مقاله نظام آموزش ابتدایی ترکیه

مقاله نظام آموزش ابتدایی ترکیه

ساختار آموزشی

ساختار مراكز آموزش ابتدایی

اهداف دراز مدت آموزشی

اهداف كوتاه مدت آموزشی

برنامه های آموزشی

نرخ جلسات هفتگی پایه های مختلف تحصیلی

پروژه‌‌های آموزشی

نرخ مناطق و مدارس تحت پوشش طرح ادغام مدارس

آمار تحصیلی

آمار مدارس ابتدایی شبانه‌روزی محلی و مدارس ابتدایی با خوابگاه

نرخ مدارس ابتدایی شبانه‌روزی محلی دخترانه

نرخ مدارس ابتدایی پانسیونی دخترانه

نرخ افت تحصیلی

نرخ ابقاء تحصیلی در كلاس پنجم

ضریب كار آیی

ارزشیابی تحصیلی

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ساختار آموزشی

مقطع آموزش ابتدایی شامل كودكان گروه سنی بین ۶ تا ۱۴ سال می شود. در مدارس دولتی رایگان این آموزش برای كودكان دختر و پسر اجباری است . مدارس ابتدایی مؤسسات آموزشی ملی هستند كه توسط دولت برای تعلیم و تربیت پسران و دختران از طریق دوره اموزش اجباری ۵ ساله ایجاد شده اند . طول مدت آموزش در این مدارس ۸ سال است . در طول سال تحصیلی۹۲-۱۹۹۱، ۶۸۷۰۶۸۳ كودك تحت نظر ۲۳۴۱۵۴ معلم در ۵۰۶۶۹ مدرسه ابتدایی آموزش دیده اند .۲۴/۹۵ در صد كودكان در این رده سنی در مدارس حضور یافتند. آموزش ابتدایی برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن جنسیت آن‌‌‌ها اجباری است و به‌صورت رایگان در مدارس دولتی ارائه می‌‌شود.مؤسسات آموزشی ابتدایی شامل مدارس آموزش ابتدایی، كلاس‌‌های آموزشی و جبرانی و هم‌چنین مدارس و كلاس‌‌هایی است كه برای كودكان با نیاز به آموزش خاص( كودكان استثنایی) تأسیس می‌‌شود.

پروژه‌‌های آموزشی

معرفی آموزش ابتدایی در قالب هشت سال آموزش پایه اجباری در تمامی مناطق كشور از برنامه سوم به بعد در نظر گرفته شد. این موضوع در پانزدهمین هیئت آموزش ملی پذیرفته شد. طبق قانون شماره ۴۳۰۶ آموزش ابتدایی به‌صورت اجباری در شكل دوره ۸ ساله پیوسته در آمده و اجرای آن در سطح كشور شروع شد. بعد از این قانون «برنامه آموزش پایه» شروع شد. هم‌چنین «پروژه آموزش۲۰۰۰» برای كمك به دست یابی اهداف آموزش ابتدایی معرفی شد.پروژه‌‌های زیاد دیگری نیز با سرمایه‌گذاری مؤسسات خصوصی شروع شد و به‌طور مستمر ادمه یافت كه از جمله مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- پروژه آموزش ۲۰۰۰

به دلیل افزایش دوره آموزش ابتدایی تا ۸ سال در راستای آموزش ملی، پروژه آموزش ۲۰۰۰ در كنار قانون ۴۳۰۶ به مرحله اجرا در آمد. اصول اساسی پذیرفته شده در این پروژه به شرح ذیل می باشد:

۱- حذف (حالت دوشیفتی) برنامه مدارس دونوبته كه درحال حاضر در بعضی مدارس شهر‌های بزرگ انجام می‌‌شود.

۲- كاهش‌تدریجی دانش‌آموزان كلاس و رساندن‌ آن به۳۰ دانش‌آموز تا‌سال ۲۰۰۰

۳- ، حمل و نقل دانش‌آموزان با اتوبوس از محل‌های كوچك به مدارس مركزی‌تر در مناطقی كه آب و هوا و وضع جاده مساعد است و مشكل امنیتی وجود ندارد، در جهت حصول كیفیت بالای آموزشی

خرید فایل