مقاله: معماری سبز راهکاری جهت حفظ اکولوژی شهری و کاهش آلودگی هوا

مقاله: معماری سبز راهکاری جهت حفظ اکولوژی شهری و کاهش آلودگی هوا

مقاله: معماری سبز راهکاری جهت حفظ اکولوژی شهری و کاهش آلودگی هوا

معماری سبز راهکاری جهت حفظ اکولوژی شهری و کاهش آلودگی هوا این مقاله در اولین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری پذیرفته شده است. فایل این مقاله به صورت word و قابل ویرایش است. لینک مقالات همایش در سایت سیویلیکا (+) چکیده: ایجاد بام و دیوارهای سبز تلاشی در جهت پایدارتر ساختن …