مقاله دوپینگ و انواع و عوارض آن

مقاله دوپینگ و انواع و عوارض آن

قسمتهایی از متن و فهرست مطالب:

فصل اول

دوپینگ چیست؟

همگام با پیشرفت سایر علوم، دنیای طب و دارو نیز دچار تغییر و تحولاتی می شود. یک سری داروهای جدید وارد بازار گشته و یک سری داروها مصرفشان منسوخ می گردد. متاسفانه همواره یک عدد از این پیشرفتها استفاده سوء می برند و در همین راستا، استعمال داروهای نیروزا و محرک در ورزش یکی از مسائلی است که جوامع کنونی با آن روبرو هستند و از طرف دیگر، شوق شهرت طلبی و عنوان پرستی مصرف این گونه داروها را وسوسه کرده و بر آن دامن می زند.

در طی چند سال گذشته، افزایش وسایل ارتباط جمعی، انواع روزنامه و مجلات ورزشی و پزشکی و چاپ و انتشارات کتاب در زمینه های مختلف ورزشی موجب شده که اطلاعات ورزشکاران در مورد نحوه تغذیه، صدمات ورزشی و انواع مختلف داروهای غیر مجازی که در ورزش مصرف می شوند افزایش یابد. ولی با وجود فزونی اطلاعات در این زمینه، به همان شدت نیز بر مصرف این داروها افزوده می شود و جالب اینجاست که هر چه ورزشکاران را از این مسئله بیشتر منع می کنی بیشتر کنجکاو شده و خطر استعمال دارو بالا می رود.

وقتی که چند سانتیمتر، چند کیلو، چند گرم و چند ثانیه اختلاف می تواند یکی را قهرمان و دیگری را مغلوب، یکی را به اوج و دیگری را به حضیض برساند، اینجاست که معلوم می شود چرا شعار «پیروزی به هر قیمت» هدف ورزشکاران قرار می گیرد و مصرف انواع داروهای زیان بخش و مهلک رواج می یابد. این موضوع بدیهی است که هر ورزشکاری الزاما قهرمان نیست؛ ولی چون امروزه فقط قهرمان را تحویل می گیرند و برای آنها ارزش قایل می شوند و نه بازندگان را، لذا به هر قیمتی که شده سعی در قهرمان شدن دارند و قیمتی که برخی ورزشکاران به شوق قهرمان شدن می پردازند بسیار گران است و چه بسا جان خود را نیز در این راه از دست می دهند. …

….

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

فهرست

فصل اول : دوپینگ چیست؟

تعریف دوپینگ

تقسیم بندی و انواع دوپینگ

پارا دوپینگ

سوگند نامه ضد دوپینگ

فصل دوم : دوپینگ خون و تزریق مواد افزاینده پلاسما

خطرات و عوارض دوپینگ خون

آیا دوپینگ خون حرکات ورزشی را تقویت می کند؟

آیا می توان دوپینگ خون را تشخیص داد؟

فصل سوم : دوپینگ سودا

مواد غذایی قلیایی کننده خون

فصل چهارم : داروهای محرک

آمفتامین

کوکائین

کافئین

فصل پنجم : استروئیدهای آنابولیک

شواهد جدید مبنی بر تاثیر استروئیدها

عوارض جانبی داروهای هورمون در زنان و پسران نوجوان

عواقب و عوارض مصرف استروئیدها

عوارض جسمی

قیافه ظاهری ورزشکار و فیزیک بدنی

عقیمی و نازایی

بیماریهای قلبی

سکته مغزی و حمله قلبی

بیماریها و سرطان کبد

سرطان کبد

دیورتیکها (داروهای مدر)

داروهای بلوک کننده بتا

داروهای ضد درد مخدر

مورفین

هورمون های پپتیدی

الکل

داروهای پوشاننده یا پاک کننده

فصل ششم : آزمایش دوپینگ

نمونه گیری از ورزشکاران

ادرار

خون

بزاق

عرق و استفراغ

ورزشکارانی که کلک می زنند

فصل هفتم : کنترل دوپینگ

علل دوپینگ و سوء مصرف دارو در ورزش

شیوه های کنترل دوپینگ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

فصل پنجم

استروئیدهای آنابولیک

تاریخچه

مشاهده این که اخته کردن یا در آوردن بیضه ها باعث از بین رفتن صفات مردانه می شود، پایه و اساس علم آندوکرینولوژی (دانش مطالعه غدد درون ریز بدن) بود. کشف بیضه به عنوان یکی از غدد مترشحه داخلی به برتولد نسبت داده می شود.

وی در سال ۱۸۴۹ نشان داد که پیوند غدد جنسی به خروسهای اخته شده از پیدایش علائم اختگی جلوگیری می کند و این گزارشی بود که در آن زمان در مورد غدد درون ریز انتشار یافت. با این حال، تستوسترون یکی از آخرین هرمونهای استروئیدی بود که به طور خالص جدا شد. تستوسترون که آندروژن اصلی است در بیضه، تخمدان و قشر غده فوق کلیوی ساخته می شود و در گردش خون پیش هورمون دو گروه استروئید ها می با شد: آندروژن احیا شده در ناحیه ۵ آلفا و استروژن ها.

شواهد جدید مبنی بر تاثیر استروئید ها

در سال ۱۹۹۶ مطالعه ای اوسط باسین (Bhasin ) و همکارانش انجام گرفت و شک و تردیدهای دانشمندان را در مورد اینکه آیا استروئیدها موثر هستند به یقین تبدیل کرد. در این مطالعه ۴۳ ورزشکار مرد انتخاب شد و بطور تصادفی آنها را به چهار گروه تقسیم کردند:

گروه اول : دریافت دارونما بدون تمرینات قدرتی

گروه دوم : دریافت دارو نما همراه با تمرینات قدرتی

گروه سوم : دریافت تستوسترون بدون تمرینات قدرتی

گروه چهارم : دریافت تستوسترون همراه با تمرینات قدرتی

این چهار گروه به مدت ۱۰ هفته تحت مطالعه قرار گرفتند. رژیم غذایی شان کنترل می شد. به گروه سوم و چهارم هر هفته حدود ۶۰۰ میلی گرم استرتستوسترون می دادند. پس از ۱۰ هفته نتایجه زیر به دست آمد: افزایش توده عضلانی و قدرت در گروه سوم بیش از دو گروه اول و دوم و در گروه چهارم خیلی بیش از سه گروه دیگر بود. …

خرید فایل