مقاله زندگی نامه و آثار جلال آل احمد

مقاله زندگی نامه و آثار جلال آل احمد

فهرست:

بیوگرافی ………………………………………. ۱تا۵

آثار :

الف) نوشته:…………………………………… ۵ تا ۷

ب‌) ترجمه ها:………………………………….. ۸تا ۹

ج) چاپ نشده ها:……………………………. ۹

نظرمردم در رابطه با او و گوشه ای از کتابهای او ۱۰تا۱۹

منابع: ………………………………… ۲۰

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: بخشهایی از متن:

بیوگرافی

جلال آل احمد یازدهم آذر ۱۳۰۲ در پاچنار تهران در خانواده ای مذهبی اهل شمال به دنیا آمد. پدر و برادر بزرگ او روحانی بودند. بعد از پایان دبستان ، پدرش او را از درس خواندن منع كرد و به او گفت كه : (( برو بازار كار كن )). چنین شد كه روزها كار می كرد ، ساعت سازی ، سیم كشی برق ، چرم فروشی و از این قبیل ، و شبها در كلاسهای شبانة دارالفنون شركت می كرد. دوره متوسطه دارالفنون را در سال ۱۳۲۲ به پایان برد ، در این سال پدرش او را به نجف در عراق فرستاد تا طلبه شود ، اما آل احمد در آنجا چند ماهی بیشتر نماند ، به ایران بازگشت و وارد دانشسرای عالی شد. پس از اینكه با چند تن از دوستانش در كوچة انتظام امیریه « انجمن اصلاح » را پایه گذاری كرد كه كارش بررسی افكار و عقاید احزاب مختلف بود ، در اوایل سال ۱۳۲۳ به اتفاق دوستانش به « حزب توده ایران » پیوستند. در سال ۱۳۲۴چاپ نخستین داستان كوتاه او با نام «زیارت» در مجلة «سخن» موجبات آشنایی او را با صادق هدایت فراهم ساخت. …

آثار :

الف) نوشته ها

۱٫ دید و بازدید عید (۱۳۲۴)

گزارشهایی از وضع دبیرستانهای تهران (۱۳۲۵) .۲

از رنجی كه می بریم (۱۳۲۶) .۳

حزب توده سر دو راه (۱۳۲۶) ( همراه با دكتر اپریم ) .۴

سه تار (۱۳۲۷) . ۵

زن زیادی (۱۳۳۱) .۶

اورازان (۱۳۳۳) . ۷

هفت مقاله (۱۳۳۴).۸

سرگذشت كندوها (۱۳۳۷) .۹

خرید فایل