مقاله ۱۸- تصفیه آب و فاضلاب

مقاله 18- تصفیه آب و فاضلاب

مقاله ۱۸- تصفیه آب و فاضلاب

فهرست مطالب فصل اول- مقدمه و تاریخچه ۱ مقدمه. ۲ تاريخچه تصفيه آب به روش صنعتي.. ۳ فصل دوم ndash; اهمیت تصفیه پسابهای صنعتی.. ۷ آب و پساب در صنعت… ۸ پساب صنعتي (Industrial Wastewater). 8 مقدار مجاز براي آب مزروعي ( عناصر محلول )۱۱ پارامترهاي مهم.. ۱۱ ۱- اندازه گيري جريان فاضلاب… ۱۱ ۲- اندازه مواد …