مقاله ناخن جویدن کودکان ؛ علل و درمان

ناخن جویدن کودکان

مقدمه

از بیشترین واکنش های عصبی که در عین حال اختلالی در رفتار نیز به حساب می آید واکنش ناخن جویدن یا اونیکوپاژی است. این امر که در بین همه تیپ از افراد تقریبا” در همه مراحل عمر و زندگی به چشم می خورد، در نزد کودکان به ویژه آنها که در سنین نوجوانی و بلوغ هستند بیشتر دیده می شود. این امر که در افراد نشانه ای از اضطراب و گاهی عادت است مخصوصا” به هنگامی پدید می آید که برای فرد مشکلی پدید آید و کار بر او سخت شود و یا به نیازهای مهم او رسیدگی نشده و آدمی را در شرایطی قرار دهد که به اندیشه برای حل و رفع مسائل فرو رود.

ناخن جویدن عادتی است که به نظر عده ای ناپسند می آید و هم از این بابت نگران کننده است که برخی تصور دارند این امر سبب ورود میکرب به دهان و بدن شده و امکان دارد گاهی تغییراتی برای زیبائی دندان پدید آورد. یا جویدن و کندن ناخن باعث زخمی شدن انگشت گردد و زمینه را برای دشواری ها بیشتر فراهم آورد. …

برخی از تحقیقات نشان می دهد که این امر نوعی عادت عصبی و مربوط به اعصاب و نشانه ای از نابهنجاری عمومی است، احساس تنش و یا عدم احساس امنیت در این امر مؤثر است.

نظر وکسلر

وکسلر که از دانشمندان بنام و از صاحبنظران در مسائل روانی است علت های زیر را برای ناخن جویدن مهم دانسته و آن را در رأس علل دیگر ذکر کرده است:

ــ عصبانیت بیش از حد کودک که او را از حال تعادل و هشیاری خارج کند.

ــ ترس، به ویژه ترس های مزمن، ترس های عصبی و مرضی که در این امر مؤثر است.

ــ حالات هیجانی در افراد که زمینه ساز بسیاری از عدم اعتدال هاست.

ــ دلواپسی و پریشانحالی که قبلا” از آن سخن گفته ایم.

ــ تضاد های فکری و اعتقادی در بین افراد و آنهائی که طفل ناگزیر به تبعیت از آنان است.

ــ وجود عادت به همه اشکال و صورتهایش به صورت یادگیری و یا تقلید.

ــ قرار گرفتن فرد در موقعیت بلاتکلیفی به گونه ای که نداند چه باید بکند و یا در برابر یک مسئله چگونه موضع بگیرد.

خرید فایل