنسی

فهرست:

تاریخچه روانشناسی نوجوانی………..۱

نظریات مختلف در روانشناسی نوجوانی……………….۲

مباحث مورد بحث در روانشناسی نوجوانی…………..۳

روش پژوهش در روانشناسی نوجوانی……………..۴

کاربرد یافته‌های روانشناسی نوجوانی………….۴

ویژگی های دوران نوجوانی…………..۵

ویژگی های عاطفی دوره نوجوانی چیست؟………۱۱

بلوغ نوجوان……………۱۶

ویژگیهای بلوغ……………۱۶

علل بلوغ………۱۸

انواع بلوغ………..۱۸

نوجوان و حیات جنسی……….۲۳

نوجوان و اعتیاد……..۲۶

شناخت موانع اقامه نماز در نوجوانان…………..۳۰

ملاك و معیار انتخاب دوست………۳۱

نوجوان و حیات ارزش ها………….۳۵

نتیجه گیری………..۳۹

منابع…………۴۰

تاریخچه روانشناسی نوجوانی

در نوشته‌های پاپیروس مصری حدود ۴۰۰۰ سال پیش نسبت به دوره نوجوانی اظهار نگرانی شده است و نیز در قدیمیترین مطالعاتی که در زمینه نوجوانی به عمل آمده است، فلاسفه بزرگ یونان جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده‌اند، از جمله افلاطون و ارسطو. ارسطو تغییرات مربوط به دوره نوجوانی را شرح داده و تاریخ تقریبی آن را در نزد دختران و پسران یونانی در حدود چهارده سالگی تعیین کرده است. در دوارن اخیر ژان ژاک روسو در کتابهای خود از اسرار دوران رشد که آن را تولد ثانوی نامیده است بحث می‌نماید.

مقاله‌ای که برنهایم در سال ۱۸۹۲ به نام مطالعه درباره بلوغ منتشر ساخت، اولین اثری است که پژوهشگران مختلف را به اکتشاف در جان بلوغ وادار کرد. ۱۸۰۰ پزشک به مطالعه بلوغ جنسی و تغییرات همزمان با آن توجه خاصی پیدا کردند. اما برای اولین بار استانلی هال نوجوانی را به حیطه روانشناسی نوین وارد کرد. …

▪ نوجوان و حیات جنسی:

نشانه ها و تظاهرات بدنی نوجوانی را در دو زمینه نسبتا جداگانه می توان مشخص نمود که اصطلاحا آنها را خصوصیات یا ویژگی های اولیه و ثانویه جنسی می نامند، این علایم بیانگر آغاز حیات جنسی فرد است و آگاهی به آنها برای نوجوان و اطرافیان وی ضرورت دارد، زیرا منجر به درک و ارزیابی صحیحی از مسایل این دوره خواهد شد.

▪ خصوصیات اولیه جنسی:

منظور از خصوصیات اولیه که از دوران کودکی هویدا هستند، بیداری غریزه جنسی است که با تشدید فعالیت اعضای تناسلی و افزایش حجم آنها همراه است این کیفیت در دختران به صورت نخستین قاعدگی و در پسران به صورت احتلام شبانه ظهور پیدا می کند.

▪ خصوصیات ثانویه جنسی:

نشانه ها و علایم دیگری موید این مطلب است که نوجوان از نظر جنسی به مرحله آمادگی و ایفای نقش نایل گردیده است، علایم ثانویه جنسی در دختران، به صورت بزرگ شدن ناگهانی سینه، لگن خاصره، رویش موهای زهاری و زیربغل و جوشهای صورت می باشد.

خرید فایل