مقاله وضعیت اشتغال در جهان سوم

بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم

مقدمه

نرخ بیكاری بهترین راه شناخته شده در ارزیابی بازار كار و یكی از مواردی است كه در بسیاری از كشورها بسیار بدان پرداخته شده است.

نرخ كل بیكاری در سالهای اخیر در هفت كشور الجزایر، یوگوسلاوی، ماسارونیا ، مراكش ، نامبیا ، صربستان، مونتنگرو و كرانه باختری و نوار غزه نرخ بیكاری بیش از ۲۰ درصد در سالهای اخیر بوده است.

اطلاعاتی كه بعد از سال ۱۹۹۵ وجود دارد، نشان می دهد كه ۵۰در صد از كشورها با افزایش میزان بیكاری مواجه شده اند و ۵۰ درصد دیگر با كاهش بیكاری .

-ILO نرخ بیكاری در بین زنان و مردان در سال ۱۹۹۰و ۲۰۰۱٫ برای جلوگیری از محدودیت های موجود و برای مقایسه آمارهای تمامی كشورها، می توان بر اساس برخی از الگوهای ILO هر یك از كشورها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.این مقایسه ها نشان می دهد كه میزان بیكاری زنان و مردان در بین سالهای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در فنلاند ،آلمان ،ژاپن،و سودان افزایش یافته، در حالیكه در استرالیا ،كانادا، ایرلند، هلند، نیوزیلند، نوروژ، اسپانیا، و ایالات متحده با كاهش روبرو بوده است.

طرح مسئله

وضعیت اشتغال در ایران طی سالیان گذشته و اکنون چگونه است ؟ در دیگر کشورهای جهان سوم چه وضعی وجود دارد ؟ کشورهای ÷یشرفته چه سیاستهایی علیه بیکاری به کار بسته اند ؟ کشورهای جهان سوم برای جلوگیری از مهاجرت نیروهای کار جوان چه تمهیداتی باید اتخاذ کنند ؟

سوال اصلی

کشور های جهان برای نیروی کار جوان خود چه سیاستهایی را تدوین کرده اند؟

سازماندهی مراکز حمایت از کارگران و بیکاران در دنیا به چه شکلی است ؟

چرا بعضی از کشورها برای کسب و کار مناسب تر شده اند ؟

مقایسه وضعیت نیروی کار در برخی از کشورها

در این گزارش که بر مبنـای آخرین نتایج منتشر شده از طرف سازمان بین‌المللی کار (International Labour Organization – ILO) تهیه شده است، نرخ فعالیت و نرخ بیکاری در برخی از کشورهای آسیایی، اروپایی و دیگرکشورها، با هم مقایسه گردیده است. این مقایسه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ (آخرین اطلاعات در دسترس) صورت گرفته است.

جدول ۱، نرخ فعالیت[۱] در برخی از کشورها در سال ۲۰۰۵ را نشان می‌دهد. ایران دارای یکی از کمترین نرخ‌های فعالیت در میان این ۲۸[۲] کشور می‌باشد. نرخ فعالیت در ایران در سال ۲۰۰۵ برابر ۶/۴۶ درصد است که کمی بیشتر از نرخ فعالیت در کشور آذربایجان که دارای کمترین نرخ فعالیت است، می‌باشد. در بین کشورهای اروپایی در این جدول، ترکیه و ایتالیا با نرخ فعالیت به ترتیب برابر با ۳/۴۸ درصد و ۲/۴۹ درصد دارای کمترین نرخ فعالیت می‌باشند. در بین کشورهای آسیایی در این جدول، قطر، تایلند و اندونزی به ترتیب با ۱/۷۷ درصد، ۷/۷۳ درصد و ۰/۶۸ درصد، دارای بیشترین نرخ فعالیت می‌باشند.

نرخ فعالیت مردان در ایران (۸/۷۳ درصد) در مقایسه با دیگر کشورها در حد متوسط قرار دارد. در بین کشورهای آسیایی در این جدول قطر با ۷/۹۱ درصد و اندونزی با ۶/۸۵ دارای بیشترین نرخ فعالیت مردان و آذربایجان با ۲/۴۹ درصد و بحرین با ۵/۶۴ درصد دارای کمترین نرخ فعالیت مردان هستند. نرخ فعالیت مردان در دیگر کشورها که در این جدول آمده است اکثراً بین ۶۰ درصد تا ۷۰ درصد می‌باشد.

خرید فایل