مقاله ۱۹- حوادث برق گرفتگی

مقاله 19- حوادث برق گرفتگی

مقاله ۱۹- حوادث برق گرفتگی

کل مقاله ۱۸ صفحه حوادث برق گرفتگي چكيده طبق گزارش هاي حوادث سازمان تامين اجتماعي تقريباً هر ساله در ايران بطور متوسط ۵۰ كارگر برقكار توسط جريان برق كشته مي شوند كه تقريباً كمتر از ۳/۱ مرگ، در اثر برق گرفتگي در ولتاژ پايين ( زير ۶۰۰ ولت) بوده است و نصف بيشتر اين مرگ ها از …