مقاله: بررسی و تحلیل چالش ها و موانع پیاده مداری و آسیب شناسی حرکت پیاده و ارائه راهکارهایی جهت تحقق آن

مقاله: بررسی و تحلیل چالش ها و موانع پیاده مداری و آسیب شناسی حرکت پیاده و ارائه راهکارهایی جهت تحقق آن

مقاله: بررسی و تحلیل چالش ها و موانع پیاده مداری و آسیب شناسی حرکت پیاده و ارائه راهکارهایی جهت تحقق آن

بررسی و تحلیل چالش ها و موانع پیاده مداری و آسیب شناسی حرکت پیاده و ارائه راهکارهایی جهت تحقق آن این مقاله در اولین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری پذیرفته شده است. فایل این مقاله به صورت word و قابل ویرایش است. لینک مقالات همایش در سایت سیویلیکا (+) چکیده: از دیرباز …