مقاله سرگذشت سهراب سپهری، تفسیر منظومه مسافر و هشت کتاب او

مقاله سرگذشت سهراب سپهری، تفسیر منظومه مسافر و هشت کتاب او

در این بسته دو فایل قرار داده شده است؛ فایل اول مجموعه هشت کتاب سهراب سپهری به فهرست زیر میباشد:

مرگ رنگ: ۱

زندگی خواب ها: ۱۷

آوار آفتاب: ۳۲

شرق اندوه: ۵۱

صدای پای آب: ۶۰

مسافر: ۷۱

حجم سبز: ۸۱

ما هیچ، ما نگاه: ۹۹

این فایل در ۱۱۳ صفحه و با فونت ۱۲ میباشد.

فایل دوم مقاله ای در مورد زندگی سهراب سپهری و تفسیر منظومه مسافر او می باشد.(این فایل نیز دارای ۲۵ صفحه است) در زیر قسمتهایی از متن این مقاله نیز قرار داده شده است.

سرگذشت مختصری از سهراب

سهراب سپهری در پانزدهم مهر ماه ۱۳۰۷ در شهرستان كاشان متولد شد. پس از پایان تحصیلات دوره ابتدائی و متوسطه به دانشسرای مقدماتی تهران رفت و در خرداد ماه ۱۳۲۴ دوره دو ساله این دانشسرا را به پایان رساند . درسال ۱۳۲۵ به استخدام اداره آموزش و پرورش كاشان در آمد و در همین سال نخستین شعرش به نام « بیمار » د رماهنامه جهان نو منتشر شد .

در سال ۱۳۲۷ از آموزش و پرورش استعفا داد و در امتحانات ششم ادبی شركت و دیپلم ادبی گرفت و مهر ماه همان سال د ردانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و در همین سال در شركت نفت استخدام و پس از یكسال استعفا داد . …

….

تفسیری از منظومه مسافر :

منظومه « مسافر » كه در سال ۱۳۴۵ منتشر شده از نظر تاریخ سرایش با فاصله دو سال از « صدای پای آب » سروده شده و از نظر انتشار با یك سال فاصله با آن منتشر شده و در حقیقت دنبال همان شعر است . ولی اگر در « صدای پای آب » شاعر مستقیماً از خود و سفر ها و تجربه هایش سخن می گوید . درمنظومه « سپهری » به هیات راوی ظاهر شده و شعر را با شرح سفر شخص ثالثی كه در حقیقت خود اوست ، آغاز و در آن دیده ها ، شنیده ها و تجربه هایش را به تصویر می كشد . اما پس از شرح مختصری از رسیدن مسافر از راه و گفتگو هایش با میزبان ، مجدداً‌ به اول شخص برمی گردد و خود راوی بقیه داستان و سرگذشت شعر می شود ، اما در هیات مسافر . …

خرید فایل