نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه منطقه ۱۸ تهران

نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه منطقه 18 تهران

نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه منطقه ۱۸ تهران

چکیده: فناوری اطلاعات علم نوظهور و رو به پیشرفتی است که سالانه شاهد حضور این علم در عرصه های مختلف و خبرهای مهم از نفوذ این علم در زندگی بشر هستیم .حضور دانش و آموزش و پرورش نیز یکی از این عرصه ها است که خالی از تاثیر فناوری اطلاعات مخصوصا کامپیوتر و اینترنت نبوده است .پژوهش …