مقاله ورزش در آب

مقاله ورزش در آب

فهرست:

ورزش در آب…………………………….. ۲

چرا ورزش در آب…………………………. ۳

ورزش در اب برای چه کسانی است…………….. ۵

چگونه از منافع ورزش در آب بهره مند شویم…… ۶

نکات ایمنی…………………………….. ۷

چند نمونه از حرکات ورزشی در آب…………… ۸

چگونه از منافع ورزش در آب بهره مند شویم…… ۱۰

توصیه های مفید برای و رزش در آب………….. ۱۱

تنفس………………………………….. ۱۲

نوشیدن آب……………………………… ۱۲

پرهیز از کافئین………………………… ۱۳

از مو و پوست خود محافظت کنید…………….. ۱۳

از شایستگی موبی ود مطمئن شوید……………. ۱۳

چند نمونه از حرکات ورزشی در اب…………… ۱۴

راه رفتن در جا…………………………. ۱۴

بالا بردن پا از پهلو…………………….. ۱۵

کشش ساق پا…………………………….. ۱۶

شنا ورزشی برای همه……………………… ۱۶

نکات مهم………………………………. ۱۹

فواید شنا کردن…………………………. ۲۰

تجهیزات……………………………….. ۲۱

منابع و مأخذ ۲۲

,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛
,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛،,؛

قسمتهایی از متن مقاله:

ورزش در آب

محیط و تسهیلات استخر محل مناسبی برای تفریح و شادی است و ورزش را به کاری مفرح مبدل میکند. “ورزش بیشتر” توصیه پزشکان به همه ما است، اما ممکن است شما جزو افرادی که به دلایل مختلفی چون آرتروز، اضافه وزن و یا شیوه زندگی بسیار کم تحرک، نگران تاثیر منفی ورزش بر استخوانها، مفاصل و ماهیچه هایشان هستند، باشید. شاید پذیرفتن این موضوع که به ورزش بپردازید اصلا برایتان ممکن نباشد، آن هم در آب. اما توصیه پزشکان به چنین افرادی همین است: ورزش در آب. بسیاری از افراد حداقل به خاطر یکی از دلایل زیر به ورزش در آب میپردازند :

تناسب و سلامت جسم : سیستم قلبی- عروقی مقاوم، ماهیچه های نیرومند و پرتوان، انعطاف پذیری، هماهنگی، چالاکی و تعادل همه از اجزاء تشکیل دهنده جسمی متناسب و سالم هستند که با پرداختن به ورزش در آب به دست می آیند و تقویت میشوند….

چگونه از منافع ورزش در آب بهره مند شویم؟

برای اینکه از هر برنامه ورزشی بیشترین استفاده را ببرید باید برنامه خود را با سه عامل مهم زیر تنظیم کنید :

تعداد : در هفته حداقل سه تا پنج مرتبه به ورزش بپردازید. عده ای از پنج تا هفت مرتبه در هفته به ورزش میپردازند، اما توصیه ما همان یک روز در میان است.
شدت و تعداد حرکات : شما باید در هر جلسه، به یک حداقل شدت و تعداد مشخصی در حرکات خود دست یابید و در جلسات بعد، آنرا تکرار نمایید. به تدریج این نقطه اوج را افزایش داده و با افزودن به تعداد حرکات و شدت انجام آنها، از ورزش خود سود بیشتری ببرید.

زمان : برای ورزش زمانی از ۲۰ تا ۶۰ دقیقه در نظر بگیرید. برای بهره مند شدن از مزایای قلبی- عروقی ورزش، در زمانی از ۲۰ تا ۴۵ دقیقه، به ورزشی با شدت متوسط بپردازید.

حرکات خود را متنوع کنید : نوع حرکاتی که به انجام آن میپردازید تعیین کننده تاثیر ورزش بر بدن شما است. از آنجایی که در حرکات متفاوت عضلات مختلفی به کار گرفته میشوند، شما باید به چند نوع حرکت مختلف بپردازید تا عضلات بیشتری را تقویت نمایید….


خرید فایل