مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

قسمتهایی از متن:

سازمانهای محلی در ایران

سازمان محلی، سازمانی عمومی است كه در قسمتی از خاك یك كشور كه دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشكیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حكومت مركزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاكمیت كشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاكمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه كاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حكومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.

امروزه تشكیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریكه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حكومت مركزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران) ….

….

وظایف شورای اسلامی شهر:

ماده ۷۱ : وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است :

  1. ۱٫ انتخاب شهردار برای مدت ۴ سال

تبصره ۱ : شورای اسلامی شهر موظف است بالافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید .

تبصره ۲: شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد .

تبصره ۳: نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیش از دویست هزار نفر و مراکز استان ، بنا به پیشنهاد شورای شهر حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد .

تبصره ۴: دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می یابد :

الف) استعفای کتبی با تصویب شورا

ب) بر کناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی

ج) تعلیق طبق مقررات قانونی

د) فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر

  1. ۲٫ بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، اموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه ان به مقامات مسئول ذیربط .
  2. ۳٫ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و ظرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد .
  3. ۴٫ همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، اموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست انان .

….

خرید فایل