نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – آسیب شناسی روانی یک کد: ۱۲۱۷۰۱۷-۱۲۱۷۰۶۰-۱۲۱۱۰۹۳

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - آسیب شناسی روانی یک کد: 1217017-1217060-1211093

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – آسیب شناسی روانی یک کد: ۱۲۱۷۰۱۷-۱۲۱۷۰۶۰-۱۲۱۱۰۹۳

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی – کارشناسی دانشگاه پیام نور آسیب شناسی روانی یک ۱۲۱۷۰۱۷-۱۲۱۷۰۶۰-۱۲۱۱۰۹۳ شامل ۱۶ نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی از نیمسال تحصیلی ۸۹-۸۸ تا نیمسال دوم ۹۵-۹۴ جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید …