مقاله: جایگاه حیاط مرکزی در خانه های سنتی ایران برای رسیدن به معماری پایدار

مقاله: جایگاه حیاط مرکزی در خانه های سنتی ایران برای رسیدن به معماری پایدار

مقاله: جایگاه حیاط مرکزی در خانه های سنتی ایران برای رسیدن به معماری پایدار

جایگاه حیاط مرکزی در خانه shy;های سنتی ایران برای رسیدن به معماری پایدار این مقاله در اولین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری پذیرفته شده است. فایل این مقاله به صورت word و قابل ویرایش است. لینک مقالات همایش در سایت سیویلیکا (+) چکیده: معماری پایدار یکی از بحث shy;های مهم زمان …