مقاله لوئیس مامفورد و مرور مقاله منظر طبیعی و منظر شهری

لوئیس مامفورد

متن آغازین:

Lewis Mumford

متولد ۱۸۹۵

لوئیس مامفورد در ایالات متحده متولد شد و در دانشگاه كلمبیا دروس خود را به پایان رسانید . وی مورخ تمدن بشری و متخصص عصر ماشین [۱] بوده و مرید و پیرو « پاتریك گدس »
می باشد . و مانند « گدس » ، شهر را مكان حساس عصر ما می داند ، او برای مسأله شهرسازی همة ابعاد فرهنگی و تاریخی اش را منظور می دارد و از اینكه مسأله را تنها در چارچوب فنی ببندد ، اجتناب می ورزد .

این روش كلی و منظم برخورد به مسائل ریخت شناسی ، الهام بخش او در كتابهای « چوب و سنگ » [۲] ( ۱۹۲۴ ) « سالهای قهوه ای » [۳] ( ۱۹۳۱ ) بود كه به طور مشخص بر معماری ، متمركز هستند ، قبل از آنكه در ۱۹۳۸ اثر [۴] بزرگش « فرهنگ شهرها » [۵] را منتشر كند ، كتاب « شهر در تاریخ » [۶] را منتشر كرد ، كه در ۱۹۶۴ [۷] به فرانسه ترجمه گردید . « فرهنگ شهرها » تكمیل شده و

تدوین شده « شهر در تاریخ » می باشد .

با دور ماندن از یك « نظریه پرداز » ناب بودن ، « لوئیس مامفورد » به گونه ای مستمر آثارش را با ارتباطی مستقیم ، و شناختی عمیق از واقعیت شهر معاصر تغذیه و تقویت می كند . این مسأله با فعالیت عملی سه جانبه ای صورت می پذیرد . در واقع ، او در جنبش های متفاوت برنامه ریزی شهری شركت كرده است ، به طور مشخص او همراه با « هانری رایت » [۸] و « كلارنس اشتاین » [۹]

مؤسس « گروه برنامه ریزی منطقه ای » [۱۰] برای « مسكن نیویورك و شورای برنامه ریزی
منطقه ای » [۱۱] و دبیر « شورای برنامه ریزی اجتماعی » [۱۲] در « انستیتوی امریكایی معماری » [۱۳] بود افزون بر این او استاد « برنامه ریزی شهری » [۱۴] در دانشگاه پنسیلوانیا در سالهای ۱۹۱۵ تا ۱۹۵۶ و استاد مدعو . ام . ای . تی بوده است . ولی شاید به دلیل فعالتی جدلی و ؟؟؟؟؟ و
روزنامه نگارانه اش به جای گذاشته است . او منقد معماری و شهرسازی بود و در سالهای طولانی ( از سال ۱۹۲۰ ) با مجموعه ای ا زمجلات كم و بیش تخصصی همكاری می كرد .
« روزنامه انستیتوی امریكایی معماری » « آركی تك چرال ركورد » [۱۵] « آركی تكچر » [۱۶]
« لنداس كیپ » [۱۷] ، « سوسیولوژیكال ری ویو » [۱۸] از میان آنها قابل یادآوری است .

در اینجا ، به طور مشخص مقاله ای ترجمه نشده به زبان فرانسوی كه اصل آن در سال ۱۹۶۰ در مجله « لنداس كیپ » چاپ شده است را مرور می كنیم . ….


[۱]- نام مامفورد در فرانسه اساساً با « فن و تمدن » همراه است ، ر . گ به :

Technique et Civilisation Editions du Seuil , paris , 1950 .

Sticks and Stones -[2]

Brown decades-[3] [۴] – هیچ یك از این آثار به فرانسه ترجمه نگردیده است .

The Cultur of Cities -[5]

The City In History-[6] [۷]- این اثر در فرانسه تحت عنوان « شهر در گذر تاریخ » ترجمه شده است ر. گ . به :

La Cite a travers I’Histoire Traduit par Guy et Gerard Durant , Editions du Seuil , paris , 1964

این اثر در ا یران تحت عنوان « مدنیت و جامعه مدنی در بستر تاریخ » ترجمه شده است . ر.گ به : مدنیت و جامعه مدنی در بستر تاریخ ، لوتیز مامفورد ، ترجمه دكتر احمد عظیمی بلوریان ، مركز بین المللی گفت و گوی تمدن ها ، موسسه خدمات فرهنگی رسا ، تهران ۱۳۸۱ .

Henry Wright -[8]

Clarence Stein-[9]

Regional Planning Number-[10]

The New-York Housing and Regional Planning-[11]

Community Planning Commission-[12]

American Institute of Architecture-[13]

Town-Planning-[14]

Architectrual Recors-[15]

Architecture-[16]

Landscape -[17]

Sociological Review-[18]

متن پایانی :

كتاب تاریخ شكل شهر ـ نوشته جمیز موریس

لوئیز مامفورد ، نویسنده كتاب شهر در طول تاریخ یكی از صد رومیان سرسخت می باشد كه در این بخش نقل قول هایی از او در نقد شهر رم خواهد آمد . بطور كلی او می گوید كه « مشاركت خاص رومیان در برنامه ریزی ، منحصر به مهندسی خشك و نمائیشان توخالی بوده است و این ذوق خاص این ثروتمندان تازه به دوران رسیده بود . آنها كه به اشیاء ذی قیمت غنیمتشان ، مجسمه ها و ستون های یادبود بسیاری كه یاد برده شده و یا به دقت كپی شده بود ، به دارائی های ساختگی و بدلی و دكوراسیون های گران قسمت و مدرن خود افتخار می نمودند » .

و جیمز موریس در جواب این نقد می گوید : چنین نقدی بیش از حد خشك و خشن است ، البته شیوة زندگی رومیان به خصوص در شهر روم ویژگی های منفی بسیاری داشته است ، اما نیاز به ارزیابی عادلانه تری دارد .

خرید فایل