مقاله: کسب و کارهای مشتری مدار و فرا مشتری مدار

مقاله: کسب و کارهای مشتری مدار و فرا مشتری مدار

عنوان مقاله: کسب و کارهای مشتری مدار و فرا مشتری مدار زبان مقاله : فارسی فرمت فایل مقاله:PDF تعداد صفحات مقاله: ۶۲ صفحه رشته مربوطه: مدیریت نویسنده: توماج فریدونی …