مقاله نظام آموزش بزرگسالان در سوئد

مقاله آموزش بزرگسالان در سوئد

قسمتهایی از متن:

تاریخچه

دبیرستانهای مردمی و انجمن‌های آموزش بزرگسالان در زمره قدیمی‌ترین مراكز سازمان یافته ارائه كننده دوره‌های آموزش بزرگسالان دركشور سوئد محسوب می‌گردند. با اعمال تغییرات ساختاری درحوزه آموزش سوئد طی قرن ۱۹، روند توسعه آمورش بزگسالان تسهیل یافت. افتتاح نخستین مراكز آموزش متوسطه مردمی ویژه آموزش بزرگسالان در سال ۱۸۶۸ خود مبین این مطلب است. گفتنی است كه سایر مراكز آموزش متوسطه مردمی كشور سوئد در آغاز قرن۲۰ پدیدار شدند. انجمن‌های آموزش بزرگسالان در كشور سوئد به واسطه توسعه جنش‌های مردمی تشكیل گردید.ازجمله توسعه جنش‌های مردمی نظیر جنبش‌های مذهبی و جنبش‌های سیاسی می‌توان به نیاز اعضای جنبش به برخورداری از اطلاعات و بالابردن سطح آگاهی افراد از نیروی بالقوه خود اشاره نمود. گفتنی است كه جامعه علمی این نیازها را تامین نموده، جنبش‌های مردمی نظارت بر حوزه آموزش را به دست گرفته و نخستین گروه‌های آموزش بزرگسالان كشور طی سال ۱۹۰۲ شكل گرفت. علی‌رغم ارائه دوره‌های معمول آموزش بزرگسالان در مدارس ایالتی، طرح توسعه مدارس ویژه آموزش بزرگسالان كشور سوئد طی دهه‌های ۶۰ -۱۹۵۰به اجرا در آمد. مدارس شبانه ابالتی ویژه بزرگسالان نیز در آوریل سال ۱۹۳۸ تاُسیس گردید. طی دهه ۱۹۵۰نیز افراد بزرگسال كشور سوئد از امكان حضور در دوره‌های آموزش تكمیلی برخوردار گردیدند….

آژانس ملی آموزش (CFL)

زمانیكه آژانس ملی آموزش CFL در اول ژانویه ۲۰۰۲ تشكیل یافت، آژانس آموزش از راه دور كه مسئولیت رسیدگی بر امور آموزش بزرگسالان را بر عهده داشت با (CFL) ادغام گردید.آژانس مذكور از دو واحد عملیاتی در harnosand و norrkoping با اداره مركزی در hossleholm برخوردار می‌باشد.

آموزشهای همگانی بزرگسالان

آموزش جوانان ( folkbiding) ،انجمن‌های آموزشی جوانان ( studieforbund)و دبیرستانهای مردمی (folkhogskolor) ، خود به تعیین اهداف فعالیت‌های خود مبادرت می‌نمایند. آموزش همگانی بزرگسالان به بالا بردن دموكراسی ، برابری جنسی و درك و توسعه بین المللی فرهنگ سوئدی منجر می‌گردد.. هدف ارائه دوره‌های آموزش بزرگسالان افزایش فرصت شهروندان سوئدی در جهت تاثیر گذاری بر شرایط زندگی شخصی خود می‌باشد.

انجمنهای آموزش بزرگسالان عامل كمك كننده در ایجاد فرهنگ مردمی و مطالعات مبتنی بر توسعه ایده‌ها در سازمان‌ها و انجمنهای مردمی محسوب می‌گردند. انجمن‌های مذكور درصدد ارائه آموزشهای اساسی به افراد، به ویژه افرادی با تحصیلات محدود می‌باشند. در انجمنهای آموزش بزرگسالان و دبیرستان‌های مردمی دوره‌های آموزش كوتاه مدت، بلند مدت و فعالیت‌های فرهنگی برگزارمی‌گردد. انجمن‌های آموزش بزرگسالان و مراكز آموزش متوسطه مردمی به برقراری همكاریهای نزدیك با انجمن‌های مردمی و دیگر سازمانها مبادرت می‌نمایند.فرهنگ مذاكره دموكراتیك در آموزش همگانی بزرگسالان تقویت شده و به عنوان اصلی جهت فعالیت درونی دوایر ومراكزآموزش بزرگسالان در آمده است. …

مطالب:

تاریخچه

چارچوب‌های قانونی

موسسات آموزش بزرگسالان

سیاست ‌های آموزش بزرگسالان

ساختار آموزش بزرگسالان

شرایط پذیرش

ارزیابی تحصیلی

آژانس ملی آموزش (CFL)

آموزشهای همگانی بزرگسالان

انجمن‌های آموزش بزرگسالان

آموزش بازار كار

آموزش پایه بزرگسالان

آموزش شغلی پیشرفته

اعتبار بخشی به آموزش بزرگسالان

برنامه ریزی آموزشی آموزش بزرگسالان

خرید فایل