مقاله هلال احمر و صلیب سرخ

مقاله هلال احمر و صلیب سرخ

مطالب:

نحوه شکل گیری صلیب سرخ و هلال احمر

هلال احمر

نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر

اركان قانونی نهضت

علامت های نهضت

استراتژی عمومی نهضت

جمعیت های ملی

تاریخچه سازمان جوانان و خانه های جوانان جمعیت هلال احمر

۱- سازمان جوانان شیر و خورشید سرخ ایران

الف ـ تاریخچه تأسیس

ب ـ اهداف سازمان جوانان

ج ـ اركان سازمان جوانان

شرح وظایف سازمان

تشكیلات سازمان

اعضای سازمان

۲- خانه‌های جوانان شیر و خورشید سرخ ایران

اهداف خانه‌های جوانان

آشنایی جوانان با نگرش های ملی و میهنی

محورهای فعالیت های خانه‌های جوانان

سازمان جوانان هلال احمر و مراكز پرورش اسلامی

سازمان جوانان هلال احمر

شعار جوانان هلال احمر

نحوة عضویت در سازمان

مراكز پرورش اسلامی جوانان

شرح فعالیتهای مراكز پرورش اسلامی جوانان

تاریخچه و سازماندهی اداری سازمان جوانان

آشنایی با سازمان جوانان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل اجرایی مصور مانور زلزله و ایمنی

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

نحوه شکل گیری صلیب سرخ و هلال احمر

عنوان سازمان بین المللی با هدف تخفیف آلام انسانی و حفظ و پیشرفت بهداشت عمومی، بر طبق موافقتنامه ژنو در سال ۱۸۶۴ میلادی و خاصه درنتیجه مساعی شخصی به نام ژن هنری دونان (Jean Henry Dunant ، ۱۹۱۰ ـ ۱۸۲۸) سوئیسی، پس از تشكیل صلیب سرخ نامیده شد. در سال ۱۸۶۲ دونان كتاب “خاطره ای از سولفرینو Solferino ” را شرح داد و خواستار تشكیل جمعیتهای امدادی داوطلب برای تسكین آلام این گونه آسیب دیدگان از جنگ شد.

وی پیشنهاد كرد كه خدمت به رنجوران و زخمی های نظامی، فعالیتی بی طرف محسوب شود و “انجمن ژنوی امور عام المنفعه” با علاقه وافر از پیشنهاد وی استقبال كرد و در نتیجه، یك كنفرانس بین المللی با شركت نمایندگان ۱۶ كشور در ژنو تشكیل شد و موافقتنامه ۱۸۶۴ میلادی برای بهبود وضع مجروحان و رنجوران نظامی میدان جنگ تدوین شد و به امضای نمایندگان دوازده دولت از كشورهای شركت كننده رسید و در آن بی طرف شمردن متصدیان خدمات پزشكی نیروهای مسلح، رفتار انسانی با زخمی ها و بی طرفی غیر نظامیانی كه داوطلبانه به كمك مجروحان جنگ می شتابند و نیز علامتی بین المللی به منظور مشخص ساختن اعضا و وسایلی كه در این راه به كار می روند پیش بینی شده بود. به افتخار ملیت دونان، صلیبی سرخ بر زمینه ای سفید به تقلید از پرچم سوئیس به عنوان نماد و علامت آن انتخاب شد.

در سال ۱۹۶۳ میلادی، در ۸۸ كشور جهان جمعیتهای ملی صلیب سرخ پدید آمد و همچنین دو گروه بین المللی دیگر نیز مركزشان در ژنو دایر بود، یكی كمیته بین المللی صلیب سرخ تأسیس ۱۸۶۳ میلادی مركب از ۲۵ تن از بزرگان سوئیس كه هنگام جنگ به عنوان میانجی های بی طرف خدمت می كردند و دیگری اتحادیه جمیعتهای صلیب سرخ تأسیس ۱۹۱۹ میلادی، كه هدفش كمكهای متقابل و همكاری و توسعه فعالیتهای مربوطه خاصه در زمان صلح بود. فعالیت صلیب سرخ بین المللی از پایان جنگ جهانی دوم توسعه فراوانی یافت …

….

۲– خانه‌های جوانان شیر و خورشید سرخ ایران

به منظور ایجاد تسهیلات رفاهی جهت پوشش اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در محیط های سالم، جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران از سال ۱۳۴۵ اقدام به تأسیس « خانه‌های جوانان» نمود.

اولین خانه جوانان با استفاده از امكانات محدود در شهرستان خرمشهر شروع بكار كرد و با استقبال نوجوانان و جوانان مواجه شد تا آنجا كه تا پایان سال ۱۳۵۱ تعداد این خانه‌ها به ده باب و در پایان سال ۱۳۵۳ به ۱۳ باب افزایش یافت. تا سال ۱۳۵۵، تعداد ۲۰ باب خانه جوانان در تهران و شهرستان ها فعالیت می‌كردند كه جمع اعضای آنها به بیست هزار نفر بالغ می‌گردید.

اهداف خانه‌های جوانان

ایجاد فرصت های لازم به منظور پرورش استعدادها و افزایش مهارت ها و آگاهی جوانان از طریق فعالیت های خلاق و سالم در اوقات فراغت

آشنایی جوانان با نگرش های ملی و میهنی

آشنا ساختن جوانان با فلسفه‌های تعاون و همكاری اجتماعی ایجاد و تقویت حس مسئولیت و رهبری و مدیریت در جوانان از طریق مشاركت آنها در فعالیت های خانه‌های جوانان

محورهای فعالیت های خانه‌های جوانان

برنامه‌های امدادی، امور هنری و اجتماعی، آموزش های مقدماتی حرفه‌ای، فعالیت های آموزشی و برنامه‌های ورزشی به عنوان محورهای اصلی فعالیت های خانه‌های جوانان محسوب می‌شد.

سازمان جوانان هلال احمر و مراكز پرورش اسلامی

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت های جوانان را با دو تشكل عمده تحت عناوین “سازمان جوانان” و “مراكز پرورش اسلامی” پوشش می‌دهد. بر اساس اسناد و مدارك موجود، نحوة تكوین، اهداف، شرح وظایف و عملكرد تشكل های فوق بطور اجمال معرفی می‌شود. …

خرید فایل