مقاله مدیریت و موفقیت مدیران

تعریف مدیریت

مدیریت امور اداری

۱٫ کارگزینی کارکنان :

۲٫ تدارکات واحد :

۳٫ بخش خدمات :

اهم وظایف و اختیارات

مدیریت و موفقیت

عوامل موفقیت در مدیریت

پرسشهایی كه نیاز توفیق طلبی را مورد سؤال قرار می‌دهند، عبارت‌اند از:

عوامل تعیین‌كننده موفقیت

۱٫‌ عوامل فردی (درونی)

۲٫‌ عوامل محیطی (بیرونی)

۳٫ عوامل تصادفی(تعدیل كننده)

تسهیل دستاوردهای یك مدیریت

روانشناسی مدیریت

شناسایی سبکهای رهبری و مدیریت

بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران

انجام پژوهش و تحقیقات در حوزه عوامل موثر بر مدیریت

ارتباط روانشناسی مدیریت با سایر علوم

مدیریت دانش

تعریف: مدیریت دانش

راهبردهای مدیریت دانش

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

نقش آموزش در مدیریت

مقدمه

هدفهای اجتماعی

هدفهای سازمانی

هدفهای کارکنان

::::::::::::::::::::::::::

قسمتی از متن:

….

بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران

بررسی ویژگیهای فردی و شخصیتی مدیران نیز مورد توجه بوده است. اینکه چه افرادی مناسب برای سمتهای مدیریت هستند و چه افرادی از عهده انجام وظایف و امور مدیریتی ناتوان هستند. طبیعی است همه افراد توان انجام امور مدیریتی را دارا نیستند و بطور کلی افرادی هستند که قدرت رهبری چندانی ندارند. این افراد طبیعتا نفوذ و تاثیر گذاری عمیقی روی کارکنان خود نخواهند داشت و از اینرو مسیر رسیدن سازمان را به اهداف مورد نظر با مانع روبرو خواهند کرد.

یافته‌های روانشناسی مدیریت در این حوزه نشان می‌دهد که افرادی که در کودکی ، نوجوانی و جوانی نفوذ بیشتری روی همسالان خود داشته‌اند، در بازیها نقش محوری گروه را بازی کرده‌اند و اغلب بازیها را رهبری می‌کنند در بزرگسالی نیز توان رهبری بالایی از خود نشان می‌دهند. این افراد با ویژگیهایی که دارند اغلب گروهها را تحت نفوذ و تسلط خود قرار می‌دهند. این اعمال تسلط به شیوه‌های تظاهر می‌کند. برخی افراد این اعمال نفوذ را با اعمال قدرت و زور انجام می‌دهند و برخی با ویژگیهایی دیگر مثل نشان دادن قدرت منطق و تصمیم‌گیری عالی.

انجام پژوهش و تحقیقات در حوزه عوامل موثر بر مدیریت

روانشناسی مدیریت سعی بر آن دارد به شناسایی تمامی عواملی بپردازد که در یک موقعیت کاری یا سازمان یا هر موقعیتی که با یک گروه دارای مدیر و رهبر سروکار دارد موثر هستند. برخی عوامل می‌توانند از بیرون شیوه مدیریت را تحت تاثیر قرار دهند. این تاثیرات می‌توانند در جهت مثبت و منفی موثر باشند. از اینرو لازم است همواره چنین عواملی شناسایی شوند و کوششها و روشهای لازم برای پررنگ کردن عوامل تاثیر گذار مثبت و کمرنگ کردن عوامل تاثیر گذار منفی صورت بگیرد. این عوامل ممکن است به اهداف گروه ، شرایط محیطی کار گروهی ، بافت گروه و … مربوط شود.

ارتباط روانشناسی مدیریت با سایر علوم

روانشناسی مدیریت به عنوان یکی از حوزه‌های روانشناسی با تمامی حوزه‌های دیگر روانشناسی ارتباط دارد و از یافته‌های آنها در موضوعات مورد بحث خود استفاده می‌کند. …


خرید فایل