مقاله: روش فرا ابتکاری سراشیبی ساده در بهینه سازی ترکیبی

مقاله: روش فرا ابتکاری سراشیبی ساده  در بهینه سازی ترکیبی

مقاله: روش فرا ابتکاری سراشیبی ساده در بهینه سازی ترکیبی

عنوان مقاله: metaheuristic downhill simplex method in combinatorial optimazation زبان مقاله : انگلیسی فرمت فایل مقاله:PDF تعداد صفحات مقاله:۸ صفحه رشته مربوطه:کامپیوتر سال انتشار مقاله: ۲۰۰۷میلادی …