مقاله نیروگاه های هسته ای جهان

نیروگاههای هسته ای در جهان

قسمتی از متن:

روسیه :

چهل سال گسترش نیروگاههای هسته ای در روسیه بر مبنای دو طرح بوده است – VVER نوعی راكتور آب تحت فشار RBMK راكتور با خنك كننده آب سبك و كند كننده گرافیت كه طرح آن در انحصار روسیه است در آوریل ۱۹۸۶ ( فروردین ۱۳۶۵ ) در یكی از راكتورهای R B MK روسیه حادثه مهمی در بحرانیت سیستم رخ داد كه انفجار و آتش سوزی مهیبی را به دنبال داشت و بدترین حادثه راكتور جهان شد. دراین حادثه مقدار زیادی مواد پرتوزا به محیط زیست نشت كرد و حدود ۱۳۵۰۰ نفر تا شعاع ۳۰ كیلومتری نیروگاه از منطقه تخلیه شدند و پاكسازی عظیمی در منطقه انجام گرفت . در نتیجه این حادثه طرح راكتورهای RBMK تعمیم یافت تا ضعفی كه باعث وقوع این حادثه شد را برطرف كند . علیرغم بروز این حادثه عظیم ، وقفه ای در برنامه گسترش نیروی هسته ای شوروی ، كه طبق آن قرار است تا سال ۲۰۰۰/۱۳۷۹ ، ۳۰ % برق از این راه تولید شود ایجاد نشد .

ژاپن :

ژاپن كه تقریباً هیچ منبع سوخت فسیلی ندارد ، دارای برنامه وسیعی برای گسترش نیروی هسته ای است .

تصمیم دارد تا سال ۱۴۰۹ /۲۰۳۰ تقریباً ۶۰ درصد برق خود را از این راه تامین كند . این برنامه عمدتاً بر راكتورهای BWR,PWR با توسعه FBR ها ، بنا شده است .

سوئد :

قسمت اعظم تولید برق هسته ای سوئد از راكتورهای BWR با طرح سوئدی ASEA – ATOM كه موفقیت آنها به اثبات رسیده است ،تامین می شود . سوئد به علت اینكه عملاً‌ هیچ منبعی سوخت فسیلی در اختیار ندارد ، عمدتاً وابسته به نیروی هسته ای و نیروی هیدروالكتریكی ( برقابی ) است . مخالفت شدید سیاسی و اجتماعی با نیروی هسته ای در سال ۱۳۵۹ /۱۹۸۰ مجلس سوئد را وادار كرد كه تصمیم بگیرد نیروی هسته ای را تا سال ۱۳۸۹/۲۰۱۰ آخر عمر راكتورهای موجود سوئد ، متوقف كند . حادثه چرنوبیل در ۱۳۶۵ –۱۹۸۶ باعث راسخ تر شدن این تصمیم شد. باید صبر كرد و دید چه منبع انرژی دیگری جایگزینی نیروی هسته ای سوئد خواهد شد

خرید فایل